Chifa Felicia
magistru în drept, lector universitar

DATE DE CONTACT M. Kogălniceanu 65, bloc. 2 B, bir. 17 MD-2009, Chişinău
Tel: + 373 22 57 77 90
E-mail: chifa_felicia@mail.ru

 

DOMENII DE CERCETARE

Drept procesual civil

Probațiunea și probele judiciare în procesul civil

Medierea în litigiile civile

DISCIPLINE PREDATE

Drept Procesual Civil (Partea Generală);

Drept Procesual Civil (Partea Specială);

Probațiunea și probele judiciare în procesul civil.

STUDII

Doctorand, Universitatea de Stat din Moldova, 2007-pînă în prezent

Tema tezei de doctorat: „Obiectul și sarcina probațiunii în procesul civil"

Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2006

Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2005

STAGII DE PREGĂTIRE ŞI DOCUMENTARE

Noiembrie 2009 - Cursuri de formare a mediatorilor, Institutul Național al Justiției

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Lector superior, Universitatea de Stat din Moldova, 2006 - prezent

Mediator, 2009- prezent

PUBLICAŢII

I. Manuale

Drept procesual civil, partea  generală. , (coautor) redactor responsabil E. Belei  //  Chişinău, 2014. - 444p.

Modele de acte judecătorești. Procedură civilă, Ediția III, (coautor) coord. ed.: Mihai Poalelungi, Elena Belei, "Tipografia Centrală", Chişinău, 2014-1140p. 

Drept procesual civil, partea specială. Curs universitar, (coautor) redactor responsabil Al. Cojuhari  //  Chişinău, 2009. - 438p.

II. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

Revista Naţională de Drept nr 10-12, „Particularitaţile probaţiunii faptelor negative în procesul civil".Chişinău 16 octombrie 2009

Revista Naţională de Drept. Nr.8. „Degrevarea de probaţiune in temeiul faptelor unanim cunoscute (de notorietate publica)" Chişinău 2007 

III. Articole în reviste de specialitate străine

Revista Drept (Serias jurisprudentia) nr.13, „The determination and the sources of the object of probation" Alba-Iulia (România) 2010.

Annales Universitas Apulensis(Serias jurisprudentia)nr.11 „The effects of the european court decisions of human rights on the legislation and national judicial practice", Alba-Iulia, România 2008

Revista Română de Dreptul Proprietăţii intelectuale, nr.3 "Special features of the allocation of the substantiation assignment in the causes regarding the defense of the copyrights and related rights" Bucureşti (România) 2008 

III. Comunicări ştiinţifice

10-11 noiembrie 2014  Conferinta stiintifica  națională cu participare internațională Integrare prin cercetare si inovare Chisinau,USM,. Tema: Înregistrările audio-video ca mijloc de probă în procesul civil.

7 septembrie  2014 -Simpozionul International "UNIVERSUL STIINTELOR"- Editia a V-a din 7 septembrie 2014, Iași,Româmia. Tema: Importanța determinării corecte a obiectului probațiunii în procesul civil.

26-28 septembrie 2013- Conferinţa ştiinţifică „Integrare prin cercetare şi inovare" Tema: "Determinarea obiectului probațiunii în procesul civil„.

28- 30 octombrie 2010 Conferinta internationala bienală Ediţia a VIII-a,Universitatea de Vest din Timişoara, România. Tema: „Natura juridică a sarcinii probaţiunii"

20-21 noiembrie 2009, Conferinta internationala "Dreptul si provocarile mileniului trei", Universitatea "1 decembrie 1918″ din Alba Iulia,România Tema: „The determination and the sources of the object of probation"

16 octombrie 2009 Conferinţa internţională ştiinţifico-practică Educaţie şi cercetare intr-un stat bazat pe drept. Chisinau 16 octombrie 2009.Tema prezentată: „Particulaaritatile probatiunii faptelor negative în procesul civil"

17-19 noiembrie 2008, Conferinţa internaţională "Legislaţia internă şi Convenţia Europeană pentru apărarea Drepturilor Omului", Alba-Iulia, România. Tema prezentată: "The effects of the European Court Decisions of Human Rights on the legislation and national judicial practice"

19-20 aprilie 2007 Simpozionul anual ediţia X-a Lecturi AGPI. Tema„Particularităţile repartizării sarcinii probaţiei in pricinile privind dreptul de autor şi drepturile conexe" Chişinau, 2007.

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE 

Rusa - fluent

Ucraineana- bine

Franceza-bine

Engleza- intermediar

 

 

Cadre didactice
Departamentul Drept Procedural
Ababei Eduard
doctor în drept, lector universitar
Belei Elena
doctor în drept, conferenţiar universitar
Bodean Valeriu
magistru în drept, lector universitar
Botnari Veaceslav
magistru în drept, lector universitar
Bugai Boris
magistru în drept, lector universitar
Ceachir Anatolie
magistru în drept, lector universitar
Chifa Felicia
magistru în drept, lector universitar
Clima Vladislav
magistru în drept, lector unioversitar
Coban Igor
doctor în drept, conferențiar universitar
Creţu Vasile
doctor în drept, conferenţiar universitar
Demcenco Mihail
doctor în drept, conferenţiar universitar
Dolea Igor
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Eni Artiom
Magistru în drept, lector universitar
Țoncu Sanda
doctor în drept, lector universitar
Gheorghiţă Mihail
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Gherasim Silvia
Magistru în drept, lector universitar
Golubenco Gheorghe
doctor în drept, profesor universitar
Gurghiş Ana
magistru în drept, lector universitar
Jimbei Ina
magistru în drept, lector universitar
Josanu Ilona
magistru în drept, lector universitar
Macovei Gheorghe
doctor în drept, lector universitar
Novicov Oxana
magistru în drept, lector universitar
Obadă Dumitru
magistru în drept, lector universitar
Pădure Andrei
doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar
Postica Aureliu
magistru în drept, lector universitar
Purici Svetlana
doctor în drept, Lector universitar
Roman Dumitru
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Stratulat Gheorghe
magistru în drept, lector universitar
Vîzdoagă Tatiana
Doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2020 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.