Serbenco Eduard
Doctor în drept, lector universitar

DATE DE CONTACT Str. M. Kogălniceanu 65, bloc. 2 B, bir. 14, MD-2009, Chişinău
Tel: + 373 22 57 78 01
E-mail: eduard.serbenco@gmail.com

DOMENII DE CERCETARE

Drept internaţional

DISCIPLINE PREDATE 

Drept internaţional public

Drept instituţional al Uniunii Europene

Minorităţile naţionale în dreptul internaţional

STUDII

Bachelor of Civil Law (B.C.L.) / Bachelor of Laws (LL.B.), Universitatea McGill (Canada), 2006

Doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2000

Tema tezei de doctorat: „Problemele succesiunii statelor rezultate din reorganizarea teritorială a fostei URSS"

Diplôme européen des hautes études internationales, Institutul European de Înalte Studii Internaţionale (Franţa), 1994

Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 1993

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Prodecan, Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Moldova, dec. 2012 - 2015

Lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova, sept. 2012 - prezent

Consultant naţional privind drepturile omului, Proiectul PNUD-Moldova „Consolidarea capacităţilor instituţionale ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova", apr. 2011 - apr. 2012

Avocat, Ministerul Justiţiei din Québec (Canada), 2006 - ian. 2012

Parajurist, Biroul de avocaţi Nicholl Paskell-Mede (Canada), oct. 2002 - mart. 2003

Consultant juridic, Proiectul TACIS „Asistenţă în implementarea Acordului de parteneriat şi cooperare Republica Moldova - Uniunea Europeană", iunie 2001 - mai 2002

Conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova, oct. 2000 - mai 2002

Jurisconsult, Banca comercială pe acţiuni „Universalabnk", mart. 1997 - oct. 1998

Expert juridic, Organizaţia Internaţională pentru Circulaţia Rutieră (Elveţia), aug. 1995 - aug. 1996

Lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 1993 - 2000

PUBLICAŢII

I. Manuale

Drept internațional public, vol. I, Chișinău: Tipografia Centrală, 2014. - 328 p.

Drept internațional public, Chișinău: CEP USM, 2005. - 608 p. (în colab.)

Drept internațional public, vol. I, Chișinău: Tipografia Reclama, 2001. - 357 p. (coautor: Oleg Balan)

II. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

Natura juridică a Comunităţii Statelor Independente // Buletinul Asociaţiei Tinerilor Jurişti, 1999, nr. 4 (17), p. 11-19

Problema succesiunii la tratatele fostei URSS în dreptul internaţional // Buletinul Asociaţiei Tinerilor Jurişti, 1999, nr. 5 (18), p. 13-34

Problema succesiunii la datoria externă a ex-URSS în dreptul internaţional // Buletinul Asociaţiei Tinerilor Jurişti, 1999, nr. 6 (19), p. 85-100

Succesiunea la frontierele fostei URSS şi principiul uti possidetis juris // Revista de filozofie şi drept, 1999, nr. 2-3, p. 62-70

Conceptul teoretic al succesiunii statelor in dreptul internaţional // Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, vol. I, Chişinău, 2000, p. 238-243

Succesiunea la bunurile de stat: cazul fostei URSS // Revista de filozofie şi drept, 2000, nr. 2-3, p. 38-44 

Dreptul internaţional şi alte norme sociale ce acţioneazǎ în societatea internaţională // Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, vol. I, Chişinău, 2001, p. 511-515

Structura instituţionalǎ a Comunităţii Statelor Independente // Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, vol. I, Chişinău, 2001, p. 516-518

Structura instituţională de implementare a tratatelor internaţionale de drepturi ale omului în sistemul de drept intern al Republicii Moldova // Revista Administrarea Publică, 2012, nr. 3 (75), p. 92-98

Situaţia juridică în dreptul intern al Republicii Moldova a actelor adoptate de organele de control al aplicării principalelor tratate O.N.U. de drepturi ale omului // Revista Administrarea Publică, 2012, nr. 4 (76), p. 89-102

A Canon Law Study: the Orthodox Church and the Roman Primacy // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale, 2012, nr. 4 (26), p. 151-162

III. Articole în reviste de specialitate străine

The Protection of Cultural Property and Post-Conflict Kosovo // Revue québécoise de droit international, 2005, vol. 18.2, p. 91-125

The Relationship between Customary and Conventional Rules in International Law // Romanian Journal of International Law, 2011, No. 13, p. 84-94

Actele organelor de control al aplicării principalelor tratate ONU în domeniul drepturilor omului şi situaţia lor juridică în dreptul intern al Republicii Moldova // Revista Română de Drept Internaţional, 2011, nr. 13, p. 135-152

Bargaining in the "Shadow" of Arbitration: When Mediated Settlements become Enforceable Arbitral Awards // Romanian Journal of International Law, 2012, Nos. 14-15, p. 68-93

MEMBRU ÎN ASOCIAŢII PROFESIONALE

Baroul din Québec (Canada), 2007 - prezent

Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova, 1994 - prezent

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Franceza - fluent

Engleza - fluent

Rusa - fluent

Cadre didactice
Departamentul Drept Internațional și European
Augustina Şiman
Lector universitar,
Şeremet Igor
doctor în drept, lector universitar
Babără Valeriu
doctor în drept, conferenţiar universitar
Bancu Cristina
magistru în drept, lector universitar
Băieşu Aurel
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Burac Victor
magistru în drept, lector universitar
Buruiană Mihai
magistru în drept, lector superior universitar
Căpăţînă Ion
lector universitar
Cojocaru Violeta
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Dorul Olga
doctor în drept, conferenţiar universitar
Duca Nicolae
magistru în drept, lector universitar
Gribincea Lilia
doctor în drept, conferenţiar universitar
Josanu Dumitru
magistru în drept, lector universitar
Lazăr Diana
doctor în drept, lector universitar
Luca Ala
doctor în drept, lector universitar
Osmochescu Nicolae
doctor în drept, profesor universitar
Roşca Valentin
doctor în drept, lector universitar
Rusu Serghei
Lector universitar,
Sârcu-Scobioală Diana
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Serbenco Eduard
Doctor în drept, lector universitar
Suceveanu Natalia
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaharia Virginia
doctor în drept, lector universitar
Zamfir Natalia
doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2019 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.