Home   /  Subdivisions   /  Department of Private Law   /  Department Members / Tarlapan Artur
Tarlapan Artur
magistru în drept, lector universitar

CONTACT DETAILS str. Mitropolit Varlaam, 65, bir. 314, mun. Chișinău
E-mail: tarlapanartur@rambler.ru

DOMENII DE CERCETARE

Drept privat roman, Drept civil, Dreptul proprietăţii intelectuale

DISCIPLINE PREDATE

Drept privat roman

Dreptul proprietăţii intelectuale

STUDII

Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2008

Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2007

STAGII DE PREGĂTIRE ŞI DOCUMENTARE

Cursuri de pregătire „Protecţia proprietăţii intelectuale" pentru obţinerea calificării „Consilier în proprietate intelectuală", Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală, oct. 2008 - ian. 2009

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

avocat-stagiar, Biroul Asociat de Avocaţi „Facultatea de Drept", noiem. 2011 - prezent

lector universitar, Facultatea de Drept a USM, Catedra Drept al Antreprenoriatului - sep. 2009 - prezent

jurist, compania „DARTAX Consulting", noiem. 2006 - aug. 2011

asistent jurist, compania „Brodsky Uscov Looper Reed & Partners", ian. 2006 - iun. 2006

PUBLICAŢII

I. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

Mărimea creanţei a cărei satisfacere este garantată cu un drept subiectiv de ipotecă // Revista Naţională de Drept, 2012, nr. 6

Cesiunea dreptului subiectiv de ipotecă // Revista Naţională de Drept, 2012, nr. 1

Condiţiile exercitării dreptului subiectiv de ipotecă (coautor Victor Volcinschi V., dr. în drept, prof. univ.) // Revista Naţională de Drept, 2011, nr. 8

Situaţia juridică a garantului ipotecar în raportul juridic de ipotecă // în Revista Naţională de Drept, 2011, nr. 6-7

II. Comunicări ştiinţifice

Prescripţia extinctivă în materia dreptului de ipotecă // Materialele conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională "Interferenţe universitare - integrare prin cercetare şi inovare". Chişinău, 2012.

Dreptul de prioritate a creditorului ipotecar (coautor Victor Volcinschi V., dr. în drept, prof. univ.) // Materialele conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională "Interferenţe universitare - integrare prin cercetare şi inovare". Chişinău, 2012.

Forma contractului de ipotecă // Materialele conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională "Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare". Ştiinţe sociale. Volumul I", Chişinău, 2011.

Actele de dispoziţie ale debitorului ipotecar privind bunul imobil ipotecat (coautor Victor Volcinschi V., dr. în drept, prof. univ.) // Materialele conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională "Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare". Ştiinţe sociale. Volumul I", Chişinău, 2011

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Rusa - fluent

Engleza - bine

Faculty Members
Department of Private Law
Bacalu Natalia
magistru în drept, lector universitar
Băieşu Sergiu
Doctor in Law, University Professor
Bodiul Tatiana
PhD in Economy, Associate Professor
Brumă Sorin
doctor în drept, conferenţiar universitar
Calmîc Vlada
magistru în drept, lector universitar
Cara-Rusnac Aliona
PhD in Law, Associate Professor
Cazac Octavian
doctor în drept, lector universitar
Cebotari Valentina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chibac Gheorghe
Ph.D., profesor universitar
Chibac Natalia
magistru în drept, lector universitar
Chiroşca Dorian
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chiroşca Igor
doctor în drept, lector superior universitar
Cimil Dorin
doctor în drept, conferenţiar universitar
Creţu Ion
magistru în drept, lector superior universitar
Cuzneţov Alexandru
Doctor in Law, Associate Professor
Hîncu Victoria
magistru în drept, lector universitar
Macovei Tatiana
Master in Law, University lecturer
Martin Cristina
doctor în drept, lector universitar
Mîţu Gheorghe
PhD, Associate Professor
Păscăluţă Felicia
Master in Law, Lecturer
Plotnic Olesea
PhD in Law, Associate Professor
Roşca Nicolae
doctor în drept, conferenţiar universitar
Tabuncic Tatiana
Ph.D., Associate Professor
Tarlapan Artur
magistru în drept, lector universitar
Tretiacov Olga
magistru în drept, lector universitar
Untila Natalia
Master in Law, Lecturer

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Never exceed your rights, and they will soon become unlimited. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Contact Us 67, M. Kogălniceanu St., Building No. 2
Chișinău, MD-2009
Republic of Moldova
© 2020 Faculty of Law of Moldova State University. All rights reserved.