Prima   /  Departamente   /  Departamentul Drept Penal   /  Colectivul departamentului / Dumneanu Ludmila
Dumneanu Ludmila
Doctor în drept, conferenţiar universitar

DATE DE CONTACT Str. M. Kogălniceanu 65, bloc 2 A, bir. 11, MD-2069, Chişinău
Tel: +373 22 57 78 35
E-mail: bpap.lspinu@gmail.com

DOMENII DE CERCETARE

Drept penal

Drept penal comparat

Domeniul de interes ştiinţific

1.    Analiza juridico-penală şi criminologică a terorismului

2.    Cercetare în domeniul dreptului penal comparat

3.    Dezvoltarea capacităţii de analiză ştiinţifică a ştiinţelor juridice

4.    Aprofundarea cunoştinţelor în domeniul dreptului comunitar

DISCIPLINE PREDATE

Drept penal. Partea specială (I) şi (II)

Drept penal comparat

Categorii (tipuri) de infracţiuni în dreptul comparat

STUDII

Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2000

Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 1996

Doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova,  2003

Tema tezei de doctorat: „Analiza juridico-penală şi criminologică a terorismului" 

STAGII DE PREGĂTIRE ŞI DOCUMENTARE

Seminarul „Eficienţa procesului de judecată. Interacţiunea procurorului, avocatului şi judecătorului privind asigurarea examinării eficiente a cauzelor penale" // Misiunea Norvegiană de Experţi pentru Promovarea Supremaţiei Legii în Moldova Norlam, Institutul Naţional al Justiţiei, Chişinău, decembrie 2009

Atelierul de lucru pentru dezvoltarea abilităţilor profesionale „Utilizarea eficientă a Acordului de recunoaştere a vinovăţiei: bunele practici şi proceduri // Ambasada SUA în R. Moldova, ABA Rule of Law Inititive, Institutul Naţional al Justiţiei, Chişinău, noiembrie 2009

Curs de instruire pentru avocaţi „Reprezentarea axată pe client şi reprezentarea holistică" // BPAP „Avocaţii Publici" şi Fondaţia Soros - Moldova, Chişinău, septembrie 2009

Masa rotundă „Remedii penale împotriva torturii şi altor pedepse ori tratamente crude, inumane sau degradante" // Proiectul „Susţinere pentru consolidarea Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii în conformitate cu prevederile Protocolului opţional la Convenţia împotriva torturii (OPCAT), Chişinău, septembrie 2009

Curs de instruire pentru avocaţii publici „Retorica" // Misiunea Norvegiană de Experţi pentru Promovarea Supremaţiei Legii în Moldova, Chişinău, mai 2009

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Lector  universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 1996 - 2007

Conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 2007 - prezent

Avocat, Baroul Chişinău, BPAP„Avocaţii Publici", 2002 - prezent 

ALTE RESPONSABILITĂŢI PROFESIONALE

Membru al Comisiei de asigurare a calităţii a Facultăţii de Drept, USM

PUBLICAŢII 

I. Monografii

Analiza juridico-penală şi criminologică a terorismului, Chişinău: CEP USM, 2004. - 168 p. 

II. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

Infracţiuni penal-internaţionale: aspect istoric, social şi de drept // Analele Ştiinţifice ale USM. Seria „Ştiinţe socioumanistice", 2000, nr.1 , p. 264-270

Tendinţele de bază ale terorismului contemporan // Revista Naţională de Drept, nr.12, 2000, p. 27-28 

Construcţia noţiunii de terorism internaţional şi elementele acestuia // Analele Ştiinţifice ale USM. Seria „Ştiinţe socioumanistice", 2001, nr. 1, p.283-287 

Aspectul legislativ al comunităţii internaţionale şi colaborarea dintre state pentru prevenirea şi reprimarea // Analele Ştiinţifice ale USM. Seria „Ştiinţe socioumanistice", 2001, nr. 1, p.288-292

Aspectul legislativ de combatere a terorismului pe plan naţional // Aspectul legislativ de combatere a terorismului pe plan naţional Revista Naţională de Drept, nr.1, 2003, p.29-31 

Pericolul terorismului // Revista Naţională de Drept, nr.2, 2003, p.45-48 

Tipurile şi formele terorismului // Analele Ştiinţifice ale USM. Seria „Ştiinţe socioumanistice", 2003, nr.1 , p.148-152

Deosebirea terorismului de alte infracţiuni conexe // Analele Ştiinţifice ale USM. Seria „Ştiinţe socioumanistice", 2003, nr. 1, p.153-156 

