Prima   /  Departamente   /  Departamentul Drept Penal   /  Colectivul departamentului / Strulea Maria
Strulea Maria
Doctor în drept, conferenţiar universitar

DATE DE CONTACT Str. M. Kogălniceanu 65, bloc. 2 A, bir. 11, MD-2009, Chişinău
Tel: + 373 22 57 78 35
E-mail: struleamaria@yahoo.fr

 

DOMENII DE CERCETARE

(drept penal, drept penal european, delincvenţa juvenilă)

DISCIPLINE PREDATE

Drept penal. Partea specială

Drept penal European

Delincvenţa juvenilă

STUDII

Doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2005

Tema tezei de doctorat: „ Spălarea banilor:  analiză juridico-penală" 

Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2003

Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2002

STAGII DE PREGĂTIRE ŞI DOCUMENTARE

"Evoluţia dreptului penal în spaţiul european",  Université Montesquieu - Bordeaux IV

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 2008 - prezent

PUBLICAŢII

II. Monografii/Note de curs

  1. Analiza juridico-penală a spălării banilor. - Chişinău, CEP-USM, 2006.
  2. Strulea Maria. Delincvența juvenilă. Suport de curs. - Chișinău: CEP USM, 2008. - 223 p.
  3. Moraru Victor, Strulea Maria, Vidaicu Mihaela. Drept penal european. - Chișinău: CEP USM, 2011. - 226 p.

III. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

1.      Mutu Maria. Spălarea banilor prin prisma noii legislaţii penale române// Revista Naţională de Drept, 2007, nr. 3, p.19-21.

2.      Mutu Maria. Legalizarea veniturilor ilegale în dreptul comparat// Revista Naţională de Drept, 2007, nr.8, pag.22-24.

3.      Mutu Maria. Aspecte de drept penal în activitatea mass-media// Studia Universitatis, seria Ştiinţe Sociale.- Chişinău: USM, 2007, nr. 3, p. 178-180.

4.      Mutu-Strulea Maria.  Coliziunile şi carenţele legii penale// Studia Universitatis, seria Ştiinţe Sociale.- Chişinău: USM, 2007, nr. 6, p. 168-170.

5.      Mutu-Strulea Maria. Controversele spălării banilor în legea penală naţională// Revista de ştiinţe penale, IRP, anuar, anul III, 2007, p.97-114.

6.      Mutu-Strulea Maria. Tangenţele traficului de fiinţe umane cu unele infracţiuni adiacente// Studia Universitatis, seria Ştiinţe Sociale.- Chişinău: USM, 2008, nr. 1, p. 111-113.

7.      Mutu-Strulea Maria. Studiu privind personalitatea delincventului minor (Partea I)// Revista Naţională de Drept, 2008, nr. 4, p.25-28.

8.      Mutu-Strulea Maria. Studiu privind personalitatea delincventului minor (Partea II)// Revista Naţională de Drept, 2008, nr. 5, p.11-14

IV. Articole în reviste de specilitate străine

1.      Mutu-Strulea Maria, Mihaela Vidaicu. Noi perspective interpretative în legea penală a RM. - Comunicările Conferinţei „Tradiţie şi reformă în dreptul românesc", Iaşi: casa de editură Denis, 2008, p.193-210;

2.      Mutu-Strulea Maria. Concordanţa dreptului penal al Republicii Moldova cu prescripţiile Convenţiei Europene a drepturilor omului. - Dialog Juridic « Patrulaterul Facultăţilor de Drept », Iaşi: Universitatea « A.I.Cuza », 2007, nr.1, p.111-118;

  1. M. Vidaicu, M. Mutu-Strulea, Juxtapunerea legii penale interne a Republicii Moldova la prevederile Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului şi la jurisprudenţa CEDO // Jurnal de Studii Juridice al Universităţii „Petre Andrei" din Iaşi: Lumen, Anul IV, 2009, Nr.3-4,  0.8 c.a., p.37-49.
  2. M. Vidaicu, N. Hriptievschi, M.Mutu-Strulea, The Need for a New Law Professor in Moldova // The New Law School - Reexamining Goals, Organization and Methods for a Changing World, Public Interest Law Institute and Jagiellonian University Press, Edition I, Krakow, 2010, 0,6 c.a.,  p. 93-102.

