Bancu Cristina
magistru în drept, lector universitar

 

DOMENII DE CERCETARE

Dreptul internațional - dreptul internațional privat, drept internațional public, drept European, procesul civil internațional;

DISCIPLINE PREDATE

Ciclul I. Licenţă

Drept internațional public;

Drept instituțional al Uniunii Europene.

STUDII

Studii Doctorat, specialitatea Drept Internaţional Privat, Universitatea de Stat din Moldova, - prezent;

Diplomă de master în drept, specialitatea - Drept Internaţional, Facultatea Drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2008;

Diplomă de licenţiat în drept, specialitatea - Drept Internaţional, Facultatea Drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2007;  

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova, facultatea Drept, Departamentul Drept Internaţional şi European, 2007 - prezent

Avocat B.A.A. "Popa & Asociații" 2011 - prezent

Jurist, SC "CONSULT GRUP" SRL, 2008 - 2010

Specialist principal, Direcţia Partide politice şi asociaţii obşteşti, Ministerul Justiţiei, 2007 - 2008.

PUBLICAŢII

III. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

„Protecţia mărcilor notorii - adevăratele "brănduri" - în Republica Moldova",  Revista Legea şi Viaţa, noiembrie 2008;

Rolul Comitetului Reprezentanţilor Permanenţi (Coreper) în procesul decizional comunitar", co-autor Natalia Suceveanu, doctor în drept, conferenţiar universitar, Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale, nr. 3. Chişinău, 2009;

Accesul persoanelor juridice străine la justiție în dreptul internațional privat", materialele Conferinței internaționale, 21-22 septembrie 2009;

Determinarea competenței jurisdicționale în dreptul internațional privat", 2013.

Reflecții privind locul și rolul procesului civil cu element de extraneitate în sistemul de drept al Republicii Moldova", Conferința științifică internațională Interacțiunea dreptului intern cu dreptul internațional: provocări și soluții, 14 noiembrie 2014.

VII. Alte publicaţii  

Ghid metodic la disciplina Drept Instituțional al Uniunii Europene", Chișinău, 2014

VIII. Participarea la seminare, alte activități

Colocviul "Umanismul Latin în Republica Moldova: aspecte filosofice, literare şi lingvistice." Articol pe marginea seminarului în ziarul „Universitatea" 2006;

Masa rotundă „Rolul Asociaţiilor obşteşti în promovarea respectării drepturilor omului" realizat în cadrul Ministerului Justiţiei, noiembrie 2007.

Masa rotundă „Ce? Unde? Cînd? - cum îşi cunosc drepturile jurnaliştii" dedicat Zilei Internaţionale a Jurnalistului, realizat de „CONSULT GRUP" SRL, iulie 2009.

Seminar „Metodologia predării în instituţiile de învăţămînt superior" organizat de Universitatea de Stat din Moldova, ianuarie 2009.

Seminar „Metode interactive de predare în instituţiile de învăţămînt superior" organizat de Catedra Drept Internaţional şi Drept al Relaţiilor Economice Externe" 04 noiembrie 2009.

Seminar „ Arta Comunicării" organizat de Asociaţia Obştească „ALTRUISM", 21 noiembrie 2009.

Vizită de studiu „Preluarea experienței universităților românești în predarea cursurilor de integrare europeană" 10-15 mai 2010.

Curs de formare profesională privind elaborarea suporturilor bibliografice de curs (readere) și a curriculumului centrat pe competențe în domeniul studiilor europene, 23- 24 septembrie 2011. 

Conferința internațională Învățămîntul la distanță, metode moderne de predare în cadrul facultăților de drept, organizată de Catedra Drept Civil și Filiera Anglofonă a Facultății de Drept, Universitatea de Stat din Moldova în parteneriat cu AO ACTR-ACCELS MOLDOVA (Filiala Consiliilor Americane pentru Învățămînt Internațional), 22 martie 2012, Chişinău.

Seminar organizat de Clubul Avocaților "Instrumente utile pentru apărătorii drepturilor omului în contextul Pactului Internațional cu privire la Drepturile Economice, Sociale și Culturale" 22 martie 2012.

Seminar organizat de Clubul Avocaților "Modificări adoptate recent de Parlament la legile cu privire la justiție, procedura civilă și procedura penală" 15 mai 2012.

Seminar organizat de Clubul Avocaților "Lucrări profesionale specifice apărării în procesul penal - conținut, tehnici de redactare, modalități de perfectare a documentelor" 07 februarie 2013.

Seminar organizat de Clubul Avocaților "Realizarea dreptului la succesiune în procedura notarială" 19 iulie 3013.

Masa rotundă "Dimensiunea Europeană în educație" 03 octombrie 2013.

Seminar organizat de Clubul Avocaților, "Capătul de cerere privin reparația prejudiciului moral prin plata de despăgubiri" 26 decembrie 2013.

Seminar organizat de Clubul Avocaților, "Activitatea avocatului în cadrul procedurii de reținere a persoanei, procedura de constatare a acțiunilor ilegale ale organelor de urmărire penală". 21 martie 2014.

Seminar organizat de Clubul Avocaților, "Acțiunea în nulitatea actului juridic civil: temeiuri de drept, apărări ale pârâtului și alte aspecte de fond și procedură" 27 martie 2014.

Curs de Dicție, august 2015.  

MEMBRU ÎN ASOCIAŢII PROFESIONALE

Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova, 2011 - prezent

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Rusa - bine;

Franceza - bine;

Engleza - începător.

 

 

Cadre didactice
Departamentul Drept Internațional și European
Arhiliuc Victoria
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Şeremet Igor
doctor în drept, lector universitar
Babără Valeriu
doctor în drept, conferenţiar universitar
Bancu Cristina
magistru în drept, lector universitar
Băieşu Aurel
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Buruiană Mihai
magistru în drept, lector superior universitar
Cazacu Doina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Căpăţînă Ion
lector universitar
Coșleț Nicolae
magistru în drept, lector universitar
Cojocaru Violeta
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Dorul Olga
doctor în drept, conferenţiar universitar
Gribincea Lilia
doctor în drept, conferenţiar universitar
Lazăr Diana
doctor în drept, lector universitar
Osmochescu Nicolae
doctor în drept, profesor universitar
Roşca Valentin
doctor în drept, lector universitar
Rusu Serghei
Lector universitar,
Sârcu-Scobioală Diana
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Suceveanu Natalia
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zamfir Natalia
doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2020 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.