Lavric Liliana
magistru în drept, lector universitar

DATE DE CONTACT Str.Kogălniceanu 65, bloc 2, bir.116, MD-2009, Chișinău
Tel: +373 22 57 77 90
E-mail: lavric_liliana@mail.ru

 

DOMENII DE CERCETARE

DREPT PROCESUAL CIVIL - Specializarea generală;

DREPT PROCESUAL CIVIL - Procedura în pricinile juridico-publice

DISCIPLINE PREDATE 

DREPT PROCESUAL CIVIL (Partea generală, Partea specială)

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

Cursuri tematice de formare continuă "Evaluarea rezultatelor academic din perspectiva competenţelor" în volum de 24 ore; certificate nr.201/11 din 10 mai 2011

Studii postuniversitare / Diploma de magistru în drept (drept economic)

USM, Facultatea de Drept, 2002.

Studii universitare / Diploma de licenţiat în drept (drept civil), USM, Facultatea de Drept, 2000

Studii universitare / Diploma de istoric, profesor de istorie, USM, Facultatea de Istorie 1985

ACTIVITATEA PROFESIONALĂ 

Lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, 2001 - prezent.

PUBLICAŢII 

Manuale

Drept Procesual Civil, Partea specială (Curs universitar), Chişinău: Tipografia Centrală, 2009, 440 p. (în colab.)

Drept Procesual Civil, Partea generală, Chișinău, 2014. - 444p. (în colab.)

Situații de drept la procedura civilă Chișinău: CEP USM, 2005 (în colab)

Articole / Comunării ştiinţifice 

Aspecte evolutive ale instituției răspunderii organelor autorităților publice pentru prejudiciul patrimonial cauzat prin acte administrative // Probleme actuale ale jurisprudenței. Relizări și perspective - în Analele științifice ale Universității de Stat din Moldova. Chișinău 2002, p.145-162.

Natura juridică a raportului ce apare în cadrul  reparării  prejudiciului patrimonial generat printr-un act administrativ individual, //Administrația publică: Aspecte pratico-științifice,  probleme și perspective, Materialele conferinței internaționale, Chișinău  2004, CEP USM, p.203-210.

Reflecții asupra  actelor  părților la faza de pregătire  a pricinii civile pentru dezbateri judiciare - în Materialele conferinței internaționale științifico-practice „Probleme actuale ale legislației naționale în contextul procesului integraționist european". (2007)

Realizarea sarcinilor  de pregătire a pricinii penru dezbateri judiciare - în Materialele conferinței internaționale științifico-practice „Probleme actuale al„e legislației naționale în contextul procesului integraționist european. (2007)

Aspecte teoretice privind principiile acţiunii administrative // Materialele Conferinţei Ştiinţifico-practice "Educaţie şi cercetare într-un stat bazat pe drept" consacrată împlinirii a 50 de ani de la fondarea Facultăţii de Drept a USM, Chişinău 16 octombrie 2009

Aspecte din domeniul contenciosului administrative // Materialele Conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională "Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare" consacrată aniversării a 65-a a USM, Chişinău, 21-22 septembrie 2011, CEP USM, 2011, pag 227-230.

Răspunderea patrimonială  a organelor autorităților publice pentru prejudicial cauzat prin actul administrative. Materialele conferinței internaționale științifico-practice "Codul Civil al Republicii Moldova: 10ani-realizări, reserve și perspective", 19-20 septembrie 2013, Chișinău.

Reflecţii despre succesiunea în drepturile procedurale // Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională „Dreptul privat ca factor în dezvoltarea relaţiilor economice Tradiţii actualitate şi perspective". CEP USM. Chişinău, 2014, pag. 240-244.

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE 

Limbă rusă - fluent

 

 

Cadre didactice
Departamentul Drept Procedural
Belei Elena
doctor în drept, conferenţiar universitar
Borş Ana
magistru în drept, lector universitar
Botnari Veaceslav
magistru în drept, lector universitar
Bugai Boris
magistru în drept, lector universitar
Ceachir Anatol
magistru în drept, lector universitar
Chifa Felicia
magistru în drept, lector universitar
Chirilă Mihail
magistru în drept, lector universitar
Coban Igor
doctor în drept, lector superior
Cojuhari Alexandru
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Creţu Vasile
doctor în drept, conferenţiar universitar
Croitor Elena
doctor în drept, lector universitar
Demcenco Mihail
doctor în drept, conferenţiar universitar
Dolea Igor
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Eni Artiom
Magistru în drept, lector universitar
Gheorghiţă Mihail
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Gherasim Silvia
Magistru în drept, lector universitar
Golubenco Gheorghe
doctor în drept, profesor universitar
Gribincea Vladislav
magistru în drept, lector universitar
Gurghiş Ana
magistru în drept, lector universitar
Huruba Eugen
doctor în drept, conferenţiar universitar
Ianusevici Vlad
lector universitar
Jimbei Ina
magistru în drept, lector universitar
Josanu Ilona
magistru în drept, lector universitar
Macovei Gheorghe
magistru în drept, lector universitar
Novicov Oxana
magistru în drept, lector universitar
Pădure Andrei
doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar
Purici Svetlana
Magistru în drept, Lector universitar
Roman Dumitru
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Stratulat Gheorghe
magistru în drept, lector universitar
Vîzdoagă Tatiana
Doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2019 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.