Home   /  Subdivisions   /  Department of Private Law   /  Department Members / Hîncu Victoria
Hîncu Victoria
magistru în drept, lector universitar

CONTACT DETAILS str. Iablokina 2/1, bir. 503, Chișinău
Tel: + 373 22 59 38 87
E-mail: viktoria.hincu@mail.ru

DOMENII DE CERCETARE

Dreptul afacerilor,

Dreptul societăţilor comerciale,

Dreptul civil

DISCIPLINE PREDATE

Dreptul Afacerilor,

Dreptul Privat Roman

STUDII

Doctorand, Catedra Dreptul Antreprenoriatului, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2012

Tema tezei de doctorat: „Răspunderea civilă a administratorului societăţii comerciale" 

Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2012

Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2010

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 2012-prezent

Laborant superior, Catedra Dreptul Antreprenoriatului, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, octombrie 2010 - present

PUBLICAŢII

I. Comunicări ştiinţifice

Răspunderea administratorului pentru încălcarea obligaţiilor faţă de societatea comercială// Materialele conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională dedicată aniversării a 80 de ani de la naşterea d-lui Victor Volcinschi, doctor în drept, professor universitar, cu genericul: ,,Dreptul privat ca factor în dezvoltarea relaţiilor economice: tradiţii, actualitate şi perspective", Chişinău: CEP USM, 2013

Unele aspecte privind protecţia dreptului asupra denumirii de firmă// Materialele conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională  ,,Interferenţe universitare - Integrare prin cercetare şi inovare", Chişinău: CEP USM, 2012, p. 179-182.

Răspunderea civilă a administratorului societăţii cu răspundere limitată // Materialele conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională  ,,Interferenţe universitare - Integrare prin cercetare şi inovare", Chişinău: CEP USM, 2012, p. 177-179.

Reflecţii privind regimul juridic a contractului de răspundere materială a salariaţilor // Materialele conferinţei ştiinţifice-practice cu participare internaţională ,,Teoria şi practica administrării publice", Chişinău: AAP, 2012, p. 189-191.

II. Alte publicaţii   

Dreptul Afacerilor - Caiet de sarcini pentru seminare, Chişinău: CEP USM, 2012. - 131 p. (în colab. )

Dreptul Afacerilor (Scheme),  Chişinău: CEP USM, 2013. - 166 p. (în colab.)

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

franceza - fluent

rusa - fluent

spaniola - bine citit

Faculty Members
Department of Private Law
Bacalu Natalia
magistru în drept, lector universitar
Băieşu Sergiu
Doctor in Law, University Professor
Bodiul Tatiana
PhD in Economy, Associate Professor
Brumă Sorin
doctor în drept, conferenţiar universitar
Calmîc Vlada
magistru în drept, lector universitar
Cara-Rusnac Aliona
PhD in Law, Associate Professor
Cazac Octavian
doctor în drept, lector universitar
Cebotari Valentina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chibac Gheorghe
Ph.D., profesor universitar
Chibac Natalia
magistru în drept, lector universitar
Chiroşca Dorian
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chiroşca Igor
doctor în drept, lector superior universitar
Cimil Dorin
doctor în drept, conferenţiar universitar
Creţu Ion
magistru în drept, lector superior universitar
Cuzneţov Alexandru
Doctor in Law, Associate Professor
Hîncu Victoria
magistru în drept, lector universitar
Macovei Tatiana
Master in Law, University lecturer
Martin Cristina
doctor în drept, lector universitar
Mîţu Gheorghe
PhD, Associate Professor
Păscăluţă Felicia
Master in Law, Lecturer
Plotnic Olesea
PhD in Law, Associate Professor
Roşca Nicolae
doctor în drept, conferenţiar universitar
Tabuncic Tatiana
Ph.D., Associate Professor
Tarlapan Artur
magistru în drept, lector universitar
Tretiacov Olga
magistru în drept, lector universitar
Untila Natalia
Master in Law, Lecturer

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Never exceed your rights, and they will soon become unlimited. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Contact Us 67, M. Kogălniceanu St., Building No. 2
Chișinău, MD-2009
Republic of Moldova
© 2020 Faculty of Law of Moldova State University. All rights reserved.