Home   /  Subdivisions   /  Department of Private Law   /  Department Members / Macovei Tatiana
Macovei Tatiana
Master in Law, University lecturer

CONTACT DETAILS Iablocikin Street, 2/1, Chisinau, of. 405
E-mail: macovei.tanea@gmail.com

RESEARCH AREAS

Labour law - general specialization;

Labour disputes - general specialization.

TAUGHT DISCIPLINES

Labour law.

EDUCATION 

Master in Law, Moldovan State University, 2007

Law Degree, Moldovan State University, 2006

WORK EXPERIENCES

University Lecturer, Moldovan State University, 2008 - present

Attorney, BAA M. Macovei & Partenerii, 2006 - present

PUBLICATIONS

I. Manuals

Laboor disputes, (in Romanian) Chișinău, Topografia centrală, 2012. - 1200 p. (in collab.Oxana Secrieru)

II. Articles published in specialized magazines of Republic of Moldova 

Affirmative actions applied towards employed women in the legal labour relations (in Romanian) // Revista Națională de drept, nr. 11, noiembrie 2012,  p. 71-76. 

Prohibition of sexual harassment of women at work (in Romanian) //Revista Națională de drept, nr. 12, decembrie 2012, p. 76-81. 

Application of differential treatment towards women in the legal labour relations(in Romanian)  // Revista Națională de drept, nr. 1, ianuarie 2013 p. 64-68. 

Prohibition of psychological harassment of women at work (in Romanian) //Revista Națională de drept, nr. 2, februarie 2013,  p. 48-52.  

Causes of different remuneration of women and men on labour market in the Republic of Moldova  (in Romanian) // Revista Națională de drept, nr. 3, martie 2013, p.56-60.

III. Scientific conferences

Equality of women and men in labour relations(in Romanian)  // Materialele conf. șt. cu part. int. „Perfectarea procesului managerial şi realizarea economică în cadrul sistemului cooperaţiei de consum" 28-29 aprilie 2010, UCCM, Analele Ştiinţifice ale UCCM, volumul al IX-lea, Partea 2, Chişinău 2011, p. 216-224. 

Legal guarantees of employed women who use partially paid leave for child aged 3 years old and the supplementary unpaid leave for child aged from 3 to 6 years old(in Romanian)  // Materialele conf. șt. cu part. int. „Realizările și perspectivele dezvoltării comerțului și cooperației de consum" 7-8 aprilie 2011, UCCM, Analele Ştiinţifice ale UCCM, volumul al X-lea, Chişinău 2012, p. 300-305. 

Maternity leave - national and international regulations(in Romanian)  // Materialele conf. șt. cu part. int. Internaţională „Societatea civilă în realizarea Strategiei Naţionale de Reformare a Sectorului Justiţiei 2011-2016", organizată de Uniunea Juriştilor din Moldova în colaborare cu Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la data de 14 octombrie 2011, Revista Naţională de Drept, ediţie specială, nr. 10-11 an. 2011, p. 106-110. 

The principle of equal pay for work or equal work(in Romanian) // Materialele conf. cu part. int. „Teoria și practica administrării publiceˮ 22 mai 2012, Academia de Administrare publică de pe lângă Președintele RM, p. 163-165. 

A) Offering to employed mothers breaks for feeding the child/children aged up to 3 years old; 

B) Types of works prohibited for pregnant women  

(in Romanian) // Materialele conf. cu part. int. Interferențe universitare - integrare prin cercetare și inovareˮ 25-26 septembrie 2012, USM, Rezumate ale comunicărilor științe juridice și științe sociale, Chișinău, 2012, p. 185-191. 

MEMBERSHIP IN PROFESSIONAL ASSOCIATIONS

Moldovan Bar, 2007 - present

FOREIGN LANGUAGES

English - fluent

Russian - fluent

Faculty Members
Department of Private Law
Bacalu Natalia
magistru în drept, lector universitar
Băieşu Sergiu
Doctor in Law, University Professor
Bodiul Tatiana
PhD in Economy, Associate Professor
Brumă Sorin
doctor în drept, conferenţiar universitar
Calmîc Vlada
magistru în drept, lector universitar
Cara-Rusnac Aliona
PhD in Law, Associate Professor
Cazac Octavian
doctor în drept, lector universitar
Cebotari Valentina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chibac Gheorghe
Ph.D., profesor universitar
Chibac Natalia
magistru în drept, lector universitar
Chiroşca Dorian
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chiroşca Igor
doctor în drept, lector superior universitar
Cimil Dorin
doctor în drept, conferenţiar universitar
Creţu Ion
magistru în drept, lector superior universitar
Cuzneţov Alexandru
Doctor in Law, Associate Professor
Hîncu Victoria
magistru în drept, lector universitar
Macovei Tatiana
Master in Law, University lecturer
Martin Cristina
doctor în drept, lector universitar
Mîţu Gheorghe
PhD, Associate Professor
Păscăluţă Felicia
Master in Law, Lecturer
Plotnic Olesea
PhD in Law, Associate Professor
Roşca Nicolae
doctor în drept, conferenţiar universitar
Tabuncic Tatiana
Ph.D., Associate Professor
Tarlapan Artur
magistru în drept, lector universitar
Tretiacov Olga
magistru în drept, lector universitar
Untila Natalia
Master in Law, Lecturer

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Never exceed your rights, and they will soon become unlimited. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Contact Us 67, M. Kogălniceanu St., Building No. 2
Chișinău, MD-2009
Republic of Moldova
© 2020 Faculty of Law of Moldova State University. All rights reserved.