Prima   /  Departamente   /  Departamentul Drept Penal   /  Colectivul departamentului / Stati Vitalie
Stati Vitalie
doctor în drept, conferenţiar universitar

DATE DE CONTACT Str. M. Kogălniceanu 65, bloc. 2 A, bir. 11, MD-2009, Chişinău
Tel: + 373 22 57 78 35
E-mail: stativitalie71@gmail.com

DOMENII DE CERCETARE

Partea specială a dreptului penal

DISCIPLINE PREDATE

Drept penal (partea specială) (ciclul I - Licență)

Infracţiuni economice (ciclul II - master, 90 credite)

STUDII

Doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2002

Tema tezei de doctorat: „Răspunderea penală pentru infracţiuni legate de insolvabilitate"

Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 1999

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 2003 - prezent

Lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 1999 - 2003

Formator, Institutul Național al Justiției, 2006 - 2009

PUBLICAŢII

I. Tratate

Tratat de drept penal. Partea specială. Vol. I și II. Chișinău, 2015, - 2628 p. (coautor: Sergiu Brânza)

II. Manuale

1. Drept penal, partea specială, vol.II, Chişinău, 2005. - 804 p. (în colab.)

2. Drept penal, partea specială, Chişinău, 2011. - 2386 p. (coautor: Sergiu Brânza)

3. Manualul judecătorului pentru cauze penale (Titlul 8, § 5, 7-12), Chişinău, 2013. - 1192 p. (în colab.)

III. Note de curs

1. Infracţiuni economice: Note de curs. Chişinău, 2014. - 530 p.

2. Infracţiuni economice: Note de curs. Ediția a II-a revizuită și actualizată până la 1 iulie 2016. Chişinău, 2016. - 622 p.

IV. Ghiduri metodice

1. Infracțiuni economice: Ghid metodic, Chișinău, 2014, - 182 p.

2. Infracțiuni economice: Ghid metodic. Ediția a II-a revizuită și actualizată până la 1 iulie 2016, Chişinău, 2016. - 205 p.

V. Suporturi de curs

1. Drept penal: Suport de curs. Institutul Național al Justiției, Chișinău, 2008, - 216 p. (în colab.)

VI. Monografii

1. Răspunderea penală pentru infracţiunile legate de insolvabilitate, Chişinău, 2003. - 164 p.

2. Infracţiuni în care mijlocul de transport apare ca obiect material sau ca mijloc de săvîrşire a infracţiunii, Chişinău, 2010. - 352 p.

VII. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

Peste 137 publicații în:

- Analele Științifice ale Universității de Stat din Moldova. Seria "Lucrări studențești"

Avocatul Poporului

- Revista Națională de Drept

  - Revista de Proprietate Intelectuală "Intellectus"

- Revista de Științe Penale

- Revista științifică Studia Universitatis Moldaviae

- Revista Institutului Național al Justiției

VIII. Articole în reviste de specilitate străine

Peste 13 publicații în:

- Revista de Drept Penal, București

- Jurnalul de studii juridice, Iași

- Anuarul Universității "Petre Andrei". Fascicula Drept, Științe Economice, Științe Politice, Iași

- Журнал "Спорт: экономика, право, управление", Москва

 IX. Comunicări ştiinţifice

Peste 56 comunicări științifice

X. Alte publicații

Curriculum la disciplina Drept Penal. Partea Specială (învățământ la zi), Chișinău, CE USM, 2005, 42 p. (în colab.)

Curriculum la disciplina Drept Penal. Partea Specială (învățământ cu frecvență redusă), Chișinău, CE USM, 2005, 42 p. (în colab.)

Curriculum la disciplina Drept penal pentru audienții Institutului Național al Justiției, Chișinău, 2007: www.inj.md (în colab.)

Curriculum la disciplina Drept Penal. Partea Specială I (învățământ la zi), Chișinău, CEP USM, 2009, 26 p. (în colab.)

Curriculum la disciplina Drept Penal. Partea Specială II (învățământ la zi), Chișinău, CEP USM, 2009, 26 p. (în colab.)

Curriculum la disciplina Infracțiuni economice (Studii superioare de masterat, ciclul II), Chișinău, CEP USM, 2009, 49 p.

Curriculum la disciplina Infracțiuni economice (program master), Chișinău, CEP USM, 2010, 23 p.

Curriculum la disciplina Drept Penal. Partea Generală și Specială, Chișinău, CEP USM, 2013, 66 p.

Curriculum la disciplina Infracțiuni economice (program master 90 credite), Chișinău, CEP USM, 2014, 23 p.

Curriculum la disciplina Infracțiuni economice (program master 90 credite), Chișinău, CEP USM, 2016, 34 p.

ALTE RESPONSABILITĂŢI PROFESIONALE

Conducător de doctorat, USM, specialitatea 554.01 - Drept penal și execuțional penal, decembrie 2009 - prezent

Membru în colegiul redacţional al revistei „Jurnalul de Studii Juridice" (Iaşi), 2008 - prezent

Membru al Seminarului Ştiinţific de Profil de susţinere a tezelor de doctor la profilul ştiinţific 554 Drept penal de pe lîngă Universitatea de Stat din Moldova, 2006 - prezent

Membru al Consiliului Ştiinţific Consultativ (Secţia penală) de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie a Republicii Moldova, 2004 - 2014

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Rusa - fluent

Engleza - debutant


Cadre didactice
Departamentul Drept Penal
Şavga Alina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Bolocan-Holban Augustina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Botnarenco Mihaela
Doctor în drept, Lector universitar
Botnaru Stela
doctor în drept, conferenţiar universitar
Brînză Sergiu
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Ciobanu Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Copeţchi Stanislav
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Dumneanu Ludmila
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Eşanu Adriana
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Fortuna Ghenadie
Doctor în drept, lector universitar
Gîrla Lilia
Doctor în drept, conferențiar universitar
Grama Mariana
doctor în drept, conferenţiar universitar
Grosu Vladimir
doctor în drept, conferenţiar universitar
Gurev Dorina
Doctor în drept, lector universitar
Hadîrca Igor
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Manea Vladislav
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Martin Daniel
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Moraru Victor
doctor în drept, profesor universitar
Negritu Ludmila
magistru în drept, lector universitar
Popescu Dorin
Doctor în drept, lector universitar
Reniță Gheorghe
lector universitar
Spoială Alexandru
doctor în drept, conferenţiar universitar interimar
Stati Vitalie
doctor în drept, conferenţiar universitar
Strulea Maria
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Tabarcea Iurie
Magistru în drept, lector universitar
Ulianovschi Gheorghe
doctor în drept, conferenţiar universitar
Ulianovschi Xenofon
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Vidaicu Mihaela
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Vremea Igor
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaporojan Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
Tel.: + 373 69 38 00 68 E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2019 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.
Total vizitatori: 785357  | Vizitatori ieri: 0 | azi: 0 | Online: 0