Prima   /  Departamente   /  Departamentul Drept Penal   /  Colectivul departamentului / Bolocan-Holban Augustina
Bolocan-Holban Augustina
doctor în drept, conferenţiar universitar

DATE DE CONTACT Str. M. Kogălniceanu 65, bloc. 2 A, bir. 11, MD-2009, Chişinău
Tel: + 373 22 59 36 62
E-mail: a.bolocan@gmail.com

DOMENII DE CERCETARE

Drept penal, drept penal comparat, criminologie, justiția pentru copii

DISCIPLINE PREDATE

Drept penal, partea generală, (ciclul I - Licență)

Drept penal, partea specială, (ciclul I - Licență)

Individualizarea răspunderii și pedepsei penale (ciclul II - master, 90 credite)

STUDII

Doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2011

Tema tezei de doctorat: „Aspecte juridice naţionale şi internaţionale privind tortura şi tratamentul inuman şi degradant" 

Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2006

Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2005

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

2014 - prezent - consultant național în domeniul justiției pentru copii

2016 - prezent - conferențiar universitar, Departamentul Drept Penal, USM

2015 - mai 2016 - lector superior universitar, Departamentul Drept Penal, USM

2007 - 2015 - lector universitar, Catedra Drept Penal și Criminologie, USM

2010 - noiembrie 2011 - şef al Secţiei Tratate şi Integrare Europeană, Ministerul Justiţiei, șef-adjunct al Direcției Relații Internaționale și Integrare Europeană, Ministerul Justiției

2006 - 2008 - consultant în cadrul Direcţiei Agent Guvernamental, Ministerul Justiţiei

2005 - 2006 - lector la catedra drept public, Academia de Studii Economice

PUBLICAȚII

I. Lucrări metodico-didactice

Dumneanu I., Grosu V., Bolocan-Holban A., Drept penal comparat (suport de curs), CEP USM, Chișinău, 2014 (8 c. a.)

Dumneanu I., Bolocan-Holban A., Ghid metodic. Drept penal comparat (ciclul II master, 120 credite), CEP USM, Chișinău, 2015 (2,5 c. a.)

II. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

Bolocan A. Poziţia Consiliului Europei faţă de eutanasie. Revista Naţională de Drept, 2008, nr. 6, p. 34 - 36; - 3 p. (0,3 c. a.)

Bolocan A. Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului ce vizează cazurile contra Republicii Moldova. Jurnalul de studii juridice, 2009, nr. 1 - 2, p. 192 - 202; - 11 p.; (0,6 c. a.)

Bolocan-Holban A. Reglementarea torturii şi a tratamentului inuman şi degradant prin prisma actelor naţionale şi internaţionale. Jurnalul de studii juridice, 2009, nr. 3 - 4, p. 133 - 140; - 8 p.; (0,5 c. a.)

Bolocan-Holban A. Cercetarea legală privind cazurile de tortură sau de tratament inuman şi degradant. Revista ştiinţifică a USM „Studia Universitatis”. Seria „Ştiinţe Sociale”, 2009, nr. 3 (23), p. 116 - 119; - 4 p. (0,3 c. a.)

Bolocan-Holban A. Distincţii şi asemănări între termenii prevăzuţi la articolul 3 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului (tortură, tratament inuman, tratament degradant). Revista Naţională de Drept, 2009, nr. 10 - 12, p. 150 - 151;

Bolocan-Holban A. Unele recomandări generale ale Comitetului european pentru prevenirea torturii şi a altor tratamente sau pedepse inumane sau degradante. Revista Naţională de Drept, 2010, nr. 4, p. 45-48;

Bolocan-Holban A. Delimitarea torturii de unele infracţiuni adiacente. Revista ştiinţifică a USM „Studia Universitatis". Seria „Ştiinţe Sociale", 2010, nr. 3 (33), p. 148 - 151;  
Bolocan-Holban A. Obiectul juridic al componenţei de infracţiune „tortura", prevăzute de art. 3091 din Codul penal al Republicii Moldova. Revista ştiinţifică a USM „Studia Universitatis". Seria „Ştiinţe Sociale", 2012, nr. 3 (53), p. 127 - 130.

Bolocan-Holban A., Vidaicu M., Analiza instituţiei responsabilităţii limitate prin prisma diferitelor sisteme de drept. Revista ştiinţifică a USM „Studia Universitatis Moldaviae”. Seria „Ştiinţe Sociale”, 2013, nr. 3 (63), p. 154 - 158,  - 5 p. (0,4 c. a.)

