Vremea Igor
Doctor în drept, conferenţiar universitar

DATE DE CONTACT Str. M. Kogălniceanu 65, bloc. 2 A, bir. 11, MD-2009, Chişinău
Tel: + 373 22 57 78 35
E-mail: ivremea@yahoo.com

DOMENII DE CERCETARE

Infracţiuni fiscale

Problematica politicii penale

Activitate normativă penală

DISCIPLINE PREDATE

Drept penal. Partea specială

STUDII

Doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2003

Tema tezei de doctorat: „Reglementarea juridico-penală a evaziunii fiscale a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor"

Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2000

Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 1997

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Deputat, Parlamentul Republicii Moldova (legislatura XIX), sept. 2011 - prezent

Membru, Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova, feb. 2011 - oct. 2011

Avocat, Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova, ian. 2011 - sept. 2011

Preşedinte, Comisia securitate naţională, apărare şi ordine publică, Parlamentul Republicii Moldova, sept. 2009 - dec. 2010

Deputat, Parlamentul Republicii Moldova (legislatura XVIII), iulie 2009 - dec. 2010

Vicepreşedinte, Comisia juridică, pentru numiri şi imunităţi, Parlamentul Republicii Moldova, mai 2009 - aug. 2009

Deputat, Parlamentul Republicii Moldova (legislatura XVII), apr. 2009 - aug. 2009

Conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova, sept. 2008 - prezent

Consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în problemele juridice, şef al Direcţiei drept şi relaţii publice, Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova, noiem. 2007 - mai 2009, sept. 2009

Secretar I, Ambasada Republicii Moldova în Republica Ungară, sept. 2005 - noiem. 2007

Conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova, dec. 2004 - sept. 2005

Şef adjunct, Serviciul acte ale Preşedintelui, Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova, iulie 2003 - sept. 2005

Lector, Universitatea de Stat din Moldova, sept. 2002 - dec. 2004

Şef Secţie, Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova, aug. 2002 - iulie 2003>

Preşedinte, Comisia de Certificare de pe lîngă Ministerul Justiţiei, mai 2002 - sept. 2005

Şef-adjunct catedră, Universitatea de Stat din Moldova, ian. 2001 - aug. 2002

Lector, Universitatea de Stat din Moldova, sept. 1998 - aug. 2002

Avocat, Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova, apr. 1998 - aug. 2002

Lector-stagiar, Universitatea de Stat din Moldova, aug. 1997 - sept. 1998

PUBLICAŢII

I. Monografii

Evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor (aspecte juridico-penale), Chişinău: CE USM, 2003

II. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

Unele aspecte privind obiectul infracţiunilor de evaziune fiscală // Analele ştiinţifice ale USM. Seria „Ştiinţe socioumanistice", vol. I, Chişinău: CE USM, 2000, p.136-138

Analiza juridico-penală a evaziunii fiscale a persoanelor fizice (în viziunea art.1643 al Codului penal al Republicii Moldova) // Analele ştiinţifice ale USM. Seria „Ştiinţe socioumanistice", vol. I, Chişinău: CE USM, 2001, p. 401-405

Aspecte problematice privind calificarea infracţiunilor de evaziune fiscală şi delimitarea lor de alte infracţiuni fiscale şi adiacente // Analele ştiinţifice ale USM. Seria „Ştiinţe socioumanistice", vol. I, Chişinău: CE USM, 2001, p. 406-409

Subiectul infracţiunii de evaziune fiscală a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor // Revista naţională de drept, 2001, nr. 2, p. 28-30

Condiţionarea social-economică a stabilirii răspunderii penale pentru evaziune fiscală în condiţiile tranziţiei Republicii Moldova la economia de piaţă // Analele ştiinţifice ale USM. Ştiinţe juridice: probleme actuale ale jurisprudenţei, Chişinău: CE USM, 2001, p. 261-264

Reglementarea penală a evaziunii fiscale prin prisma legislaţiilor Spaniei şi Bulgariei // Revista naţională de drept, 2002, nr. 4, p. 34-36

Eschivarea de la prezentarea documentelor şi a datelor cu privire la venit (art.1641 CP RM) // Analele ştiinţifice ale USM. Seria „Ştiinţe socioumanistice", vol. I, Chişinău: CE USM, 2002, p. 283-287

Răspunderea penală pentru evaziune fiscală prin prisma legislaţiei României // Analele ştiinţifice ale USM. Seria „Ştiinţe socioumanistice", vol. I, Chişinău: CE USM, 2002, p. 288-289

