Țoncu Sanda
doctor în drept, lector universitar

DATE DE CONTACT E-mail: sanda.toncu@yahoo.com

 

 

DOMENII DE CERCETARE

Judecata pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală

DISCIPLINE PREDATE

Drept procesual penal. Partea Generală (ciclul I - Licenţă)

Drept procesual penal. Partea Specială (ciclul I - Licenţă)

Organizarea profesiilor juridice

STUDII

Doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2019

Master în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2014

Licenţiat în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2012

 

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Avocat, Uniunea Avocaților din Republica Moldova, 2014 - prezent

Lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 2018 - prezent

PUBLICAŢII

I. Monografii

1. Réflexions sur des motifs phrases adoptées dans les procédures pénales (în coautorat). Monografie, Chișinău, 2015. -79 p., 4,9 c.a., ISBN 978-9975-3105-6-7.

2. A prosecutor speech/Discursul procurorului (în coautorat). Monografie, Chișinău, 2015. -48/48 p., 6,0 c.a., ISBN 978-9975-3105-8-1.

II. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova 

1. Ordinea de executare și de contestare a actelor executorilor judecătorești urmează a fi modificat (în coautorat). Avocatul Poporului, nr. 1-3, Chișinău, 2014, pp. 8-10, 0,3 c.a., ISSN 1810-7141, (C).

2. ORDA versus distribuitorii de serviciu. Analiza teoretico-practică a reglementărilor cadrului legal. (în coautorat). Avocatul Poporului, nr. 7-9, Chișinău, 2014, pp. 15-18, 0,4 c.a., ISSN 1810-7141, (C).

3. Conceptul de procedură simplificată. Revista Națională de Drept, nr. 1-3, Chișinău, 2018, pp. 86-88, 0,4 c.a., ISSN 1811-0770, (C).

4. Condițiile și procedura de inițiere a judecării cauzei pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală. Legea și Viața, nr. 9 (321), Chișinău, 2018. pp. 28-33, 0,5 c.a., ISSN 1810-309X, (C).

5. Dezbaterile judiciare în cadrul procedurii abreviate. Revista Institutului Național al Justiției, nr. 1 (48), Chișinău, 2019. pp. 37-41, 0,5 c.a., ISSN 1857-2405, (B).

III. Conferinţe științifice internaționale

1. Noțiunea, evoluția și esența procedurii judecării cauzei pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală. Materialele conferinței internaționale „Promovarea valorilor sociale în contextul integrării europene", 04 mai, Chișinău, 2018, pp. 49-54, 0,45 c.a., ISBN 978-9975-3185-7-0.

2. Unele reflecții privind condițiile și temeiurile judecării cauzei pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală. Culegere de articole științifice conferinței internaționale „Integrare europeană: aspecte economico-juridice", 21 decembrie, Chișinău, 2018, pp. 348-353, 0,5 c.a., ISBN 978-9975-3287-0-8.

IV. Conferinţe științifice naționale cu participare internațională

1. Sentința pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală. Aspecte teoretico-practice și comparative. Materialele conferinței cu participare internațională „Stability, Growth and Prosperity - In the European Space", 26-27 martie, Chișinău, 2015, pp. 155-157, 0,3 c.a., ISBN 978-9975-3041-4-6.

2. Sentința pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală ca act al justiției penale (în coautorat). Conferința științifică națională cu participare internațională „Integrare prin cercetare și inovare", 10-11 noiembrie, Chișinău, 2015, pp. 65-68, 0,4 c.a., ISBN 978-9975-71-703-8.

3. Sentința pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală. Elemente definitorii. Conferința științifică națională cu participare internațională „Integrare prin cercetare și inovare", 09-10 noiembrie, Chișinău, 2017, pp. 96-101, 0,5 c.a., ISBN 978-9975-71-812-7.

4. Judecata pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală. Lacune și dezavantaje legislative. Materialele conferinței științifice naționale cu participare internațională „Integrare prin cercetare și inovare", 8-9 noiembrie, Chișinău, 2018, pp. 381-384, 0,35 c.a., ISBN 978-9975-142-50-2.

 

MEMBRU ÎN ASOCIAŢII PROFESIONALE

Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova, 2014 - prezent

 

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Rusa - fluent

Engleza - bine

 

 

Cadre didactice
Departamentul Drept Procedural
Ababei Eduard
doctor în drept, lector universitar
Belei Elena
doctor în drept, conferenţiar universitar
Bodean Valeriu
magistru în drept, lector universitar
Botnari Veaceslav
magistru în drept, lector universitar
Bugai Boris
magistru în drept, lector universitar
Ceachir Anatolie
magistru în drept, lector universitar
Chifa Felicia
magistru în drept, lector universitar
Clima Vladislav
magistru în drept, lector unioversitar
Coban Igor
doctor în drept, conferențiar universitar
Creţu Vasile
doctor în drept, conferenţiar universitar
Demcenco Mihail
doctor în drept, conferenţiar universitar
Dolea Igor
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Eni Artiom
Magistru în drept, lector universitar
Țoncu Sanda
doctor în drept, lector universitar
Gheorghiţă Mihail
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Gherasim Silvia
Magistru în drept, lector universitar
Golubenco Gheorghe
doctor în drept, profesor universitar
Gurghiş Ana
magistru în drept, lector universitar
Jimbei Ina
magistru în drept, lector universitar
Josanu Ilona
magistru în drept, lector universitar
Macovei Gheorghe
doctor în drept, lector universitar
Novicov Oxana
magistru în drept, lector universitar
Obadă Dumitru
magistru în drept, lector universitar
Pădure Andrei
doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar
Postica Aureliu
magistru în drept, lector universitar
Purici Svetlana
doctor în drept, Lector universitar
Roman Dumitru
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Stratulat Gheorghe
magistru în drept, lector universitar
Vîzdoagă Tatiana
Doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2020 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.