Sârcu-Scobioală Diana
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar

DATE DE CONTACT Str. M. Kogălniceanu 65, bloc 2 A, bir. 23, MD-2009, Chişinău
Tel: + 373 22 57 77 24
E-mail: sircu@yahoo.com

DOMENII DE CERCETARE

Drept international public

Drept international al drepturilor omului

Drept al Convenţiei europene a drepturilor omului

Drept al contenciosului international

Drept international maritim

DISCIPLINE PREDATE

Drept international public

Drept al Convenţiei europene a drepturilor omului

Protecţia internatională a drepturilor omului

Principiile de aplicare a Convenţiei europene a drepturilor omului

Jurisdicţia internaţională penală

STUDII

Postdoctorat, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2011

Doctor în drept, Academia de Ştiinţe a Moldovei, 2003

Tema tezei de doctorat: „ Realizarea dreptului de recurs individual în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului"

Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2001

Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 1998

STAGII DE PREGĂTIRE ŞI DOCUMENTARE

„Stagiu de perfecţionare şi formare în drept constituţional comparat", Universitatea Laval, Québec, Canada, aprilie 2002 - iunie 2002

„Stagiu de formare în drept comunitar", Universitatea Bordeaux-Montesquieu IV, Universitatea Publică din Navarra, martie - iunie 2000

ACTIVITATE PROFESIONALĂ DIDACTICĂ 

2014 - 2016 - Conferenţiar universitar, Academia de Administrare pe lângă Guvern, disciplina Drept internaţional public.

2012 - prezent - Formator al Institutului Naţional al Justiţiei.

2012 - 2016 - Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, şcoala doctorală a Institutului de Cercetări Juridice şi Politice, conducător de doctorat.

2006 - prezent - Conferenţiar universitar, titular al Departamentului Drept Internaţional şi Dreptul Relaţiilor Economice Externe, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, disciplinile: Drept internaţional public, Protecţia internaţională a drepturilor omului, Dreptul material şi procedural al Convenţiei europene a drepturilor omului, Principiile aplicării Convenţiei europene a drepturilor omului, Jurisdicţia internaţională penală.

2004 - 2006 - Conferenţiar universitar interimar la Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, filiera francofonă, disciplinele Drept Internaţional Public, Drept diplomatic şi consular, Dreptul Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, Dreptul contenciosului internaţional, Jurisdicţia internaţională penală, Dreptul internaţional al drepturilor omului.

1998 - 2004 - Lector la Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, filiera francofonă, disciplinile Drept Internaţional Public, Drept diplomatic şi consular, Dreptul Convenţiei Europene a Drepturilor Omului.

ACTIVITATE PROFESIONALĂ ADMINISTRATIVĂ

2015 - prezent - Director al Institutului Național al Justiției

2007 - 2011 - Şef al Direcţiei Generale Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană, Ministerul Justiţiei.

2004 - 2007 - Şef al Direcţiei Principale Agent Guvernamental, Vice-Director al Departamentului Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană, Ministerul Justiţiei.

2005 - 2006 - Secretar al Comisiei guvernamentale permanente pentru organizarea executării hotărârilor definitive ale Curţii Europene a Drepturilor Omului versus Republica Moldova.

2003 - 2005 - Membru alternativ în cadrul Consiliului pentru Refugiaţi.

2004 - 2004 - Director-adjunct al Direcţiei Agent Guvernamental şi Relaţii Internaţionale, Ministerul Justiţiei, Şef al secţiei Agent Guvernamental.

2002 - 2004 - Specialist principal, Ministerul Justiţiei, Direcţia Agent Guvernamental şi Relaţii Internaţionale, Secţia Agent Guvernamental.

Convenţiei Europene a Drepturilor Omului.

ACTIVITĂŢI ÎN CADRUL CONSILIULUI EUROPEI

2012 - prezent - Coordonator naţional al Programului Help al Consiliului Europei.

2012 - 2013 -  Reprezentantul Comitetului Director pentru Cooperare Juridică al Consiliului Europei (CDCJ) în cadrul Comitetului Director pentru Media şi Societatea Informaţională a Consiliului Europei (CDMSI).

