Augustina Şiman
Lector universitar,
DATE DE CONTACT Rep. Moldova, Chişinău, str. M. Kogălniceanu 65, bloc 2 A, bir. 23, MD-2009, Chişinău
E-mail: augustinasiman@gmail.com

 

DOMENII DE CERCETARE:  

Organizații Internaționale,

Dreptul Uniunii  Europene și Integrare Europeană,

Dreptul Tratatelor, Drept Internațional Public

 DISCIPLINE PREDATE:       

Drept Internațional Public

 STUDII:                                  

  2016 - prezent Doctorandă, Departamentul Drept Internațional și European, Fac. Drept, USM

  2014 - 2016 Masterandă Drept Internaţional, Universitatea de Stat din  Moldova, Tema tezei de master:     Natura Juridică a Dreptului Intern a Organizațiilor Internaționale.

  2010 - 2014 Studentă, fac. Drept, Universitatea de Stat din Moldova, Tema  tezei de licenţă: Procesul de   încheiere a Tratatelor Internaţionale

 

STAGII DE PREGĂTIRE   ȘI DOCUMENTARE:   

  octombrie 2015, Programul "The Eu and NATO Issues", organizat de Institutul diplomatic polonez Ignacy Jan Paderewski Institute of Diplomacy, Varșovia.

  noiembrie 2015, Programul de formare profesională " Curtea Penală Internațională", organizat de MGIMO,  Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse și UNITAR, Moscova.

  februarie 2015, Cursul de Instruire: Planul Naţional de Acţiune privind Punerea în aplicare a acordului de asociere.

 

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Lector, Departamentul Drept Internațional și European, Fac. Drept, USM, 2016 - prezent.

Diplomat, Direcția Generală Drept Internațional, Direcția legislația Uniunii Europene, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, 2015 - prezent

Specialist, Centrul de Armonizare a Legislaţiei, Ministerul Justiţiei, 2014 -2015

 

PUBLICAȚII, ARTICOLE ȘTIINȚIFICE

  1.   "Respectarea Drepturilor Omului în regiunea Transnistriană", Sesiunea Națională de Comunicări Științifice Studențești 2014, pag. 85                                                               

 2.   "Procesul de încheiere a tratatelor internaționale", Analele Științifice ale USM 2014, pag. 5

 3.   "Legalitatea utilizării armelor nucleare în sistemul dreptului internațional", USM, Culegerea Națională de Comunicări Științifice Studențești 2015, pag. 3.                                                                       

 4.   "Practica Republicii Moldova în încheierea tratatelor internaționale", Conferință Științifică  Internațională "Interacțiunea Dreptului Intern cu Dreptul Internațional" 2015, Volumul I, pag. 196

 5.   "Rolul operațional NATO în menținearea păcii - cazul Kosovo", Materialele Conferinței Științifice Internaționale cu Genericul „Rolul Științei și Educației în Implementarea Acordului de Asociere la UE" 2015, pag. 193                                                          

6.   "Frauda legii în Dreptul Internațional Privat", Materialele Conferinței Științifice Internaționale cu  Genericul „Rolul Științei și Educației în Implementarea Acordului de Asociere la UE" 2015, pag. 57                                

7.   "Statutul funcționarului Internațional", 2016

8.   "Combaterea fenomenului tarficului de ființe umane în Uniunea Europeană", 2016

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE:   l. Engleză și l. Rusă - C1

                                                    l. Franceză - B2

 

 

Cadre didactice
Departamentul Drept Internațional și European
Augustina Şiman
Lector universitar,
Şeremet Igor
doctor în drept, lector universitar
Babără Valeriu
doctor în drept, conferenţiar universitar
Bancu Cristina
magistru în drept, lector universitar
Băieşu Aurel
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Burac Victor
magistru în drept, lector universitar
Buruiană Mihai
magistru în drept, lector superior universitar
Căpăţînă Ion
lector universitar
Cojocaru Violeta
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Dorul Olga
doctor în drept, conferenţiar universitar
Duca Nicolae
magistru în drept, lector universitar
Gribincea Lilia
doctor în drept, conferenţiar universitar
Josanu Dumitru
magistru în drept, lector universitar
Lazăr Diana
doctor în drept, lector universitar
Luca Ala
doctor în drept, lector universitar
Osmochescu Nicolae
doctor în drept, profesor universitar
Roşca Valentin
doctor în drept, lector universitar
Rusu Serghei
Lector universitar,
Sârcu-Scobioală Diana
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Serbenco Eduard
Doctor în drept, lector universitar
Suceveanu Natalia
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaharia Virginia
doctor în drept, lector universitar
Zamfir Natalia
doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2019 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.