Prima   /  Departamente   /  Departamentul Drept Penal   /  Colectivul departamentului / Vidaicu Mihaela
Vidaicu Mihaela
Doctor în drept, conferenţiar universitar

DATE DE CONTACT Str. M. Kogălniceanu 65, bloc 2 A, bir. 11, MD-2069, Chişinău
Tel: +373 22 57 78 35
E-mail: mihaela_vidaicu@yahoo.com

DOMENII DE CERCETARE

Drept penal, drept penal european, justiţia penală

DISCIPLINE PREDATE

Drept penal. Partea generală

Drept penal. Partea specială

Drept penal european

STUDII

Doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2008

Tema tezei de doctorat: „Analiza juridico-penală a eutanasiei" 

Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2004

Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2003

STAGII DE PREGĂTIRE ŞI DOCUMENTARE

Stagiu de cercetare în domeniul dreptului penal, Centrul European de Drept Public, Atena, Grecia, iunie-septembrie 2006

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 2003 - prezent

Consultant juridic, ABA ROLI/Moldova, 2009 - prezent

Coordonator naţional al Proiectului „Promovarea reformelor în învăţământul juridic superior", Public Law Initiative Institute (PILI), 2008-2010

PUBLICAŢII

I. Manuale

Manual de standarde pentru agenţiile de ocupare a forţei de muncă peste hotare, International Labour Organization, Chişinău, 2008. - 40 p.

Îndrumar juridic elementar pentru cetăţeni, Chişinău: Cartier, 2010, p. 670-684 (în colab.)

Drept penal european. Culegere de tratate şi convenţii internaţionale, vol. I, Chişinău: CEP USM,  2008. - 307 p. (în colab.)

Drept penal european. Culegere de tratate şi convenţii internaţionale, vol. II, Chişinău: CEP USM,  2008. - 507 p. (în colab.)

Combaterea traficului de fiinţe umane (drept material şi drept procesual), Suport de curs pentru Institutul Naţional al Justiţiei, Chişinău: Nova Imprim SRL, 2009. - 187 p. (coautor: Igor Dolea)

II. Monografii

Analiza juridico-penală a eutanasiei. Chişinău: Sirius, 2009. - 240 p.

III. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

Traficul de influenţă // Analele ştiinţifice. Ştiinţe juridice. Facultatea de Drept. Seria nouă, Chişinău, nr. 7, 2004, p. 169-174

Corupţia: definiţii, aspecte teoretice, reglementare naţională şi internaţională // Analele ştiinţifice ale USM. Seria Ştiinţe socio-umane, vol. 1, Chişinău: CEP USM, 2004, p. 356-361

Îndeletnicirea ilegală cu pescuitul - infracţiune prevăzută de legislaţia penală a R. Moldova // Analele ştiinţifice ale USM. Seria Ştiinţe socio-umane, vol. 1, Chişinău: CEP USM, 2004, p. 362-367

Latura obiectivă a infracţiunii de trafic de influenţă // Revista Naţională de Drept, 2005, nr.1, p. 53-63

Obiectul juridic al infracţiunii traficul de influenţă // Revista Naţională de Drept, 2005, nr. 3, p. 33-36

Dreptul la moarte // Revista Naţională de Drept, 2005, nr. 4, p. 50-53

Polemici de definire a conceptului de eutanasie // Analele ştiinţifice ale USM. Seria Ştiinţe socio-umane, vol. I, Chişinău: CEP USM, 2005, p. 410-415

Regimul juridic al eutanasiei în legislaţiile diferitelor state // Analele ştiinţifice ale USM. Seria Ştiinţe socio-umane, vol. I, Chişinău: CEP USM, 2005, p. 416-422

Eutanasia şi dreptul la viaţă: compatibilităţi şi controverse // Analele ştiinţifice ale USM. Seria ştiinţe socio-umane, vol. I, Chişinău: CEP USM, 2005, p. 423-427

Evoluţia istorico-juridică a conceptului de eutanasie // Revista Naţională de Drept,  2006, nr. 7, p. 52-55

Obiectul infracţiunii de eutanasie. Importanţa determinării momentului începutului şi sfârşitului vieţii în cazul infracţiunii de eutanasie // Analele ştiinţifice ale USM, Seria Ştiinţe socio-umane, vol. I, Chişinău, 2006, p. 564-570

Eutanasia în retrospectivă legislativă // Revista Naţională de Drept, 2007, nr. 1, p. 65-67

Eutanasia şi suicidul asistat // Revista Naţională de Drept, 2006, nr.10, p. 65-69

Consimţământul victimei în dreptul penal // Revista Ştiinţifică a USM „Studia Universitatis". Seria „Ştiinţe sociale", 2007, nr. 3, p. 207-210

Legalizarea eutanasiei: abuz sau necesitate // Revista Ştiinţifică a USM „Studia Universitatis". Seria „Ştiinţe sociale", 2007,  nr. 6, p. 211-217

