Creţu Vasile
doctor în drept, conferenţiar universitar

DATE DE CONTACT M. Kogălniceanu 65, bloc. 2 B, bir. 116, MD-2009, Chişinău
Tel: + 373 22 57 77 90

 

DOMENII DE CERCETARE

Procedura specială în dreptul procesual civil

DISCIPLINE PREDATE

Ciclul I. Licenţă

          Drept procesual civil (Partea Generală)

          Drept procesual civil (Partea Specială)

 

STUDII

1985 -   obţinerea gradului ştiinţific - Conferenţiar universitar, confirmat de Consiliul de Atestare Superior al URSS

                           1983 -  obţinerea diplomei de doctor în drept, Universitatea de Stat din Moscova

                           1976  -   obţinerea diplomei de jurist, Facultatea Drept, USM, Chişinău

                           1968 -   şcoala medie Nr. 54 din mun. Chişinău

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

2002 - 2014 membru Consiliuli Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

  1983 - 2017 doctor în drept, conferenţiar universitar, Facultatea Drept, USM

  1984-1986 prodecan al Facultăţii de Drept a USM

  1979 -1983 Facultatea de Drept a Universităţii din Moscova, aspirant

  1976-1979  asistent Catedra Drept civil şi procedură civilă a Facultăţii Drept a Universităţiii de Stat   

   din Chişinău

  1971-1976 student al Facultăţii Drept a Universităţiii de Stat din Chişinău

  1969-1971 serviciul militar în armata URSS

  1968-1969 muncitor uzina „Moldavghidromaş" mun. Chişinău

PUBLICAŢII

Manuale, Monografii, Publicaţii, Comentarii ştiinţifice, Speţe în domeniu dreptului procesual civil, dreptului civil, dreptului familial în număr de - 145

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Rusa - bine

Franceza - fluent

 

 

Cadre didactice
Departamentul Drept Procedural
Ababei Eduard
doctor în drept, lector universitar
Belei Elena
doctor în drept, conferenţiar universitar
Bodean Valeriu
magistru în drept, lector universitar
Botnari Veaceslav
magistru în drept, lector universitar
Bugai Boris
magistru în drept, lector universitar
Ceachir Anatolie
magistru în drept, lector universitar
Chifa Felicia
magistru în drept, lector universitar
Clima Vladislav
magistru în drept, lector unioversitar
Coban Igor
doctor în drept, conferențiar universitar
Creţu Vasile
doctor în drept, conferenţiar universitar
Demcenco Mihail
doctor în drept, conferenţiar universitar
Dolea Igor
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Eni Artiom
Magistru în drept, lector universitar
Țoncu Sanda
doctor în drept, lector universitar
Gheorghiţă Mihail
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Gherasim Silvia
Magistru în drept, lector universitar
Golubenco Gheorghe
doctor în drept, profesor universitar
Gurghiş Ana
magistru în drept, lector universitar
Jimbei Ina
magistru în drept, lector universitar
Josanu Ilona
magistru în drept, lector universitar
Macovei Gheorghe
doctor în drept, lector universitar
Novicov Oxana
magistru în drept, lector universitar
Obadă Dumitru
magistru în drept, lector universitar
Pădure Andrei
doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar
Postica Aureliu
magistru în drept, lector universitar
Purici Svetlana
doctor în drept, Lector universitar
Roman Dumitru
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Stratulat Gheorghe
magistru în drept, lector universitar
Vîzdoagă Tatiana
Doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2020 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.