Prima   /  Departamente   /  Departamentul Drept Procedural   /  Colectivul departamentului / Macovei Gheorghe
Macovei Gheorghe
doctor în drept, lector universitar

DATE DE CONTACT Str. M. Kogălniceanu 65, bloc. 2 B, bir. 17 MD-2009, Chişinău
Tel: + 373 22 59 38 06; +373 22 33 39 62
E-mail: gmacovei@macovei-partners.com

DOMENII DE CERCETARE

Drept Procesual Civil - specializare generală;

Drept Procesual Civil - procedura de insolvabilitate;

 

DISCIPLINE PREDATE

Drept Procesual Civil (Partea generală, partea specială)

Procedura declarării insolvabilității

Formele de apărare a drepturilor subiective civile

Specificul procesului judiciar la soluționarea litigiilor economice

 

STUDII

Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2007

Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2006

 

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Lector superior, Universitatea de Stat din Moldova, 2006 - prezent

Avocat, BAA M. Macovei & Partenerii, 2006 - prezent

 

PUBLICAŢII

I. Manuale

Manualul judecătorului pentru cauze civile, Ediția II, Chișinău: Tipografia Centrală, 2013. - 1200 p. (în colab.)

Drept Procesual Civil, Partea specială, Chişinău: Tipografia Centrală, 2009. - 440 p. (în colab.)

Protecţia proprietăţii intelectuale. Drept concurenţial.  Procedura insolvabilităţii.  -  Chişinău: Elan Poligraf, 2009. - 288 p. (în colab.)

 

II. Comunicări ştiinţifice

Procedura aplicabilă persoanelor insolvabilă. Evoluție și tendințe. // Materialele conf. şt. cu part. int. „Dreptul privat ca factor în dezvoltarea relațiilor economice: tradiții, actualitate, perspective ", Chişinău: CEP USM, 2013

Statutul procesual al creditorilor în cadrul procesului de insolvabilitate. // Materialele conf. şt. cu part. int. „Interferențe universitare - integrare prin cercetare și inovare", Chişinău: CEP USM, 2012, p. 170 - 173

 

MEMBRU ÎN ASOCIAŢII PROFESIONALE

Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova, 2007 - prezent

 

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Engleza - fluent

Rusa - fluent

Cadre didactice
Departamentul Drept Procedural
Ababei Eduard
doctor în drept, lector universitar
Belei Elena
doctor în drept, conferenţiar universitar
Bodean Valeriu
magistru în drept, lector universitar
Botnari Veaceslav
magistru în drept, lector universitar
Bugai Boris
magistru în drept, lector universitar
Ceachir Anatolie
magistru în drept, lector universitar
Chifa Felicia
magistru în drept, lector universitar
Clima Vladislav
magistru în drept, lector unioversitar
Coban Igor
doctor în drept, conferențiar universitar
Creţu Vasile
doctor în drept, conferenţiar universitar
Demcenco Mihail
doctor în drept, conferenţiar universitar
Dolea Igor
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Eni Artiom
Magistru în drept, lector universitar
Țoncu Sanda
doctor în drept, lector universitar
Gheorghiţă Mihail
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Gherasim Silvia
Magistru în drept, lector universitar
Golubenco Gheorghe
doctor în drept, profesor universitar
Gurghiş Ana
magistru în drept, lector universitar
Jimbei Ina
magistru în drept, lector universitar
Josanu Ilona
magistru în drept, lector universitar
Macovei Gheorghe
doctor în drept, lector universitar
Novicov Oxana
magistru în drept, lector universitar
Obadă Dumitru
magistru în drept, lector universitar
Pădure Andrei
doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar
Postica Aureliu
magistru în drept, lector universitar
Purici Svetlana
doctor în drept, Lector universitar
Roman Dumitru
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Stratulat Gheorghe
magistru în drept, lector universitar
Vîzdoagă Tatiana
Doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2020 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.