Prima   /  Departamente   /  Departamentul Drept Public   /  Colectivul departamentului / Arseni Alexandru
Arseni Alexandru
doctor habilitat în drept, profesor universitar

DATE DE CONTACT Str. M. Kogălniceanu 67, bloc 2, bir. 208
Tel: +373 22 57 76 83

 

I. Conducător de doctorat

Abilitarea cu dreptul de a conduce tezele de doctorat prin Hotărârea Consiliului Naţional de Atestare şi Acreditare cu privire la abilitare cu dreptul de conducător de doctorat, nr.299 din „20 " decembrie. 2005.

Specialitatea ştiinţifică abilitată: 12.00.02 - Drept public (cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar)

II. Publicaţii

Numărul total de publicaţii, printre care 7 monografii, 4 manuale, peste 36 de articole și rapoarte științifice publicate în reviste națonale și internaționale

III. Distincţii

Doctor Honoris Causa of Holistic Justice, USA, Los Angeles, 08 September 2015

Professor Honoris Causa of Social Welfare, USA, Los Angeles, 08 September 2015.

IV. Lista absolvenţilor de doctorat cu teza de doctorat susţinută

 

Nr.crt.

Nume absolvent de doctorat

Anul susținerii

Tema de cercetare/Specialitatea

1.

Cârnaţ Maria

 

Statutul juridic al persoanelor intern strămutate

2.

 

Olteanu Constantin

 

 

Drepturile omului de la societatea civilă pînă la sistemul

penitenciar - probleme teoretice şi perspective 

3.

Sulima Snejana

 

Les mécanismes du système électoral en Republique de Moldova

 

V. Lista studenților-doctoranzi aflați în coordonare

 

Nr.crt.

Nume student-doctorand în coordonare

Anul înmatriculării

Tema de cercetare/Specialitatea

1.

Adam Marin 

2012

Statutul juridic al apelor râului Prut în condiţiile de integrare în Uniunea Europeană 

 

 

 

Cadre didactice
Departamentul Drept Public
Aramă Elena
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Arseni Alexandru
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Ţurcan Pavel
doctor în drept, conferențiar universitar
Baciu Olga
magistru în drept, asistent universitar
Cârnaţ Teodor
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Chicu Oleg
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Chirtoacă Lilia
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chisari-Lungu Oxana
doctor în drept, lector universitar
Ciobanu Rodica
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Cojocaru Vladlen
doctor în drept, conferenţiar universitar
Creciun Natalia
doctor în drept, lector universitar
Cuciurca Doina
magistru în drept, lector universitar
Dumneanu Victor
magistru în drept, lector universitar
Erhan Ianuş
doctor în drept, conferențiar universitar
Guceac Ion
academician, doctor habilitat în drept, profesor universitar
Ignatiuc Tatiana
magistru în drept, lector universitar
Iordanov Rodica-Iordanca
doctor în drept, conferenţiar universitar
Jecev Ion
doctor în drept, lector universitar
Maimescu Sava
doctor în drept, conferenţiar universitar
Margineanu Valentin
magistru în drept, lector universitar
Mocanu Veronica
doctor în drept, conferențiar universitar
Mocanu Victor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Mostovei Tatiana
doctor în drept, lector universitar
Negru Andrei
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Negru Boris
doctor în drept, profesor universitar
Nichita Rodica
doctor în drept, lector universitar
Pantea Oleg
doctor în drept, conferenţiar universitar
Popovici Cristina
magistru în drept, lector universitar
Râbca Eugen
magistru în drept, lector superior
Rusu Viorel
magistru în drept, lector universitar
Sîli Ira
doctor în drept, lector universitar
Slusarenco Svetlana
doctor în drept, conferențiar universitar
Smochină Andrei
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Soltan Veaceslav
magistru în drept, lector universitar
Sosna Alexandru
doctor în drept, conferențiar universitar
Televca Oleg
doctor în drept, conferențiar universitar
Vlaicu Vlad
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaharia Victor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zamfir Pavel
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaporojan Corina
magistru în drept, lector universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2023 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.