V. Comunicări ştiinţifice

1.      M. Mutu-Strulea, M. Vidaicu, Noi perspective interpretative în legea penală a Republicii Moldova // Comunicările Conferinţei: „Tradiţie şi reformă în dreptul românesc", Iaşi, Casa de Editură Denis, 29-31 mai 2008, 0,7 c.a., p.193-210;

2.       M. Mutu-Strulea, M. Vidaicu, Armonizarea legislaţiei penale - o tendinţă a justiţiei penale în spaţiul european // Revista Naţională de Drept, Nr.10-12, 2009 - Conferinţa Internaţională ştiinţifico-practică „Educaţie şi cercetare într-un stat bazat pe drept", 16.octombrie, 2009, 0,2 c.a., p.86-88;

PARTICIPARE LA ELABORAREA PROIECTELOR DE LEGI

Proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la crearea Centrului republican de asistenţă psihopedagogică (în cadrul ME)

Proiectul Regulamentului Serviciului de asistenţă psihopedagogică(în cadrul ME)

MEMBRU ÎN INSTITUŢII NAŢIONALE / INTERNAŢIONALE 

Consiliul Institutului Naţional al Justiţiei, secretar, 2010 - 2011

Colegiul disciplinar pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii, 2010-2011

Membru al Comisiei de licenţiere în profesia de avocat, 2010-2011

Membru al Comisiei de atestare a interpreţilor şi traducătorilor din cadrul Ministerului Justiţiei, 2009-2011

ALTE RESPONSABILITĂŢI PROFESIONALE

Şef al Direcţiei relaţii internaţionale şi integrare europeană, Ministerul Justiţiei, 2009-2011

Prodecan al Facultăţii Drept, USM, 2006-2008

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

franceza - bine

rusa - bine

PREMII / DISTINCŢII / DECORAŢII

Diploma USM cu prilejul aniversării a 60 ani de la fondarea USM, pentru merite deosebite în activitatea ştiinţifico-didactică,2006. 

 

 

Cadre didactice
Departamentul Drept Penal
Şavga Alina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Bolocan-Holban Augustina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Botnarenco Mihaela
Doctor în drept, Lector universitar
Botnaru Stela
doctor în drept, conferenţiar universitar
Brînză Sergiu
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Ciobanu Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Copeţchi Stanislav
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Dumneanu Ludmila
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Eşanu Adriana
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Fortuna Ghenadie
Doctor în drept, lector universitar
Gîrla Lilia
Doctor în drept, conferențiar universitar
Grama Mariana
doctor în drept, conferenţiar universitar
Grosu Vladimir
doctor în drept, conferenţiar universitar
Gurev Dorina
Doctor în drept, lector universitar
Hadîrca Igor
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Manea Vladislav
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Martin Daniel
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Moraru Victor
doctor în drept, profesor universitar
Negritu Ludmila
magistru în drept, lector universitar
Popescu Dorin
Doctor în drept, lector universitar
Reniță Gheorghe
lector universitar
Spoială Alexandru
doctor în drept, conferenţiar universitar interimar
Stati Vitalie
doctor în drept, conferenţiar universitar
Strulea Maria
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Tabarcea Iurie
Magistru în drept, lector universitar
Ulianovschi Gheorghe
doctor în drept, conferenţiar universitar
Ulianovschi Xenofon
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Vidaicu Mihaela
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Vremea Igor
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaporojan Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
Tel.: + 373 69 38 00 68 E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2019 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.
Total vizitatori: 785357  | Vizitatori ieri: 0 | azi: 0 | Online: 0