Prima   /  Departamente   /  Departamentul Drept Penal   /  Colectivul departamentului / Strulea Maria
Strulea Maria
Doctor în drept, conferenţiar universitar

DATE DE CONTACT Str. M. Kogălniceanu 65, bloc. 2 A, bir. 11, MD-2009, Chişinău
Tel: + 373 22 57 78 35
E-mail: struleamaria@yahoo.fr

DOMENII DE CERCETARE

 • drept penal
 • drept penal european
 • delincvenţa juvenilă

DISCIPLINE PREDATE

 • Drept penal european
 • Delincvenţa juvenilă

STUDII

 • Doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2005
 • Tema tezei de doctorat: „ Spălarea banilor: analiză juridico-penală"
 • Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2003
 • Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2002
 • Colegiul pedagogic, 1994-1998

 

STAGII DE PREGĂTIRE ŞI DOCUMENTARE

 • "Evoluţia dreptului penal în spaţiul european", Université Montesquieu - Bordeaux IV

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

¾   conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova, Departament drept penal, 2008 - present

¾   șef-adjunct, Direcția cercetare și analiză, Curtea Constituțională, decembrie 2017-prezent;

¾   șef Secția cercetare și analiză, Curtea Constituțională din Republica Moldova, 2013-decembrie 2017;

¾   șef Direcția Generală cooperare juridică și integrare europeană, Ministerul Justiției, 2009-2011;  

¾   prodecan al Facultăţii Drept anii 2006-2008.

 

PUBLICAŢII

I. Monografii/Note de curs

(1) Analiza juridico-penală a spălării banilor. - Chişinău, CEP-USM, 2006.

(2) Strulea Maria. Delincvența juvenilă. Suport de curs. - Chișinău: CEP USM, 2008. - 223 p.

(3) Moraru Victor, Strulea Maria, Vidaicu Mihaela. Drept penal european. - Chișinău: CEP USM, 2011. - 226 p.

(4) Maria Strulea, Dorina Gurev. Delincvenţa juvenilă. - Chişinău: CEP USM, 2013. - 316 p.

(5) Al.Tănase, R.Secrieru, L.Rusu, M.Strulea, N.Vîlcu-Bajurean. Compendiu al jurisprudenței Curții Constituținale a RM (1995-2017) - București:Wolters Kluwer, 2017, 537 p.

 

II. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

(6) Mutu Maria. Spălarea banilor prin prisma noii legislaţii penale române// Revista Naţională de Drept, 2007, nr. 3, p.19-21.

(7) Mutu Maria. Legalizarea veniturilor ilegale în dreptul comparat// Revista Naţională de Drept, 2007, nr.8, pag.22-24.

(8) Mutu Maria. Aspecte de drept penal în activitatea mass-media// Studia Universitatis, seria Ştiinţe Sociale.- Chişinău: USM, 2007, nr. 3, p. 178-180.

(9) Mutu-Strulea Maria Coliziunile şi carenţele legii penale// Studia Universitatis, seria Ştiinţe Sociale.- Chişinău: USM, 2007, nr. 6, p. 168-170.

(10)                   Mutu-Strulea Maria. Controversele spălării banilor în legea penală naţională// Revista de ştiinţe penale, IRP, anuar, anul III, 2007, p.97-114.

(11)                   Mutu-Strulea Maria. Tangenţele traficului de fiinţe umane cu unele infracţiuni adiacente// Studia Universitatis, seria Ştiinţe Sociale.- Chişinău: USM, 2008, nr. 1, p. 111-113.

(12)                   Mutu-Strulea Maria. Studiu privind personalitatea delincventului minor (Partea I)// Revista Naţională de Drept, 2008, nr. 4, p.25-28.

(13)                    Mutu-Strulea Maria. Studiu privind personalitatea delincventului minor (Partea II)// Revista Naţională de Drept, 2008, nr. 5, p.11-14

(14)                   Maria Strulea, Mihaela Vidaicu. Reflecţii privind victima în dreptul penal european // Studia Universitatis, Seria „Stiinte Sociale", 2012, Nr. 3 (53), p.181-184

(15)                    Maria Strulea, Dorina Gurev. Reglementări la nivel european în materia justiţiei juvenile// Studia Universitatis, Seria „Stiinte Sociale", 2014, Nr. 8 (78), p.159-167

(16)                   Maria Strulea, Dorina Gurev. Formele comportamentului deviant al minorilor // Studia Universitatis, Seria „Stiinte Sociale", 2014, Nr. 8 (78), p.168-175

(17)                   Aspecte ale incriminării circulaţiei ilegale a drogurilor în legislaţia penală a republicii moldova // Studia Univesritatis Moldaviae,  Nr. 3 (93) 2016,  p.98-101.