Particularităţi ale laturii obiective a infracţiunii de eutanasie // Revista Ştiinţifică a USM „Studia Universitatis". Seria „Ştiinţe sociale", 2008, nr. 1, p. 133-140

Analiza noţiunilor „boală incurabilă" şi „suferinţe fizice insuportabile" în cazul infracţiunii de eutanasie // Revista Naţională de Drept, 2008, nr. 5, p. 52-55

Particularităţile laturii subiective a infracţiunii de eutanasie // Revista Naţională de Drept, 2008, nr. 6,  p. 17-19

Subiectul infracţiunii de eutanasie // Revista Ştiinţifică a USM „Studia Universitatis". Seria „Ştiinţe sociale", 2008,  nr. 4, p. 181-186

Delimitarea Eutanasiei de alte infracţiuni similare // Revista Ştiinţifică a USM „Studia Universitatis". Seria „Ştiinţe sociale", 2009, nr.8, p.176-183

IV. Articole în reviste de specialitate străine

Răspunderea penală pentru eutanasie în legislaţia diferitelor state // Jurnal de studii juridice al Universităţii „Petre Andrei" din Iaşi, Anul III, 2008, nr.3-4, p. 9-27

Juxtapunerea legii penale interne a Republicii Moldova la prevederile Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului şi la jurisprudenţa CEDO // Jurnal de Studii Juridice al Universităţii „Petre Andrei" din Iaşi: Lumen, Anul IV, 2009, nr. 3-4,  p.37-49 (coautor: Maria Mutu-Strulea)

The need for a new law professor in Moldova // The new law school - reexamining goals, organization and methods for a changing world, Jagellonian University Press, Krakow, 2010, p.93-102 (în colab.)

V. Comunicări ştiinţifice

Infracţiune de corupţie în lumina legislaţiei internaţionale şi convenţiilor internaţionale // Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice: prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice, 19-20 noiembrie, Chişinău, 2004, p. 114-124

Precedentul judiciar în cazul infracţiunii de eutanasie // Revista Naţională de Drept, Ediţie specială - Conferinţa Internaţională ştiinţifico-practică „Precedentul judiciar: aspecte teoretice şi practice", Chişinău, 29 septembrie 2007, p. 90-94

Noi perspective interpretative în legea penală a Republicii Moldova // Comunicările Conferinţei: „Tradiţie şi reformă în dreptul românesc", Iaşi, Casa de Editură Denis, p.193-210 (în colab.)

Armonizarea legislaţiei penale - o tendinţă a justiţiei penale în spaţiul european // Revista Naţională de Drept, nr.10-12, 2009 - Conferinţa Internaţională ştiinţifico-practică „Educaţie şi cercetare într-un stat bazat pe drept", 16.octombrie, 2009, p.86-88 (în colab.)

Защита жизни человека - как одна из первоочередных задач уголовного право // Матерялы IV Pоссийского Конгресса Уголовного Право «Категория «цель» в уголовном, уголовно-исполнительном праве и криминологии», 28-29 май 2009, Москва: Проспект, 2009, p.645-650

Penal policy on recidivism in Moldova, Report on the Open Society Foundation for South Africa (OSF-SA) Conference on recidivism and reoffeding in South Africa, 29-30 noiembrie 2010, Johannesburg, p. 27-28

VI. Alte publicaţii

Cercetare cu privire la instituţia reţinerii în Republica Moldova, Fundaţia Soros Moldova, Chişinău: Cartier, 2011. - 34 p. (în colab.) 

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Engleza - fluent

Rusa - fluent 

Cadre didactice
Departamentul Drept Penal
Şavga Alina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Bolocan-Holban Augustina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Botnarenco Mihaela
Doctor în drept, Lector universitar
Botnaru Stela
doctor în drept, conferenţiar universitar
Brînză Sergiu
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Ciobanu Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Copeţchi Stanislav
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Dumneanu Ludmila
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Eşanu Adriana
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Fortuna Ghenadie
Doctor în drept, lector universitar
Gîrla Lilia
Doctor în drept, conferențiar universitar
Grama Mariana
doctor în drept, conferenţiar universitar
Grosu Vladimir
doctor în drept, conferenţiar universitar
Gurev Dorina
Doctor în drept, lector universitar
Hadîrca Igor
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Manea Vladislav
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Martin Daniel
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Moraru Victor
doctor în drept, profesor universitar
Negritu Ludmila
magistru în drept, lector universitar
Popescu Dorin
Doctor în drept, lector universitar
Reniță Gheorghe
lector universitar
Spoială Alexandru
doctor în drept, conferenţiar universitar interimar
Stati Vitalie
doctor în drept, conferenţiar universitar
Strulea Maria
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Tabarcea Iurie
Magistru în drept, lector universitar
Ulianovschi Gheorghe
doctor în drept, conferenţiar universitar
Ulianovschi Xenofon
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Vidaicu Mihaela
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Vremea Igor
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaporojan Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
Tel.: + 373 69 38 00 68 E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2019 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.
Total vizitatori: 785357  | Vizitatori ieri: 0 | azi: 0 | Online: 0