Legislaţia penală a Rusiei şi Elveţiei în materia infracţiunilor fiscale // Analele ştiinţifice ale USM. Seria „Ştiinţe socioumanistice", vol. I, Chişinău: CE USM, 2003, p. 266-268

Evaziunea fiscală infracţională. Consideraţii generale // Analele ştiinţifice ale USM. Seria „Ştiinţe socioumanistice", vol. I, Chişinău: CE USM, 2003, p. 259-261

Evoluţia incriminării încălcărilor fiscale pe teritoriul actual al Republicii Moldova (din cele mai vechi timpuri până la deceniul patru al sec. al XX-lea) // Analele ştiinţifice ale USM. Seria „Ştiinţe socioumanistice", vol. I, Chişinău: CE USM, 2003, p. 262-265 

III. Comunicări ştiinţifice

Unele aspecte calificative a infracţiunii de evaziune fiscală // Conferinţa corpului didactico-ştiinţific (Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM în anii 2000-2002). Rezumatele comunicărilor. Ştiinţe socioumanistice, vol. I (30 sept. - 6 oct. 2003), Chişinău: CE USM, 2003, p. 87-88

Incestul // Conferinţa ştiinţifică studenţească: ediţia IX-a, dedicată Anului Ştefan cel Mare şi Sfânt, 28 apr. - 5 mai 2004: Rezumatele comunicărilor, Chişinău: CE USM, 2004, p. 39 (coautor: Augustina Bolocan)

Pedeapsa capitală // Conferinţa ştiinţifică studenţească: ediţia IX-a, dedicată Anului Ştefan cel Mare şi Sfânt, 28 apr. - 5mai 2004: Rezumatele comunicărilor, Chişinău: CE USM, 2004, p. 41 (coautor: Iuliana Barat)

Unele aspecte privind calificarea infracţiunilor de evaziune fiscală // Conferinţa corpului didactico-ştiinţific. Ştiinţe socioumanistice (27 sept. - 2 oct. 2000), Chişinău: CE USM, 2000, p. 27-28

Infracţiunea de evaziune fiscală prin prisma legislaţiei penale a Kazahstanului // Conferinţa corpului didactico-ştiinţific (Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM în anii 2000-2002). Rezumatele comunicărilor. Ştiinţe socioumanistice, vol.I (30 sept. - 6 oct. 2003), Chişinău: CE USM, 2003, p. 85-86

PARTICIPARE LA ELABORAREA PROIECTELOR DE LEGI

Autor a mai multe proiecte de acte normative 

MEMBRU ÎN ASOCIAŢII PROFESIONALE

Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova, 1998 - prezent

ALTE RESPONSABILITĂŢI PROFESIONALE

Membru, Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova, feb. 2011 - oct.2011

Preşedinte, Comisia de Certificare de pe lîngă Ministerul Justiţiei, mai 2002 - sept. 2005

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Rusa - fluent

Engleza - bine

PREMII / DISTINCŢII / DECORAŢII

Medalia „Meritul civic", 2009 

 

Cadre didactice
Departamentul Drept Penal
Bolocan-Holban Augustina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Botnarenco Mihaela
Doctor în drept, Lector universitar
Botnaru Stela
doctor în drept, conferenţiar universitar
Brînză Sergiu
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Ciobanu Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Copeţchi Stanislav
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Dumneanu Ludmila
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Eşanu Adriana
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Fortuna Ghenadie
Doctor în drept, lector universitar
Gîrla Lilia
Doctor în drept, conferențiar universitar
Grama Mariana
doctor în drept, conferenţiar universitar
Grosu Vladimir
doctor în drept, conferenţiar universitar
Gurev Dorina
Doctor în drept, lector universitar
Hadîrca Igor
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Manea Vladislav
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Martin Daniel
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Moraru Victor
doctor în drept, profesor universitar
Popescu Dorin
Doctor în drept, lector universitar
Reniță Gheorghe
lector universitar
Savga Alina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Spoială Alexandru
doctor în drept, conferenţiar universitar interimar
Stati Vitalie
doctor în drept, conferenţiar universitar
Strulea Maria
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Tabarcea Iurie
Magistru în drept, lector universitar
Ulianovschi Gheorghe
doctor în drept, conferenţiar universitar
Ulianovschi Xenofon
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Vidaicu Mihaela
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaporojan Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2019 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.