(18)                   Augustina Bolocan-Holban, Maria Strulea. Importanța și rolul măsurilor de constrângere cu caracter educativ// Nr. 3 (103) 2017, p.82-87

(19)                   Maria Strulea. Elementul subiectiv al spălării banilor // Studia Univesritatis Moldaviae Nr. 3 (113) 2018, p.57-60

 

 

III. Articole în reviste de specilitate străine

(20)                   Mutu-Strulea Maria, Mihaela Vidaicu. Noi perspective interpretative în legea penală a RM. - Comunicările Conferinţei „Tradiţie şi reformă în dreptul românesc", Iaşi: casa de editură Denis, 2008, p.193-210;

(21)                   Mutu-Strulea Maria. Concordanţa dreptului penal al Republicii Moldova cu prescripţiile Convenţiei Europene a drepturilor omului. - Dialog Juridic « Patrulaterul Facultăţilor de Drept », Iaşi: Universitatea « A.I.Cuza », 2007, nr.1, p.111-118;

(22)                   M. Vidaicu, M. Mutu-Strulea, Juxtapunerea legii penale interne a Republicii Moldova la prevederile Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului şi la jurisprudenţa CEDO // Jurnal de Studii Juridice al Universităţii „Petre Andrei" din Iaşi: Lumen, Anul IV, 2009, Nr.3-4,  0.8 c.a., p.37-49.

(23)                   M. Vidaicu, N. Hriptievschi, M.Mutu-Strulea, The Need for a New Law Professor in Moldova // The New Law School - Reexamining Goals, Organization and Methods for a Changing World, Public Interest Law Institute and Jagiellonian University Press, Edition I, Krakow, 2010, 0,6 c.a.,  p. 93-102.

(24)                   Струля М.И. Перспективы европейского уголовного права. - Материалы Международной (заочной) молодежной научно-практической конференции. ТЕНДЕНЦИИ И ИННОВАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ (TRENDS AND INNOVATION OF MODERN SCIENCE), Vydavatel «Osvícení», НИЦ «Наука и просвещение», 2015, (УДК 001, ББК 72) p. 764-768.

(25)                   М. И. Струля. ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ РАСШИРЕННОЙ КОНФИСКАЦИИ ПРИ НЕЗАКОННОМ ОБОГАЩЕНИИ ПО УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА// Вісник Асоціації кримінального права України, 2015, № 2(5), УДК 343, c.300-304.

 

IV. Comunicări ştiinţifice

(26)                   M. Mutu-Strulea, M. VidaicuNoi perspective interpretative în legea penală a Republicii Moldova // Comunicările Conferinţei: „Tradiţie şi reformă în dreptul românesc", Iaşi, Casa de Editură Denis, 29-31 mai 2008, 0,7 c.a., p.193-210;

(27)                   M. Mutu-Strulea, M. Vidaicu, Armonizarea legislaţiei penale - o tendinţă a justiţiei penale în spaţiul european // Revista Naţională de Drept, Nr.10-12, 2009 - Conferinţa Internaţională ştiinţifico-practică „Educaţie şi cercetare într-un stat bazat pe drept", 16.octombrie, 2009, 0,2 c.a., p.86-88;

(28)                   Probleme privind incriminarea îmbogăţirii ilicite în legea penală a Republicii Moldova// „Integrare prin cercetare şi inovare", 10-11 noiembrie 2015, publicat în cadrul Conferinţei ştiinţifice naţionale cu participare internaţională p.15-18

(29)                   Previzibilitatea în materie penală în jurisprudenţa europeană // Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională ,,Integrare prin Cercetare şi Inovare" cu prilejul aniversării a 70 de ani de la fondarea Universităţii de Stat din Moldova, 28-29 septembrie 2016.