Bolocan-Holban A., Vidaicu M., Influenţa stării de ebrietate asupra răspunderii penale în dreptul penal comparat. Revista ştiinţifică a USM „Studia Universitatis Moldaviae”. Seria „Ştiinţe Sociale”, 2014, nr. 3 (73), p. 142 - 146,  - 5 p. (0,4 c. a.)

Bolocan-Holban A., Best interests of the child for children in contact with the law. Victims and witnesses. Revista ştiinţifică a USM „Studia Universitatis Moldaviae”. Seria „Ştiinţe Sociale”, nr.3 (83), p.60 - 66, 7 p. (0,5 c. a.)

Bolocan-Holban A., Importanţa şi rolul intervievatorului în procesul penal al Republicii Moldova, publicaţie online pentru Centrul de Resurse al Centrului Naţional pentru Prevenirea Abuzului faţă de Copii, link: http://amicel.cnpac.org.md/pentru-profesionisti/importanta- si-rolul-intervievatorului-in- procesul-penal- al-republcii- moldova (0,1 c. a.).

Bolocan-Holban A., Copilul – victimă a violenţei în familie în contextul art. 2011 CP RM, publicaţie online pentru Centrul de Resurse al Centrului Naţional pentru Prevenirea Abuzului faţă de Copii, http://amicel.cnpac.org.md/pentru-profesionisti/copilul- victima-a- violentei-in- familie-in-contextul-art- 2011-cp- rm (0,1 c. a.).

III. Materiale ale comunicărilor științifice

Bolocan A. Consideraţii generale privind tortura, tratamentul inuman şi degradant în sensul articolului 3 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică, „Reafirmarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale la 60 de ani ai Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului”, 12 decembrie 2008, p. 55 - 60; 6 p. (0,4 c. a.)

Болокан-Холбан А. Проблемы отграничения пытки (ст. 3091 УК РМ) от других смежных преступлений. Cборник материалов международной научно-практической конференции „Совершенствование законодательства в современных условиях". Санкт-Петербург, 23 - 24 мая 2011, стр. 423 - 425. (0,2 c. a.).

Болокан-Холбан А. Расследование пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения.  Международная научно-практическая конференция „Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов". Минск, 21 января 2011, стр. 29 - 30(0,12 c. a.);

Bolocan-Holban A., Vidaicu M., Aplicarea pedepsei penale în dreptul penal comparat. Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională. Chişinău, 10 - 11 noiembrie 2014, p. 137 - 139. (0,2 c. a.)

IV. Alte lucrări

Bolocan-Holban A., Moloşag Natalia, Doronceanu Olesea, ş.a. Apărarea victimelor torturii, relelor tratamente sau ale tratamentului degradant. Îndrumar pentru avocaţi, edidat cu sprijinul Asociaţiei Barourilor Americane/Iniţiativa pentru Supremaţia Legii, Chişinău 2013. (1,4 c. a.)

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

 Rusa - fluent

 Franceza - bine

 Engleza - bine

Cadre didactice
Departamentul Drept Penal
Şavga Alina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Bolocan-Holban Augustina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Botnarenco Mihaela
Doctor în drept, Lector universitar
Botnaru Stela
doctor în drept, conferenţiar universitar
Brînză Sergiu
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Ciobanu Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Copeţchi Stanislav
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Dumneanu Ludmila
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Eşanu Adriana
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Fortuna Ghenadie
Doctor în drept, lector universitar
Gîrla Lilia
Doctor în drept, conferențiar universitar
Grama Mariana
doctor în drept, conferenţiar universitar
Grosu Vladimir
doctor în drept, conferenţiar universitar
Gurev Dorina
Doctor în drept, lector universitar
Hadîrca Igor
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Manea Vladislav
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Martin Daniel
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Moraru Victor
doctor în drept, profesor universitar
Negritu Ludmila
magistru în drept, lector universitar
Popescu Dorin
Doctor în drept, lector universitar
Reniță Gheorghe
lector universitar
Spoială Alexandru
doctor în drept, conferenţiar universitar interimar
Stati Vitalie
doctor în drept, conferenţiar universitar
Strulea Maria
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Tabarcea Iurie
Magistru în drept, lector universitar
Ulianovschi Gheorghe
doctor în drept, conferenţiar universitar
Ulianovschi Xenofon
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Vidaicu Mihaela
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Vremea Igor
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaporojan Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
Tel.: + 373 69 38 00 68 E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2019 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.
Total vizitatori: 785357  | Vizitatori ieri: 0 | azi: 0 | Online: 0