Novicov Oxana
magistru în drept, lector universitar

DATE DE CONTACT E-mail: oxnovicov@gmail.com

 

Studii: 

2014-prezent - doctorand, USM
2010 -2013 - Academia de administrare publică pe lîngă Preşedintele RM, studii de masterat
1999-2002 - Universitatea de Stat "A. Russo", facultatea Drept, licenţiată în drept

1995 -1999 - Universitatea de Stat "A. Russo", facultatea filologie română - franceză, licenţiată în filologie

Experienţă profesională:
• 2011- prezent - lector universitar, facultatea de drept, USM

Formator,  Institutul Național de Justiție

 • 2010 - prezent - Secretar general al Uniunii Naţionale a executorilor judecătoreşti
 • 2006-2010 - Şef Serviciu juridic, Departamentul de executare pe lîngă Ministerul Justiţiei,;
  2003-2004 - şef Secţia analiză, evidenţă statistică şi prognozare, Departamentul de executare pe lîngă Ministerul Justiţiei,  
 • 2002-2003 - specialist principal, Direcţia de executarea a documentelor civile şi administrative,
  Departamentul de executare pe lîngă Ministerul Justiţiei

 • 1999-2002 - Liceul teoretic "Ştefan cel Mare", m. Chişinău, profesoară de limbă română

 • 1998-1999- Colegiul Republican de muzică şi pedagogie, m. Bălţi, profesoară de limbă română

Informații suplimentare privind formarea și experiența de lucru:

-       Membru al grupurilor de lucru pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de executare 2008-2011; pentru elaborarea modificărilor și completărilor la Codul de executare al RM; pentru elaborarea Legii privind executorii judecătorești; pentru elaborarea modificărilor și completărilor la Codul de procedură civilă și alte acte normative; pentru elaborarea actelor normative subordonate legii vizînd activitatea executorilor judecătorești etc. 

-       Participarea la conferințe internaționale științifico-practice de profil (Sovata, 2010; Tsakhkadzor, 2011, 2014; Târgul Mureș, 2011, 2014; Batumi, 2011; Zaragoza, 2012; Vilnius 2012 etc.)

-       Curs de instruire „Aplicarea tehnologiilor informaţionale în activitatea de executare silită", Budapesta, 2011

-       Stagiere cu durata de 2 săptămîni "Legea și justiția.", organizată de Ministerul Justiției al Republicii Arabe Egipt, 2009, Cairo.

-       Stagiere cu tema "Executarea deciziilor judecătorești. Aspecte aplicative", Monschau, Bonn, Germania, 26.10.08 - 31.10.08

-     Curs de instruire "Metode şi tehnici de elaborare a actelor normative",  Academia de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova;

-      Curs de instruire "Menagement şi planificare strategică", Academia de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova;

-     Curs de instruire "Evitarea lezării dreptului la un proces echitabil în faza executării hotărîrilor judecătoreşti", Institutul Naţional al Justiţiei etc.

Participare la implementarea proiectelor internaționale:

În calitate de manager

-     proiectul «Providing assistance with Moldovan enforcement system assessment and improvement»  (2012), finanțat de Ambasada Regală a Norvegiei din România 

-     proiectul „ Providing assistance in identification and implementation of best experiences of liberal enforcement system organization", (2010), ), finanțat de Ambasada Regală a Norvegiei din România 

În calitate de expert - mai multe proiecte ale UNDP, IRZ;  proiecte moldo-lituaniene

Publicații:

-   coautor al "Ghidul practic de executare silită", elaborat cu suportul programului "Provocările Mileniului", SUA (2008)

-   coautor al "Comentarii la Codul de executare. Cartea I", elaborat cu suportul programului Comun al UE și CoE; 2010

-   autor a unor broșuri privind probațiunea juvenilă, reglementările internaționale în materie de probațiune, 2013

Limbi posedate:

 • Româna - maternă,
 • Rusa - excelent,

• Franceza - bine;

 • Engleza -cunoaştere medie

 

 

Cadre didactice
Departamentul Drept Procedural
Ababei Eduard
doctor în drept, lector universitar
Belei Elena
doctor în drept, conferenţiar universitar
Bodean Valeriu
magistru în drept, lector universitar
Botnari Veaceslav
magistru în drept, lector universitar
Bugai Boris
magistru în drept, lector universitar
Ceachir Anatolie
magistru în drept, lector universitar
Chifa Felicia
magistru în drept, lector universitar
Clima Vladislav
magistru în drept, lector unioversitar
Coban Igor
doctor în drept, conferențiar universitar
Creţu Vasile
doctor în drept, conferenţiar universitar
Demcenco Mihail
doctor în drept, conferenţiar universitar
Dolea Igor
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Eni Artiom
Magistru în drept, lector universitar
Țoncu Sanda
doctor în drept, lector universitar
Gheorghiţă Mihail
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Gherasim Silvia
Magistru în drept, lector universitar
Golubenco Gheorghe
doctor în drept, profesor universitar
Gurghiş Ana
magistru în drept, lector universitar
Jimbei Ina
magistru în drept, lector universitar
Josanu Ilona
magistru în drept, lector universitar
Macovei Gheorghe
doctor în drept, lector universitar
Novicov Oxana
magistru în drept, lector universitar
Obadă Dumitru
magistru în drept, lector universitar
Pădure Andrei
doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar
Postica Aureliu
magistru în drept, lector universitar
Purici Svetlana
doctor în drept, Lector universitar
Roman Dumitru
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Stratulat Gheorghe
magistru în drept, lector universitar
Vîzdoagă Tatiana
Doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2020 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.