(30)                    Respectarea principiului legalităţii la incriminarea cantităţii drogurilor în legea penală // Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională ,,Integrare prin Cercetare şi Inovare" cu prilejul aniversării a 70 de ani de la fondarea Universităţii de Stat din Moldova, 28-29 septembrie 2016.

PARTICIPARE LA ELABORAREA PROIECTELOR DE LEGI

 • Proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la crearea Centrului republican de asistenţă psihopedagogică(în cadrul ME)
 • Proiectul Regulamentului Serviciului de asistenţă psihopedagogică(în cadrul ME)

PARTICIPAREA LA SEMINARE DE FORMARE CONTINUĂ

1.     4-5 februarie 2016, Chişinău. Seminar de instruire cu genericul „Impactul precedentului judiciar al Curții Europene a drepturilor omului (CtEDO) asupra practicii judiciare naționale". Evenimentul a avut loc în cadrul Proiectului "Susținere în implementarea coerentă a Convenției Europene a Drepturilor Omului în Republica Moldova".

2.     11-12 februarie 2016, Chișinău. Seminar de instruire cu genericul „Jurisprudența Curții Europene a drepturilor omului. Aplicarea testului „necesitatea într-o societate democratică". Evenimentul a avut loc în cadrul Proiectului "Susținere în implementarea coerentă a Convenției Europene a Drepturilor Omului în Republica Moldova".

3.     15 februarie 2016, Chișinău. Seminar de instruire cu genericul „Excepţia de neconstituţionalitate. Impactul jurisdicţiei constituţionale asupra justiţiei"

4.     29 martie 2016, Chișinău. Prelegerea publică „Constituționalitatea Amendamentelor Constituționale" susținută de către Dna Prof. Toma BIRMONTIENĖ.

5.     11 mai 2016 - 20 iunie 2016, Chișinău. Seminarul de instruire din cadrul CCM, organizat de către expertul Gabor Attila Toth „Constitutional interpretation", module I.

6.     20 mai 2016, Chișinău. Masă rotundă - „Constituționalitatea amendamentelor constituționale.

7.     29 mai-3 iunie 2016, Chişinău, seminar de instruire organizat în cadrul proiectului „Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru protecția și promovarea drepturilor omului", implementat de PNUD Moldova și finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei.

8.     2-3 iunie 2016, Conferinţa internaţională „Aplicarea pedepselor şi discreţia judiciară: cazul Republica Moldova" , ABBAROLI, NORLAM, INJ.

9.     30 iunie - 2 iulie 2016, cel de-al 11-lea congres la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, organizat de Societas Iuris Publici Europaei (SIPE).

10. 29 noiembrie 2016, Prelegerea publică „Protecția supremației legii: rolul Curții Constituționale în tendințele determinate de provocările actuale",Chişinău, susținută de către Dr. Prof. Dainius Žalimas.

11. octombrie 2016 - ianuarie 2017, Chișinău. Seminarul de instruire din cadrul CCM, organizat de către expertul Gabor Attila Toth „Human rights in constitutional law", module II.

12.  6-10 noiembrie 2016, vizită de studiu şi documentare la Consiliul Europei şi Curtea Constituţională Federală a Germaniei.

13. 2 decembrie 2016, Chişinău, Conferinţa internaţională cu genericul „Rolul curţilor constituţionale în soluţionarea crizelor constituţionale".

14. Conferinţa „Justiţia constituţională într-o societate democratică", Curtea Constituţională (în parteneriat cu UE), 30 mai 2017.

15.  8-9 iunie 2017, XIX-lea Congres Internaţional de Drept Constituţional European şi Comparat, Chişinău, cu genericul „Justiţia constituţională şi evoluţia drepturilor individuale"

16.   Masa rotundă „Program de prevenire a delincvenţei juvenile", organizator IRP în parteneriat cu UNICEF, IGP, 10 aprilie 2017, Chişinău.

17.  6 octombrie 2017, sub egida Curții Constituționale (CCM), Conferința cu genericul "CEDO în calitate de element de consolidare democratică: experiența Republicii Moldova timp de 20 ani", Chișinău.

18.  Formator în cadrul Școlii de vară cu genericul "Jurisdicția constituțională - remediu efectiv de protecție a Drepturilor Omului", organizată de Curtea Constituțională din RM și proiectul UE Suport pentru CCM în perioada 20-22 iunie 2017.