2011 - 2012 - Reprezentantul CDCJ în cadrul Comitetului consultativ al Convenţiei pentru protecţia persoanelor contra prelucrării automatizate a datelor cu caracter personal (T-PD)

2010 - 2011 - Reprezentantul CDCJ la European Dialog on Internet Governance (EuroDig)

2010 - 2011 - Reprezentantul CDCJ la Internet Governance Forum (IGF)          

2009 - 2013 - Membru ales pentru 2 mandate consecutive în Biroul CDCJ.

2005 - 2012 - Membru al Comisiei Europene pentru Eficacitatea Justiţiei a Consiliului Europei (CEPEJ)

2005 - 2013 - Membru al CDCJ.

ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ

2015 - prezent - membru al colegiului de redacţie al Revistei Academinei naționale a Procuraturii Ucrainei, УДK 343.166, ББK 67.9.

2015 - prezent - membru al colegiului de redacţie al Revistei Institutului Național al Justiției, ISSN 1857-2405, categoria C.

2013 - prezent - membru al colegiului de redacţie al Revistei moldoveneşti de drept internaţional şi relaţii internaţionale, ISSN 1857-1999, categoria B.

2004 - prezent - membru al Seminarului ştiinţific de profil la specialitatea 12.00.10 - drept internaţional public / 552.08 - drept internaţional şi european public.

27 decembrie 2016 - Membru în cadrul Consiliului Stiinţific Specializat, la specialitatea 552.08 - drept internaţional şi european public, pentru susţinerea tezei de doctor în drept a dnei Cazacu Doina, tema „Competența teritorială a statului în dreptul international public".

9 septembrie 2016 - Membru în cadrul Consiliului Stiinţific Specializat, la specialitatea 552.08 - drept internaţional şi european public, pentru susţinerea tezei de doctor în drept a dnei Luca Ala, tema „Reglementarea migraţiei forţei de muncă la nivel internaţional şi naţional".

8 septembrie 2016 - Președinte al Consiliului Stiinţific Specializat, la specialitatea 552.08 - drept internaţional şi european public, pentru susţinerea tezei de doctor în drept a dlui Turgay Sen, tema „Framework of political and legal cooperation in relations  between the Republic of Moldova and the Republic of Turkey".

22 decembrie 2015 - Membru în cadrul Consiliului Stiinţific Specializat, la specialitatea 552.08 - drept internaţional şi european public, pentru susţinerea tezei de doctor habilitat în drept a dlui Poalelungi Mihai, tema „Obligaţiile pozitive şi negative sle statului prisma CEDO".

11 septembrie 2015 - Referent oficial în cadrul Consiliului Stiinţific Specializat, la specialitatea 552.08 - drept internaţional şi european public, pentru susţinerea tezei de doctor în drept a dnei Grimailo Nelea, tema „Rolul organizaţiilor internaţionale regionale în procesul de creare a normelor de drept internaţional".

20 aprilie 2015 - Membru în cadrul Consiliului Stiinţific Specializat, la specialitatea 552.08 - drept internaţional şi european public, pentru susţinerea tezei de doctor în drept a dnei Comşa Ana-Maria, tema „Operaţiunile pacificatoare ca factor de reglementare a conflictelor etnopolitice din perspectiva dreptului internaţional public".

30 aprilie 2014 - Membru în cadrul Consiliului Stiinţific Specializat, la specialitatea 552.08 - drept internaţional şi european public, pentru susţinerea tezei de doctor în drept a dnei Roxana-Alina Petraru, tema „Protecţia drepturilor minorităţilor naţionale în dreptul internaţional public".

7 februarie 2014 - Membru în cadrul Consiliului Stiinţific Specializat, la specialitatea 12.00.10, pentru susţinerea tezei de doctor în drept a dlui Sandu Frangulea, tema „Traficul ilegal cu migranţi: evoluţie, tendinţe, prognoze".

15 martie 2013 - Membru în cadrul Consiliului Stiinţific Specializat, la specialitatea 12.00.02, pentru susţinerea tezei de doctor în drept a dlui Vitalie Parlog, tema „Compatibilitatea Convenţiei europene a drepturilor omului cu Constituţia Republicii Moldova în materia libertăţii de exprimare".

