Josanu Ilona
magistru în drept, lector universitar

DATE DE CONTACT str. M. Kogâlniceanu 65, bloc. 2B, bir. 116, MD-2009, mun. Chişinău
Tel:  +373 22/ 57 77 90
E-mail: ilonajosanu@yahoo.ca

 

DOMENII DE CERCETARE

Procedura în ordonanţă

Reglementarea normativă şi contractuală a raporturilor individuale şi colective de muncă  

DISCIPLINE PREDATE

Ciclul I. Licenţă

Drept procesual civil.

STUDII

Universitatea de Stat din Moldova

studii de masterat, 2011

licenţiat în drept, 2009

licenţiat în filologie franceză, limbă engleză, 1999

ACTIVITATE DIDACTICĂ

Lector universitar, Facultatea de drept, Departamentul drept procedural, 2013-prezent.

Formator Institutul Muncii, 2012-prezent

Şef Catedră Parteneriat Social, Institutul Muncii, 2010-2012

PUBLICAŢII ŞI COMUNICĂRI

Vasile Creţu, Ilona Josanu "Principalele etape de dezvoltare ale procedurii în ordonanţă în legislaţia Republicii Moldova" Revista Institutului Naţional al Justiţiei 2015, nr. 2 (33), pag. 33-37 şi nr. 3 (34), pag. 35-39.

Международная научно-практическая конференция «Тенденции развития  юридической науки на современном этапе», посвящённая 40-летию  юридического факультета ФГБОУ ВПО «Кемеровский Государственный Университет»,  28 - 29 мая 2015 Кемерово, Российская Федерация.  В. А. Крецу, И.Н. Жосану «Письменность - концептуальный принцип приказного производства»

Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, Conferinţa ştiinţifică internaţională  „Interacţiunea Dreptului Intern şi Dreptului Internaţional: Provocări şi Soluţii", 14 noiembrie 2014,  Chişinău.  В. А. Крецу, И.Н. Жосану «Приказное производство - процессуальная  форма защиты субъективных прав» 

Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Teoria şi Practica Administrării Publice " (TPAP-2015), 22 mai 2015,  Chişinău. В. А. Крецу, И.Н. Жосану  «К вопросу о самостоятельности приказного производства как отдельного вида гражданского судопроизводства»

Ilona Josanu Studiu "Accesul tinerilor la munca decentă în Republica Moldova", Chişinău, 2016, disponibil pe http://www.muncadecenta.md/images/Studiu_Accesul_Tinerilor_la_Munca_Decenta.pdf   

ILO Sub-Regional Seminar for Representatives of the Social Partners from Central and Eastern European Countries on Social Dialogue and Alternative Labour Dispute Resolution. Ilona Josanu "Moldova Labour Dispute Resolution  Procedure", Kfar Saba, Israel, iunie 2012

Academia de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova Materiale ale conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice din 24 mai 2011 Ilona Josanu "Baza normativă a reglementării raporturilor de muncă în cadrul autorităţilor, publice", pag. 116-119.                                                                                            

STAGII DE PREGĂTIRE ŞI DE DOCUMENTARE

Vizită de studiu la Tribunalul Muncii din Tel Aviv, Israel, iunie 2012

ILO Employment Safety and Health Risk Assessment and Management, Chişinău, mai 2012                       

Negociator în domeniul muncii, Institutul Muncii, Chişinău, 2011-2012

OSCE Anti-Trafficking and Gender Equality, Chişinău, noiembrie 2010

SME's - Increase Competitiveness of Small and Medium size Enterprises - Vector of Economic Growth, Chişinău, mai, 2010                                                   

ACTIVITATE CIVICĂ

Membru al Consiliului Consultativ Naţional privind Promovarea Drepturilor Sociale şi Economice ale Tinerilor şi a Muncii Decente, 2015-prezent

LIMBI VORBITE

Româna - nativă

Engleza, Franceza, Rusa - fluent

Ucraineana - bine

 

 

Cadre didactice
Departamentul Drept Procedural
Ababei Eduard
doctor în drept, lector universitar
Belei Elena
doctor în drept, conferenţiar universitar
Bodean Valeriu
magistru în drept, lector universitar
Botnari Veaceslav
magistru în drept, lector universitar
Bugai Boris
magistru în drept, lector universitar
Ceachir Anatolie
magistru în drept, lector universitar
Chifa Felicia
magistru în drept, lector universitar
Clima Vladislav
magistru în drept, lector unioversitar
Coban Igor
doctor în drept, conferențiar universitar
Creţu Vasile
doctor în drept, conferenţiar universitar
Demcenco Mihail
doctor în drept, conferenţiar universitar
Dolea Igor
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Eni Artiom
Magistru în drept, lector universitar
Țoncu Sanda
doctor în drept, lector universitar
Gheorghiţă Mihail
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Gherasim Silvia
Magistru în drept, lector universitar
Golubenco Gheorghe
doctor în drept, profesor universitar
Gurghiş Ana
magistru în drept, lector universitar
Jimbei Ina
magistru în drept, lector universitar
Josanu Ilona
magistru în drept, lector universitar
Macovei Gheorghe
doctor în drept, lector universitar
Novicov Oxana
magistru în drept, lector universitar
Obadă Dumitru
magistru în drept, lector universitar
Pădure Andrei
doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar
Postica Aureliu
magistru în drept, lector universitar
Purici Svetlana
doctor în drept, Lector universitar
Roman Dumitru
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Stratulat Gheorghe
magistru în drept, lector universitar
Vîzdoagă Tatiana
Doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2020 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.