Complicele la săvîrşirea infracţiunii // Analele Ştiinţifice ale USM. Seria „Ştiinţe socioumanistice", 2003, nr. 1, p.162-166 

Noţiune de sistem de drept // Analele Ştiinţifice ale USM. Seria „Ştiinţe socioumanistice", 2004, nr. 1, p.203-206 

Noţiune de familie de drept // Analele Ştiinţifice ale USM. Seria „Ştiinţe socioumanistice", 2004, nr.1 , p.207-212 

Constituţia: sursa superioară de drept penal comparat // Analele Ştiinţifice ale USM. Seria „Ştiinţe socioumanistice", 2005, nr.1 , p.307-309 

Noţiunea de faptă infracţională // Analele Ştiinţifice ale USM. Seria „Ştiinţe socioumanistice", 2005, nr.1 , p.310-317

III. Articole în reviste de specilitate străine

Libertatea de exprimare // Dialog Juridic „Patrulaterul Facultăţilor de Drept", Iaşi: Universitatea „A.I.Cuza", 2007, nr.1, p.189-195

Forme de activitate ale autorităţilor administraţiei publice // Jurnalul de Studii Juridice, Iaşi: Editura Lumen, Anul IV, nr. 3-4, 2009 (coauthor: Tatiana Stahi), p.227-338

Unele aspecte teoretice cu privire la decizia administrativă // Jurnalul de Studii Juridice, Iaşi: Editura Lumen, Anul IV, nr. 3-4, 2009 (coauthor: Tatiana Stahi), p. 239-248

IV. Comunicări ştiinţifice

Infracţiunile contra vieţii şi sănătăţii persoanei în viziunea dreptului comparat // Rezumatele Conferinţei internaţionale ştiinţifico-practică „Educaţie şi cercetare într-un stat bazat pe drept", Revista Naţională de Drept. Ediţie Specială, nr.10-12, Chişinău: CEP USM, 2009, p. 82 

Institutul probaţiunii şi liberării condiţionate de executarea a pedepsei în dreptul penal comparata: condiţii de fixare şi executare, temeiurile de aplicare // A XVIII-a Conferinţă Ştiinţifică Anuală cu participaţie internaţională „Tradiţie şi reformă în dreptul românesc", Anuar. Tomul XIV - Drept, Universitatea „Petre Andrei",  Iaşi: Venus, 2008, p. 263-274

Peste 20 de comunicări ştiinţifice

V. Alte publicaţii

Programa analitică la disciplina Drept penal (Partea specială), Chişinău: CEP USM, 2005. - 59 p. (în colab.) 

Curriculum la disciplina Drept penal comparat. Chişinău: CEP USM, 2005. - 16 p. 

Drept penal. Partea specială. Album de scheme (Material metodico-didactic). Chişinău, Tipografia Universul, 2005. - 317 p.  

MEMBRU ÎN ASOCIAŢII PROFESIONALE

Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova, 2002 - prezent

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Rusă - fluent

Engleză - bine

Cadre didactice
Departamentul Drept Penal
Şavga Alina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Bolocan-Holban Augustina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Botnarenco Mihaela
Doctor în drept, Lector universitar
Botnaru Stela
doctor în drept, conferenţiar universitar
Brînză Sergiu
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Ciobanu Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Copeţchi Stanislav
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Dumneanu Ludmila
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Eşanu Adriana
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Fortuna Ghenadie
Doctor în drept, lector universitar
Gîrla Lilia
Doctor în drept, conferențiar universitar
Grama Mariana
doctor în drept, conferenţiar universitar
Grosu Vladimir
doctor în drept, conferenţiar universitar
Gurev Dorina
Doctor în drept, lector universitar
Hadîrca Igor
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Manea Vladislav
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Martin Daniel
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Moraru Victor
doctor în drept, profesor universitar
Negritu Ludmila
magistru în drept, lector universitar
Popescu Dorin
Doctor în drept, lector universitar
Reniță Gheorghe
lector universitar
Spoială Alexandru
doctor în drept, conferenţiar universitar interimar
Stati Vitalie
doctor în drept, conferenţiar universitar
Strulea Maria
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Tabarcea Iurie
Magistru în drept, lector universitar
Ulianovschi Gheorghe
doctor în drept, conferenţiar universitar
Ulianovschi Xenofon
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Vidaicu Mihaela
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Vremea Igor
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaporojan Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
Tel.: + 373 69 38 00 68 E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2019 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.
Total vizitatori: 785357  | Vizitatori ieri: 0 | azi: 0 | Online: 0