25 mai 2012 - Membru în cadrul Consiliului Stiinţific Specializat, la specialitatea 12.00.10, pentru susţinerea tezei de doctor în drept a dlui Frunze Ion, tema „Reglementarea internaţională a conflictelor armate interne".

25 mai 2012 - Membru în cadrul Consiliului Stiinţific Specializat, la specialitatea 12.00.10, pentru susţinerea tezei de doctor în drept a dnei Veronica Tarlev, tema „Reglementări internaţionale privind drepturile femeii în dreptul internaţional public".

16 septembrie 2011 - Referent oficial în cadrul Consiliului Stiinţific Specializat, la specialitatea 12.00.10, pentru susţinerea tezei de doctor în drept a dlui Alexandr Cauia, tema „Statutul juridic al combatantului în conflictele armate internaţionale".

30 iulie 2010 - Referent oficial în cadrul Consiliului Stiinţific Specializat, la specialitatea 12.00.10, pentru susţinerea tezei de doctor în drept a dnei Cristinei Burian, tema „Fenomenul migraţiei şi statutul juridic al străinului în dreptul internaţional".

1 octombrie 2009 - Membru al Consiliului Stiinţific Specializat pentru susţinerea tezei de doctor în drept a dnei Victoria Ţarălungă, tema „Particularităţile protecţiei drepturilor copilului în dreptul internaţional public".

19 iunie 2008 - Membru al Consiliului Stiinţific Specializat pentru susţinerea tezei de doctor în drept a dnei Olga Dorul „Neutralitatea - parte a sistemului de securitate colectivă".

14 iunie 2007 - Referent oficial în cadrul Consiliului Stiinţific Specializat, la specialitatea 12.00.10, pentru susţinerea tezei de doctor în drept a dlui Valentin Tudorică, tema „Azilul politic şi extrădarea în dreptul internaţional".

CONDUCERE DOCTORAT

2010 - prezent - conducător de doctorat, abilitare nr. 1078 din 3 iunie 2010.

3 septembrie 2015 - susținerea tezei de doctorat a dlui A. Morărescu la specialitatea 553.08 - drept internaţional şi european public, tema „Principiul proporționalității în sistemul Convenției europene a drepturilor omului". 

STAGII ȘI FORMĂRI:

14-15 octombrie 2016 - formare formatori ai Programului Help al Consiliului Europei, Paris, Franța.

noiembrie 2015 - cea de-a 7-a Conferință internațională de formare judiciară, IOJT, Recife, Brazilia.

octombrie 2015 - programul de formare „Soluția integrată de e-Learning, un concept în contextul societății informaționale", durata totală - 24 ore academice, INJ, PNUD Moldova.

mai 2015 - cursul de formare formatori „Implementarea legislației Republicii Moldova cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie", modului II: „Metode și tehnici de instruire a adulților", durata totală - 16 ore academice, INJ, CDF, Ambasada SUA, OSCE, Fundația OAK.

mai 2015 - seminar de formare „Introducere în sistemul judiciar turcesc", Ancara, Turcia.

septembrie 2008 - seminar de formare a formatorilor în domeniul cooperării juridice internaţionale în materie penală, Academia de Drept European, Trier, Germania.

iunie 2004 - vizită de studiu la Consiliul Europei şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului

august 2003 - septembrie 2003 - al 15-lea ciclu al cursului în problemele păcii „Pacea între drept, etică şi forţă", Institutul Internaţional de Cercetare pentru Pace, Geneva, Elveţia.

aprilie 2002 - iunie 2002 - Stagiu de perfecţionare şi formare în drept constituţional comparat, Universitatea Laval, Québec, Canada, Agenţia universitară francofonă.

martie - iunie 2000 - Stagiu de formare în drept comunitar, Universitatea Bordeaux-Montesquieu IV, Universitatea Publică din Navarra, Programul TEMPUS-TACIS.

octombrie 1997 - aprilie 1998 - Stagiu la Ministerul  Afacerilor Externe, Direcţia Drept Internaţional şi Tratate.

martie 1997 - Concursul Réné Cassin, Strasbourg, Franţa, a XIII -a ediţie, laureat. 

