Josanu Dumitru
magistru în drept, lector universitar

DATE DE CONTACT Tel: 069620242
E-mail: josanudumitru@gmail.com

 

DOMENII DE CERCETARE

Dreptul Internaţional Public

DISCIPLINE PREDATE/SEMINARE

Ciclul I. Licenţă

Dreptul Internațional. Dreptul Internaţional Public

Dreptul Internaţional. Dreptul Comerţului Internaţional.

STUDII

Doctorand, USM, catedra Drept şi Comerţ Internaţional - 2012-prezent;

Masterand, USM, facultatea Drept - 2010-2012 ( media 9,5, diploma nr. 000030672);

USM, facultatea Drept - 2006-2010;

Liceul Teoretic ,,Litterarum"-2002-2006 (Media BAC 9,22);

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 2016-2017;

Expert în cadrul Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova, 2016-prezent;

Avocat în cadrul Asociaţiei Promo-LEX, 2014-2016;

Avocat, 2012 - prezent.

PUBLICAŢII

1.             ,,Economic development opportunities of the Republic of Moldova through regional convention of Pan-Euro- Mediterranean preferential origin rules" - 9 pag.

A fost prezentat în cadrul - IRSES International Scientific Conference POST-SOVIET STATES ВETWEEN RUSSIA AND THE EU: ANALYSING SPECIAL CIRCUMSTANCES AND POLITICAL TENDENCIES, Septembrie 27, 2016, Moldova State University (Chișinău, Moldova). Articolul a fost publicat în culegerea de lucrări a conferinţei.

 

2.             ,,OPORTUNITĂŢI DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ A REPUBLICII MOLDOVA PRIN PRISMA CONVENŢIEI REGIONALE CU PRIVIRE LA REGULILE DE ORIGINE PREFERENŢIALE PAN-EURO-MEDITERANEENE" (15 pag.) Articolul a fost prezentat la  Conferința „2 ani de DCFTA", mun. Chişinău,  13 septembrie 2016.

 

3.             ,,Conceptul şi Impactul Convenţiei Pan-Euro- Mediteranean asupra economiei Republicii Moldova" (10 pag.)  Articolul a fost prezentat în cadrul ,,Atelierul de lucru privind punerea în aplicare a Convenției PanEuroMed în Republica Moldova" , mun. Chişinău, 27 Aprilie 2016;

 

4.             ,,Rolul şi Importanţa Biroului Naţiona al Asiguratorilor de Autovehicule în sistemul ,,Carte-Verde" (13 pag.) Articolul prezentnat în cadrul ,,Conferinței EU-MD privind legea în asigurări" ,mun. Chişinău, 25 Aprilie 2016;

 

5.             ,,Zona Economică de Liber Schimb aprofundat şi cuprinzător. Aspecte comparate." (14 pag.)Prezentat în cadrul atelierului de lucru „Elaborarea, redactarea juridică și armonizarea cadrului legal național la cel european" mun. Chişinău,  11 Martie 2016;

 

6.             ,,Evaluarea şi expertiza efectuată în cadrul activităţii vamale" coordonator ştiinţific - Sava Maimescu doctor în drept, lector universitar, prezentat în cadrul Simpozionului Internaţional „Universul Ştiinţelor"  Ediţia a III 2012, publicat în ,,Colecţia publicaţiilor Ştiinţifice al Simpozionului Internaţional „Universul Ştiinţelor"  Ediţia a III 2012 , pag. 209-218 (C.A. 0,7);

 

7.             ,,Evaluarea Vamală", coordonator ştiinţific - Sava Maimescu doctor în drept, lector universitar, prezentat în cadrul conferinţei ştiinţifice regionale cu genericul ,,Managementul Integrat al Frontierelor"  2012,  publicat în publicaţia ,,Ghidul Brokerului Vamal" Nr. 7, Chişinău 2012 , pag. 7-14 (C.A. 0,6);

 

8.             ,,Rolul şi importanţa politicii vamale ca derivat al politicii comerciale" ,coordonator ştiinţific - Sava Maimescu doctor în drept, lector universitar, prezentat în cadrul conferinţei de lansare a proiectului "Îmbunătăţirea cooperării transfrontaliere între Republica Moldova şi România privind produsele petroliere şi alimentare" 2013 , publicat în culegerea de publicaţii al conferinţei pag. 92-101 (C.A. 0,6);

 

9.             ,, Conceptul şi principiile aplicabile politicei vamale al Republicii Moldova" coordonator ştiinţific - Sava Maimescu doctor în drept, lector universitar, prezentat în cadrul Simpozionului Internaţional „Universul Ştiinţelor"  Ediţia a IV 2013, publicat în ,,Colecţia publicaţiilor Ştiinţifice al Simpozionului Internaţional „Universul Ştiinţelor"  Ediţia a IV 2013 , pag. 186-193 (C.A. 0,7);

 

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Româna.

Rusa, Engleza (perfect) ;

Franceza, Spaniola ( mediu).

 

 

 

 

 

 

 

Cadre didactice
Departamentul Drept Internațional și European
Augustina Şiman
Lector universitar,
Şeremet Igor
doctor în drept, lector universitar
Babără Valeriu
doctor în drept, conferenţiar universitar
Bancu Cristina
magistru în drept, lector universitar
Băieşu Aurel
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Burac Victor
magistru în drept, lector universitar
Buruiană Mihai
magistru în drept, lector superior universitar
Căpăţînă Ion
lector universitar
Cojocaru Violeta
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Dorul Olga
doctor în drept, conferenţiar universitar
Duca Nicolae
magistru în drept, lector universitar
Gribincea Lilia
doctor în drept, conferenţiar universitar
Josanu Dumitru
magistru în drept, lector universitar
Lazăr Diana
doctor în drept, lector universitar
Luca Ala
doctor în drept, lector universitar
Osmochescu Nicolae
doctor în drept, profesor universitar
Roşca Valentin
doctor în drept, lector universitar
Rusu Serghei
Lector universitar,
Sârcu-Scobioală Diana
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Serbenco Eduard
Doctor în drept, lector universitar
Suceveanu Natalia
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaharia Virginia
doctor în drept, lector universitar
Zamfir Natalia
doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2019 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.