Prima   /  Departamente   /  Departamentul Drept Procedural   /  Colectivul departamentului / Cojuhari Alexandru
Cojuhari Alexandru
doctor habilitat în drept, profesor universitar

DATE DE CONTACT M. Kogălniceanu 65, bloc. 2 B, bir. 116, MD-2009, Chişinău
Tel: + 373 22 57 77 90

 

DOMENII DE CERCETARE

 Dreptul la acţiune civilă 

DISCIPLINE PREDATE

Ciclul I. Licenţă

          Drept procesual civil (Partea Generală)

          Drept procesual civil (Partea Specială)

          Lucrările practice de întocmire a actelor procesual civile

STUDII

1991, la Universitatea de Stat "Taras Şevcenco" din Kiev - susţine teza  de doctor habilitat 

1972, la Universitatea de Stat "Taras Şevcenco" din Kiev susţine teza de doctor în drept 

1964 - absolvirea cu eminenţă a Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova 

1955-1958 a făcut serviciul militar în rândurile Forţelor Armate ale ex-URSS, 

1955 a terminat Şcoala Normală (pedagogică) din or.Soroca cu obţinerea calificării de învăţător la şcoala elementară

ACTIVITATE PROFESIONALĂ  

2009-2017 doctor habilitat, professor universitar Departamentul Drept  Pprocedural, Facultatea Drept, USM 

2000 face parte din grupul de experţi independenţi ai Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică

2000 - 2009 şef al Catedrei de Drept Procesual Civil Facultatea Drept, USM

1999  - membru al Asociaţiei Internaţionale în Drept Procesual (fondată în anul 1950)

1998 -  membru al Consiliului ştiinţifico-consultativ de pe lângă Curtea Constituţională a Republicii Moldova

1993 - membru al Senatului Universităţii de Stat din Moldova

1993 - preşedinte al Consiliului Ştiinţific Specializat de conferire a titlului ştiinţific de doctor şi doctor habilitat în drept, instituit pe lângă Universitatea de Stat din Moldova. 

1992 - profesor universitar Catedra de Drept Civil şi Proces Civil

1989 - şeful Catedrei de Drept Civil şi Proces Civil

1974 - conferenţiar universitar Catedra de Drept Civil şi Proces Civil

1970 - membru al Consiliului ştiinţifico-consultativ de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie a Republicii Moldova

1970 - lector superior Catedra de Drept Civil şi Proces Civil

1964  - asistent Catedra de Drept Civil şi Proces Civil

PUBLICAŢII

65  de lucrări ştiinţifico-didactice (monografii, studii, broşuri, articole, etc.), în care sunt abordate probleme fundamentale ale teoriei dreptului procesual civil şi aplicarea în practică a normelor  procesual-civile privind dreptul cetăţenilor şi a organizaţiilor la apărare judiciară. 

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Rusa - bine

 

 

Cadre didactice
Departamentul Drept Procedural
Belei Elena
doctor în drept, conferenţiar universitar
Borş Ana
magistru în drept, lector universitar
Botnari Veaceslav
magistru în drept, lector universitar
Bugai Boris
magistru în drept, lector universitar
Ceachir Anatol
magistru în drept, lector universitar
Chifa Felicia
magistru în drept, lector universitar
Chirilă Mihail
magistru în drept, lector universitar
Coban Igor
doctor în drept, lector superior
Cojuhari Alexandru
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Creţu Vasile
doctor în drept, conferenţiar universitar
Croitor Elena
doctor în drept, lector universitar
Demcenco Mihail
doctor în drept, conferenţiar universitar
Dolea Igor
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Eni Artiom
Magistru în drept, lector universitar
Gheorghiţă Mihail
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Gherasim Silvia
Magistru în drept, lector universitar
Golubenco Gheorghe
doctor în drept, profesor universitar
Gribincea Vladislav
magistru în drept, lector universitar
Gurghiş Ana
magistru în drept, lector universitar
Huruba Eugen
doctor în drept, conferenţiar universitar
Ianusevici Vlad
lector universitar
Jimbei Ina
magistru în drept, lector universitar
Josanu Ilona
magistru în drept, lector universitar
Macovei Gheorghe
magistru în drept, lector universitar
Novicov Oxana
magistru în drept, lector universitar
Pădure Andrei
doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar
Purici Svetlana
Magistru în drept, Lector universitar
Roman Dumitru
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Stratulat Gheorghe
magistru în drept, lector universitar
Vîzdoagă Tatiana
Doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2019 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.