PUBLICAŢII

I. Manuale

Drept internaţional public, ed. a 3-a, Chişinău: Elena - V.I., 2009, - 650 p. (în colab.)

Drept internaţional public, ed. a 4-a, Chişinău: Elena - V.I., 2012, - 636 p. (în colab.)

Dreptul internaţional al drepturilor omului, Chişinău: AAP, 2009, - 102 p.

Dreptul internaţional al drepturilor omului, ed. a 2-a, Chişinău: Elena V.I., 2012,  - 148 p.

Manualul judecătorului pentru cauze civile, ed.2-a, Chişinău: 2013, - 1200 p. (în colab.)

Manualul judecătorului pentru cauze penale, Chişinău: 2013, - 1192 p. (în colab.)

II. Monografii

Accesul la Curtea Europeană a Drepturilor Omului: condiţii de admisibilitate, Chişinău: Centrul de Drept, 2001, - 123 p.

Jurisdicţia internaţională penală, Chişinău: Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2008, - 289 p. (în colab.)

Actul jurisdicţional penal, Chişinău: 2013, - 330 p.

III. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

Metode de interpretare a Convenţiei europene a drepturilor omului //  Avocatul poporului, 2002, nr. 1-3, p. 24-25

Consiliul Europei în contextul protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului // Revista naţională de drept, 2002, nr. 11,  pp. 54-56

Реформа механизма юрисдикционного контроля соблюдения прав человека учреждённая протоколом № 11 Европейской Конвенции Прав Человека от 4 ноября 1950 года // Закон и жизнь, 2003, nr.2, p.49-50

Geneza şi natura Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, semnată la Roma la 4 noiembrie 1950 // Revista naţională de drept, 2003, nr. 3, p.54-56 

Noţiunea de cerere abuzivă prezentată Curţii Europene a Drepturilor Omului // Revista naţională de drept, 2003, nr. 12, p.14-17

Noţiunea şi evoluţia istorică a arbitrajului internaţional // Revista naţională de drept, 2004, nr.1, p.16-19

Jurisdicţia internaţională penală ad-hoc (Tribunalele internaţionale militare de la Nürnberg şi Tokyo) // Revistă ştiinţifică, 2007, nr.3, pp. 44-47 (în coat.)

Modalităţi de soluţionare a diferendelor maritime // Revista moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale, 2009, nr.2, p.12-17

Actul jurisdicţional internaţional: particularităţi, funcţie şi validitate // Revista moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale, 2010, nr.1, p.96-100

Elaborarea actului jurisdicţional internaţional // Revista moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale, 2010, nr.3, pp. 121-125

Specificul jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului în speţele de whistle-blowing // Revista moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale, 2011, nr.2, pp. 15-22 (în coat.)

Conceptul de date cu caracter personal şi categoriile de date personale protejate în cadrul Consiliului Europei // Revista moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale, 2011, nr.3, pp. 5-14 (în coat.)

Natura juridică a actului jurisdicţional internaţional // Revista metodico-ştiinţifică trimestrială „Administrarea Publică", octombrie-decembrie 2011, nr.4 (72), pp. 33-40 (în coat.)

Rolul actului jurisdicţional internaţional // Revista moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale, 2012, nr. 3, pp. 17-29

Natura juridică a actului jurisdicţional internaţional // Revista metodico-ştiinţifică trimestrială „Administrarea Publică", octombrie-decembrie 2011, nr.4 (72), pp. 33-40

Epuizarea căilor de recurs interne - condiţie esenţială pentru admisibilitatea cererilor prezentate Curţii Europene a Drepturilor Omului // Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Seria „Ştiinţe socioumanistice", 2001, vol.1, pp. 555-558

Noţiunea de victimă a unei încălcări a drepturilor şi libertăţilor fundamentale, prevăzute de Convenţia europeană a drepturilor omului // Analele ştiinţifice ale  Facultăţii de Drept, Serie nouă, 2002, nr.6, pp. 43-47

Unele reflecţii asupra organizării şi funcţionării arbitrajului internaţional // Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Seria „Ştiinţe socioumanistice", 2004, vol.1, pp. 144-147

