Prima   /  Departamente   /  Departamentul Drept Public   /  Colectivul departamentului / Cuciurca Doina
Cuciurca Doina
magistru în drept, lector universitar

DATE DE CONTACT Str. M. Kogălniceanu 65, bloc 2A, bir. 32, MD-2009, Chişinau
Tel: + 373 69 49 55 94
E-mail: cuciurcadoina@yahoo.com

DOMENII DE CERCETARE

Drept constituţional şi instituţii politice

Drept financiar

Drept administrativ

Drept fiscal şi fiscalitate

DISCIPLINE PREDATE

Drept constituţional

Drept financiar

STUDII

Master în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2010

Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2008

STAGII DE PREGĂTIRE ŞI DOCUMENTARE

Ghid-traducător (limba engleza), Cursuri de stat de limbi străine, 2001-2003

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova, sept. 2008 - prezent

Laborant, Catedra drept constituţional şi drept administrativ, Facultatea de Drept, USM, oct. 2007 - oct. 2008

PUBLICAŢII

Comunicări ştiinţifice

Unele aspecte teoretico-practice ale conceptului de suveranitate în contextul proceselor de integrare europeană // Materialele conf. şt. a masteranzilor şi doctoranzilor „Cercetare şi inovare – perspective de evoluţie şi integrare europeană”, Chişinău: CEP USM, 2009, p. 190

Reflecţii privind suveranitatea poporului // Materialele conf. şt. „Integrare prin cercetare şi inovare”, Chişinău: CEP USM, 2013, p. 171

Problematica identificării regimurilor democratice reprezentative // Materialele conf. şt. „Integrare prin cercetare şi inovare”, Chişinău: CEP USM, 2013, p. 174

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Engleza - fluent

Rusa - fluent

Ebraică - debutant

Cadre didactice
Departamentul Drept Public
Aramă Elena
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Arseni Alexandru
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Ţurcan Pavel
magistru în drept, lector universitar
Cârnaţ Teodor
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Chicu Oleg
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Chirtoacă Lilia
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chisari-Lungu Oxana
magistru în drept, lector universitar
Ciobanu Rodica
doctor în filosofie, conferenţiar universitar
Cojocaru Vladlen
doctor în drept, conferenţiar universitar
Crăciun Natalia
magistru în drept, lector universitar
Cuciurca Doina
magistru în drept, lector universitar
Dumneanu Victor
magistru în drept, lector universitar
Guceac Ion
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Ignatiuc Tatiana
magistru în drept, lector universitar
Iordanov Rodica-Iordanca
doctor în drept, conferenţiar universitar
Jecev Ion
doctor în drept, lector universitar
Maimescu Sava
doctor în drept, conferenţiar universitar
Margineanu Valentin
magistru în drept, lector universitar
Mocanu Veronica
doctor în drept, lector universitar
Mocanu Victor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Negru Andrei
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Negru Boris
doctor în drept, profesor universitar
Nichita Rodica
magistru în drept, lector universitar
Pantea Oleg
doctor în drept, conferenţiar universitar
Popovici Cristina
magistru în drept, lector universitar
Râbca Eugen
magistru în drept, lector superior
Rusu Viorel
magistru în drept, lector universitar
Sâli Ira
magistru în drept, lector universitar
Slusarenco Svetlana
doctor în drept, lector superior universitar
Soltan Veaceslav
magistru în drept, lector universitar
Sosna Alexandru
doctor în drept, lector universitar
Tănase Alexandru
magistru în drept, lector universitar
Televca Oleg
doctor în drept, lector universitar
Vlaicu Vlad
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaharia Victor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zamfir Pavel
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaporojan Corina
magistru în drept, lector universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2020 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.