Borş Ana
magistru în drept, lector universitar

DATE DE CONTACT str. A. Mateevici, 60, bl. II B, aud. 17, Chișinău
Tel: 068065686
E-mail: a.veisa@yahoo.com

DOMENII DE CERCETARE

Drept Procesual civil,

Reprezentarea judiciară;

Metodele alternative de soluționare a litigiilor;

Arbitrajul. Recunoașterea și executarea hotărârilor arbitrale străine

 

DISCIPLINE PREDATE

Drept Procesual Civil (Partea Generală);

Drept Procesual Civil (Partea Specială);

Formele de Apărare a drepturilor subiective civile;

Apărarea drepturilor civile în arbitraj

 

STUDII

Doctorand, Universitatea de Stat din Moldova, 2012-2016

Tema tezei de doctorat: „Recunoașterea și executarea hotărârilor arbitrale străine"

Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2011

Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2009 

 

STAGII DE PREGĂTIRE ŞI DOCUMENTARE

Noiembrie 2009 - noiembrie 2010 - stagiar în profesia de avocat, BIA „Frunză&Patronii"

 

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Lector universitar, Univeristatea de Stat din Moldova, 2011- prezent

Avocat, 2011- prezent

Lector, Universitatea de Studii Europene din Moldova, 2010

 

PUBLICAŢII

I. Manuale

Manualul judecătorului pentru cauze civile, ed. a 2-a, Chişinău, 2013. (coautor: Ion Druță)

 

II. Comunicări ştiinţifice

„Procedura de contestare a hotărîrilor arbitrale date de arbitrajele interne" // Materialele conferinței ştiințifice a masteranzilor și doctoranzilor  „Dezvoltarea cercetării științifice, promovarea și cultivarea creativității și a inovării în procesul instruirii academice",  Chişinău: CEP USM, 2010

„Recunoașterea și executarea hotărârilor arbitrale străine" // Analele științifice ale Universității de Stat din Moldova, CEP USM, 2012

 

MEMBRU ÎN ASOCIAŢII PROFESIONALE

Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova, 2011 - prezent

 

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Franceza - fluent

Rusa - fluent

Ucraineana - bine

Engleza - bine

 

PREMII / DISTINCŢII / DECORAŢII

Diplomă de gradul III pentru merite academice şi activitate extracurriculară în cadrul proiectului Bursa de Merit 2010

Cadre didactice
Departamentul Drept Procedural
Belei Elena
doctor în drept, conferenţiar universitar
Borş Ana
magistru în drept, lector universitar
Botnari Veaceslav
magistru în drept, lector universitar
Bugai Boris
magistru în drept, lector universitar
Ceachir Anatol
magistru în drept, lector universitar
Chifa Felicia
magistru în drept, lector universitar
Chirilă Mihail
magistru în drept, lector universitar
Coban Igor
doctor în drept, lector superior
Cojuhari Alexandru
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Creţu Vasile
doctor în drept, conferenţiar universitar
Croitor Elena
doctor în drept, lector universitar
Demcenco Mihail
doctor în drept, conferenţiar universitar
Dolea Igor
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Eni Artiom
Magistru în drept, lector universitar
Gheorghiţă Mihail
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Gherasim Silvia
Magistru în drept, lector universitar
Golubenco Gheorghe
doctor în drept, profesor universitar
Gribincea Vladislav
magistru în drept, lector universitar
Gurghiş Ana
magistru în drept, lector universitar
Huruba Eugen
doctor în drept, conferenţiar universitar
Ianusevici Vlad
lector universitar
Jimbei Ina
magistru în drept, lector universitar
Josanu Ilona
magistru în drept, lector universitar
Macovei Gheorghe
magistru în drept, lector universitar
Novicov Oxana
magistru în drept, lector universitar
Pădure Andrei
doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar
Purici Svetlana
Magistru în drept, Lector universitar
Roman Dumitru
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Stratulat Gheorghe
magistru în drept, lector universitar
Vîzdoagă Tatiana
Doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2019 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.