Principalele reguli de procedură operate de arbitrajul internaţional // Analele ştiinţifice ale  Facultăţii de Drept, Serie nouă, 2004, nr.7, pp. 42-45

Protocolul 14 la Convenţia europeană a drepturilor omului - o nouă reformă sau o soluţie provizorie de remediere a dificultăţilor cu care se confruntă Curtea Europeană a Drepturilor Omului // Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Seria „Ştiinţe socioumanistice", 2005, vol. I,  pp. 163-165

Unele reflecţii asupra platoului continental // Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Seria „Ştiinţe socioumanistice", 2005, vol. I, pp. 166-168

Unele reflecţii asupra viabilităţii principiului suveranităţii în dreptul internaţional şi comunitar // Analele ştiinţifice ale  Facultăţii de Drept, Serie nouă, 2005, nr.8, pp.103-108 (în coat.)

Rolul Consiliului Europei în combaterea corupţiei // Analele ştiinţifice ale  Facultăţii de Drept, Serie nouă, 2005, nr.8, pp.109-113 (în coat.)

Incidenţa mecanismelor internaţionale în domeniul protecţiei drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale asupra ordinii juridice interne // Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Seria „Ştiinţe socioumanistice", 2006, vol. I, pp. 247-250

Limita marjei de apreciere a statului potrivit Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului // Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Seria „Ştiinţe socioumanistice", 2006, vol. I, pp. 251-253 (în coat.)

Necesitatea şi constituirea jurisdicţiei internaţionale penale permanente // Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Seria „Ştiinţe socioumanistice", 2006, vol. I, pp.254-257 (în coat.)

Efectele actului jurisdicţional în odinea juridică internă a statelor // Implementarea normelor dreptului internaţional în legislaţia naţională a Republicii Moldova, Chişinău: CEP USM, 2011, pp.90-116

Funcţia actului jurisdicţional internaţional de identificare a lacunelor dreptului internaţional public // Studia Universitatis, Seria „Ştiinţe sociale", 2012, nr. 3 (53). Chişinău: CEP USM, 2011, pp.57-62

Clauza rebus sic stantibus şi aplicarea ei de către jurisdicţiile internaţionale // Studia Universitatis, Seria „Ştiinţe sociale", 2012, nr. 8(58), pp. 69-79 (în coat.)

IV. Comunicări ştiinţifice

Propuneri de îmbunătăţire a mecanismului de control şi aplicare a Convenţiei europene a drepturilor omului // Rezumatele comunicărilor la Conferinţa corpului didactico-ştiinţific „Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM în anii 2000-2002", 30 septembrie - 6 octombrie 2003, Ştiinţe socioumanistice, vol. I, Chişinău: CE USM, 2003, pp. 129-130

Noua Curte Europeană a drepturilor omului - o nouă jurisprudenţă // Materialele Conferinţei internaţionale teoretico-ştiinţifice din 22-23 septembrie 2004 „Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova la etapa actuală", Chişinău: 2004, p.350-351

Unele reflecţii cu privire la executarea hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului // Rezultatele comunicărilor ale Conferinţei ştiinţifice internaţionale cu genericul "Învăţământul superior şi cercetarea - piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere" dedicată jubileului de 60 ani ai Universităţii de Stat din Moldova, Ştiinţe socioumanistice, vol. II, Chişinău: CE USM 2006, pp.329-330

Rolul Consiliului Europei în promovarea şi protecţia drepturilor omului în spaţiul pan-european. Raport susţinut în cadrul Conferinţei ştiinţifice cu prilejul celebrării Zilei Europei, organizată de Institutul de Integrare Europeană, Chişinău, mai 2009 //  Revista moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale, 2009, nr.4, p.180-183

Respectarea dreptului la proprietate în lumina jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor  Omului // Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţională din 22 decembrie 2009 « Protecţia juridică a proprietăţii, libertăţii şi siguranţei persoanei în dreptul naţional şi internaţional », Chişinău: 2010, pp.258-261

