Coșleț Nicolae
magistru în drept, lector universitar

DATE DE CONTACT E-mail: coslet_nicolae@yahoo.com

DOMENII DE CERCETARE

Drept internațional public, Drept instituțional al UE

DISCIPLINE PREDATE

Drept internațional public

Drept instituțional al UE

STUDII

Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2018

Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2016

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

2019 - prezent: Asistent, Departamentul Drept Internaţional şi European, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, 

2017-prezent: Consultant principal în cadrul Direcției expertiză de compatibilitate cu legislația europeană, Centrul de armonizare a legislației, Cancelariei de Stat.

STAGII DE PREGĂTIRE ŞI DOCUMENTARE 

Atelier de lucru cu privire la Acquis-ul UE nr. 1 în cadrul proiectului Twinning „Consolidarea

capacităților Parlamentului RM în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE" - 29.05.2018

Atelier de lucru cu privire la Acquis-ul UE nr. 2 în cadrul proiectului Twinning „Consolidarea capacităților Parlamentului RM în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE" - 11.09.2018

 

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Franceza - fluent

Rusa - utilizator independent

 

 

Cadre didactice
Departamentul Drept Internațional și European
Arhiliuc Victoria
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Şeremet Igor
doctor în drept, lector universitar
Babără Valeriu
doctor în drept, conferenţiar universitar
Bancu Cristina
magistru în drept, lector universitar
Băieşu Aurel
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Buruiană Mihai
magistru în drept, lector superior universitar
Cazacu Doina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Căpăţînă Ion
lector universitar
Coșleț Nicolae
magistru în drept, lector universitar
Cojocaru Violeta
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Dorul Olga
doctor în drept, conferenţiar universitar
Gribincea Lilia
doctor în drept, conferenţiar universitar
Lazăr Diana
doctor în drept, lector universitar
Osmochescu Nicolae
doctor în drept, profesor universitar
Roşca Valentin
doctor în drept, lector universitar
Rusu Serghei
Lector universitar,
Sârcu-Scobioală Diana
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Suceveanu Natalia
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zamfir Natalia
doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2020 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.