19. Absolvirea studiilor de limbă engleză Pre-Intermediate Basic English (ALC, 96 ore academice)

ALTE RESPONSABILITĂȚI PROFESIONALE 

 • expert în elaborarea Curriculum-ului privind Programul probational primar obligatoriu formare civică și vocațională, elaborate în cadrul proiectului implementat de Asociația pentru Justiție penală participativă în parteneriat cu Inspectoratul Național de Probațiune și UNICEF (octobrie-noiembrie 2018);
 • expert în elaborarea Programului de prevenire a delincvenței juvenile în cadrul proiectului „Consolidarea mecanismului de prevenire şi dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea", implementat de către Institutul de Reforme Penale (IRP), cu suportul Fondului Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) în Republica Moldova (decembrie 2016-aprilie 2017);
 • expertizarea proiectului Regulamentul privind statutul intervievatorului în contextul art. 1101 CPP al Republicii Moldova şi acreditarea camerelor de audiere a copiilor în condiţii speciale, elaborat în cadrul CNPAC;
 • Formator în cadrul Școlii de vară cu genericul "Jurisdicția constituțională - remediu efectiv de protecție a Drepturilor Omului", organizată de Curtea Constituțională din RM și proiectul UE Suport pentru CCM în perioada 20-22 iunie 2017.

 

MEMBRU ÎN INSTITUŢII NAŢIONALE / INTERNAŢIONALE  

 • membru, secretar al Comisiei specializate pentru evaluarea Academiei de Poliţie "Ştefan cel Mare" a MAI, 2013, (ordinul CNAA nr. 03-90 din 8.10.2013).
 • Consiliul Institutului Naţional al Justiţiei, membru, secretar, 2010 - 2011
 • Colegiul disciplinar pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii, 2010-2011
 • Membru al Comisiei de licenţiere în profesia de avocat, 2010-2011
 • Membru al Comisiei de atestare a interpreţilor şi traducătorilor din cadrul Ministerului Justiţiei, 2009-2011
 • membru al Consiliului Naţional pentru Management Integrat al Frontierei de Stat (Hotărîrea GuvernuluiNr. 855din 21.09.2010 cu privire la Consiliul Naţional pentru Management Integrat al Frontierei de Stat).

 

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

franceza - bine

rusa - bine

engleza-inițial

PREMII / DISTINCŢII / DECORAŢII

 • Diploma USM cu prilejul aniversării a 60 ani de la fondarea USM, pentru merite deosebite în activitatea ştiinţifico-didactică,2006.
 • Deţinătoarea Menţiunii în cadrul concursului „Premiul municipal pentru tineret ediţia 2013";
 • Diplomă de gradul II pentru participare în concursul „Cea mai bună lucrare ştiinţifică"la secţiunea „Ştiinţe juridice" în cadrul Conferinţei internaţionale teoretico-practice „ТЕНДЕНЦИИ И ИННОВАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ"(or. Praga, Cehia, 10 decembrie 2015)

 

 

Cadre didactice
Departamentul Drept Penal
Bolocan-Holban Augustina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Botnarenco Mihaela
Doctor în drept, Lector universitar
Botnaru Stela
doctor în drept, conferenţiar universitar
Brînză Sergiu
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Ciobanu Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Copeţchi Stanislav
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Dumneanu Ludmila
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Eşanu Adriana
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Fortuna Ghenadie
Doctor în drept, lector universitar
Gîrla Lilia
Doctor în drept, conferențiar universitar
Grama Mariana
doctor în drept, conferenţiar universitar
Grosu Vladimir
doctor în drept, conferenţiar universitar
Gurev Dorina
Doctor în drept, lector universitar
Hadîrca Igor
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Manea Vladislav
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Martin Daniel
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Moraru Victor
doctor în drept, profesor universitar
Popescu Dorin
Doctor în drept, lector universitar
Reniță Gheorghe
lector universitar
Savga Alina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Spoială Alexandru
doctor în drept, conferenţiar universitar interimar
Stati Vitalie
doctor în drept, conferenţiar universitar
Strulea Maria
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Tabarcea Iurie
Magistru în drept, lector universitar
Ulianovschi Gheorghe
doctor în drept, conferenţiar universitar
Ulianovschi Xenofon
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Vîrlan Petru
magistru în drept, lector universitar
Vidaicu Mihaela
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaporojan Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2020 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.