Respectarea autorităţii lucrului judecat al actului jurisdicţional de către state - condiţie pentru menţinerea ordinii de drept internaţional // Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale anuale a tinerilor cercetători, Ediţia a IV, 16 aprilie 2010, Chişinău: Pontos, 2010, pp. 42-51

Varietatea actelor jurisdicţionale internaţionale // Materialele Conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională „Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare", 21-22 septembrie 2011, Ştiinţe sociale, vol. I, Chişinău: CEP USM, 2011, pp. 16-19

Destinatarii libertăţii de exprimare potrivit jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului // Materialele Conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională „Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare", 21-22 septembrie 2011, Ştiinţe sociale, vol. I, Chişinău: CEP USM, 2011, pp. 19-22 (în coat.)

Forma şi conţinutul actului jurisdicţional internaţional // Materialele Conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională „Interferențe universitare - integrare prin cercetare şi inovare", 25-26 septembrie 2012, Ştiinţe juridice, Chişinău: CEP USM, 2012, pp. 37-41

Contribuţia actului jurisdicţional internaţional la dezvoltarea dreptului internaţional public // Materialele ale conferinţei internaţionale ştiinţifico-practică „Teoria şi practica administrării publice", Chişinău: AAP, 2012, pp. 140-143

MEMBRU ÎN ASOCIAŢII PROFESIONALE

Asociaţia de Drept Internaţional din Republica Moldova, 2008 - prezent

MEMBRU ÎN INSTITUŢII NAŢIONALE / INTERNAŢIONALE 

Colegiul de evaluare a performanţelor judecătorilor, 2013 - present

Comisia europene pentru eficacitatea justiţiei a Consiliului Europei (CEPEJ), 2005 - 2012

Comitetul Director pentru Cooperare Juridică al Consiliului Europei (CDCJ), 2005 - 2013.

Consiliul pentru Refugiaţi, octombrie 2003 - 2005

ALTE RESPONSABILITĂŢI PROFESIONALE

Membru ales al Biroului Comitetului Director pentru Cooperare Juridică al Consiliului Europei, 2009 - 2013

Reprezentant al CDCJ în cadrul Comitetului Director pentru Media şi Societatea Informaţională a Consiliului Europei (CDMSI), 2012 - 2013

Reprezentant al CDCJ în cadrul Comitetului consultativ al Convenţiei pentru protecţia persoanelor contra prelucrării automatizate a datelor cu caracter personal (T-PD), 2011 - 2012

Secretar al Comisiei guvernamentale permanente pentru organizarea executării hotărârilor definitive ale Curţii Europene a Drepturilor Omului versus Republica Moldova, 2005 - 2006

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Franceza - fluent

Spaniola - fluent

Rusa - fluent

Engleza - mediu

PREMII / DISTINCŢII / DECORAŢII

Diplomă premiant al concursului Profesorul anului, 1 octombrie 2012

Diplomă de onoare, conferită de Ministrul educaţiei, 19 octombrie 2009

Diplomă de gradul I, conferită de Guvernul Republicii Moldova, 25 septembrie 2009

Diplomă de onoare, conferită de Ministrul justiţiei, 24 iunie 2009

Diplomă de onoare, conferită de Ministrul justiţiei, 19 octombrie 2004

Cadre didactice
Departamentul Drept Internațional și European
Arhiliuc Victoria
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Şeremet Igor
doctor în drept, lector universitar
Babără Valeriu
doctor în drept, conferenţiar universitar
Bancu Cristina
magistru în drept, lector universitar
Băieşu Aurel
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Buruiană Mihai
magistru în drept, lector superior universitar
Cazacu Doina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Căpăţînă Ion
lector universitar
Coșleț Nicolae
magistru în drept, lector universitar
Cojocaru Violeta
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Dorul Olga
doctor în drept, conferenţiar universitar
Gribincea Lilia
doctor în drept, conferenţiar universitar
Lazăr Diana
doctor în drept, lector universitar
Osmochescu Nicolae
doctor în drept, profesor universitar
Roşca Valentin
doctor în drept, lector universitar
Rusu Serghei
Lector universitar,
Sârcu-Scobioală Diana
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Suceveanu Natalia
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zamfir Natalia
doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2020 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.