Rusu Serghei
Lector universitar,
DATE DE CONTACT Tel: +373 22 57 77 24
E-mail: rususerghei213@gmail.com

DOMENII DE CERCETARE

Arbitrajul Comercial Internațional, Efectele hotărîrilor judecătorești și arbitrale străine

DISCIPLINE PREDATE

Drept internaţional privat

 STUDII

Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2016, Tema tezei de master: „Procedura în pricinile de eliberare a titlurilor de executare silită a hotărîrilor arbitrale"

Licențiat în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2014, Tema tezei de licență: Recunoaşterea şi încuviinţarea executării silite a sentinţelor arbitrale  străine"

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova, consultant, Direcţia evidenţă şi control, 2014 - 2015

Avocat-stagiar BAA „Facultatea de Drept" 2015 - prezent

PUBLICAŢII

Rezumatul tezei de licenţă publicat în septembrie 2014 în Revista Analele Ştiinţifice ale USM;

Recunoașterea și încuviințării executării silite a sentințelor arbitrale străine - element al conservării păcii și securității internaționale", USM, Sesiunea națională de comunicări ștințifice studențești, 13-14 mai 2015, Chișinău, 2015, p. 78;

„Recunoașterea și executarea sentințelor arbitrale străine: implicarea în jurisdicția exclusivă a suveranității statului", Conferința Științifică Internațională „Interacțiunea legislației naționale cu dreptul internațional", Vol. I Chișinău, 2015, p. 205.

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Rusa - fluent

Franceza- fluent

Engleza - fluent

 

 

Cadre didactice
Departamentul Drept Internațional și European
Arhiliuc Victoria
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Şeremet Igor
doctor în drept, lector universitar
Babără Valeriu
doctor în drept, conferenţiar universitar
Bancu Cristina
magistru în drept, lector universitar
Băieşu Aurel
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Buruiană Mihai
magistru în drept, lector superior universitar
Cazacu Doina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Căpăţînă Ion
lector universitar
Coșleț Nicolae
magistru în drept, lector universitar
Cojocaru Violeta
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Dorul Olga
doctor în drept, conferenţiar universitar
Gribincea Lilia
doctor în drept, conferenţiar universitar
Lazăr Diana
doctor în drept, lector universitar
Osmochescu Nicolae
doctor în drept, profesor universitar
Roşca Valentin
doctor în drept, lector universitar
Rusu Serghei
Lector universitar,
Sârcu-Scobioală Diana
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Suceveanu Natalia
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zamfir Natalia
doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2020 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.