Purici Svetlana
doctor în drept, Lector universitar

DATE DE CONTACT str. Iablocikin, 2/1, Facultatea de drept, biroul 310, etajul 3, Chișinău
Tel: + 373 22 58 29 69
E-mail: purici.svetlana@gmail.com

 

DOMENII DE CERCETARE

Criminalistica

Forensics

Metodica investigării infracțiunilor cibernetice

Methodology of cybercrime investigation

DISCIPLINE PREDATE

Criminalistica

Forensics

STUDII

Doctorand, Universitatea de Stat din Moldova, 2014-prezent

PhD, State University of Moldova, 2014-present

Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2012

Master of Law, State University of Moldova, 2012

Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2010

Licentiate in Law, State University of Moldova, 2010

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 2012 - prezent 

University lecturer, State University of Moldova, 2012 - present

Jurist, companie privată în domeniul asigurărilor, 2010 - 2014

Lawyer, private insurance company, 2010 - 2014

Asistent de proiect, Asociaţia Obştească „Clinica Juridică", 2008 - 2010

Project assistant, NGO „Clinica Juridică", 2008 - 2010

Jurist, companie privată în domeniul comerțului, 2007-2008

Lawyer, commercial company, 2007 - 2008  

PUBLICAŢII

III. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova 

Analiza criminalistică preliminară în cadrul efectuării operațiunilor frauduloase de plată on-line" // Conferința Științifică națională cu participare internațională „Integrare prin cercetare și inovare", 28-29 septembrie, 2016, Rezumate ale comunicărilor, Științe Juridice, Volumul I, CEP USM, Chișinău 2016, pag. 223-227 

Etapa alegerii produsului sau serviciului în cadrul investigațiilor preliminare în cazul operațiunilor frauduloase de plată electronică" // Conferința Științifică națională cu participare internațională „Integrare prin cercetare și inovare", 28-29 septembrie, 2016, Rezumate ale comunicărilor, Științe Juridice, Volumul I, CEP USM, Chișinău 2016, pag. 219-223 

Specificul activității speciale de investigație și acțiunii de urmărire penală întreprinse pentru administrarea probelor la cercetarea crimelor cibernetice" // Studia Universitatis Moldaviae, Seria Ştiinţe Sociale, Nr. 11, CEP USM, Chişinău, ISSN 1814-3199, 2015, p.120 

Particularitățile problemelor care urmează a fi soluționate în cadrul investigării criminalistice a infracțiunilor informatice" // Studia Universitatis Moldaviae, Seria Ştiinţe Sociale, Nr. 8(88), CEP USM, Chişinău,  ISSN 1814-319, 2015, p.144 

Bune practici internaționale cu privire la investigarea infracțiunilor informatice" // Studia Universitatis Moldaviae, Seria Ştiinţe Sociale, Nr. 3(83), CEP USM, Chişinău, 2015, p.162 

Aspecte procesuale şi criminalistice privind investigarea crimelor cibernetice la etapa actuală // Analele științifice ale Universității de Stat din Moldova, Științe socioumanistice, Vol.II, Chișinău, 2012, p. 3-7 

Problematica competenţei organului de urmărire penală în cazul infracţiunilor informatice şi al infracţiunilor în domeniul telecomunicaţiilor // Studia Universitatis, Seria Ştiinţe Sociale, Nr. 3(43), Anul V, CEP USM, Chişinău, 2011, p. 197-202 

Criminalitatea cibernetică - cu un pas înainte. Metodici de investigare // Studia Universitatis, Seria Ştiinţe Sociale, Nr. 3(43), Anul V, CEP USM, Chişinău, 2011, p. 187-196 

Contradictorialitatea în procesul penal - imperativ al timpului // Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Seria „Lucrări Studenţeşti", Ştiinţe socioumanistice, CEP USM, Chişinău, 2010, pag. 11

Conceptul, importanţa şi problemele actuale ale diagnosticării criminalistice // Revista Ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova „Studia Universitatis", Seria Ştiinţe Sociale, nr.8 (28), 2009, pag. 68-74 

Contractul de consignaţie - varietate a contractului de comision. Partea II // Revista Naţională de Drept, nr. 6, iunie 2009, pag. 57-59 

Contractul de consignaţie - varietate a contractului de comision. Partea I // Revista Naţională de Drept, nr. 5, mai 2009, pag. 74-76

VII. Alte publicaţii 

In dubio pro reo: Apărarea Cal Troian în cauzele de criminalitate informatică" // Revista Challenges of the Knowledge Society. Criminal Law, Universitatea „Nicolae Titulescu", București, decembrie 2016 

Fighting the classical crime-scene assumptions. Critical aspects în establishing the crime-scene perimeter în computer-based evidence cases" // A 10-a Conferință Științifică Internațională „Provocările Societății Cunoașterii/CKS-Challenges of the Knowledge Society", 20-21 mai, 2016, organizată de Universitatea „Nicolae Titulescu" din București, Revista Challenges of the Knowledge Society. Criminal Law, Universitatea „Nicolae Titulescu", București, pag. 50-54 

Particularitățile investigațiilor preliminare online în cazul infracțiunilor cibernetice" // Материалы Международной (заочной) молодежной научно-практической конференции под общей редакцией А.И. Вострецова, НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (SCIENCE IN THE MODERN WORLD), november, 10, 2015, Chișinău Diploma de gradul II научное (непериодическое) электронное издание Editura „Liceul", Издательство „Мир науки", 2015, УДК 001, ББК 72, pag. 244-261 

Particularitățile investigațiilor preliminare online în cazul infracțiunilor cibernetice" // Материалы Международной (заочной) молодежной научно-практической конференции под общей редакцией А.И. Вострецова, НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (SCIENCE IN THE MODERN WORLD), november, 10, 2015, Chișinău Diploma de gradul II научное (непериодическое) электронное издание Editura „Liceul", Издательство „Мир науки", 2015, УДК 001, ББК 72, pag. 244-261 

Industria de leasing are nevoie de reglementare // Ziarul „Capital Market", Nr. 01 (421), 11 ianuarie 2012 

Advocacy şi Networking - imperative în activitatea ONG-urilor // Ziarul „Dreptul", Săptămânal juridic, nr.16 (323), anul IX, 07 mai 2010, pag. 4 

Devin mai puternice şi mai viabile ONG-urile din Moldova? // Ziarul „Dreptul", Săptămânal juridic, nr.14 (321), anul IX, 23 aprilie 2010, pag. 5

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Se indică gradul sau nivelul de cunoaştere pentru fiecare dintre ele.

Rusă - fluent

Engleză - bine

PREMII / DISTINCŢII / DECORAŢII

Diplomă de gradul II, pentru merite academice şi activitate extracurriculară, în cadrul Concursului Republican „Burse de Merit 2009"

 

 

Cadre didactice
Departamentul Drept Procedural
Ababei Eduard
doctor în drept, lector universitar
Belei Elena
doctor în drept, conferenţiar universitar
Bodean Valeriu
magistru în drept, lector universitar
Botnari Veaceslav
magistru în drept, lector universitar
Bugai Boris
magistru în drept, lector universitar
Ceachir Anatolie
magistru în drept, lector universitar
Chifa Felicia
magistru în drept, lector universitar
Clima Vladislav
magistru în drept, lector unioversitar
Coban Igor
doctor în drept, conferențiar universitar
Creţu Vasile
doctor în drept, conferenţiar universitar
Demcenco Mihail
doctor în drept, conferenţiar universitar
Dolea Igor
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Eni Artiom
Magistru în drept, lector universitar
Țoncu Sanda
doctor în drept, lector universitar
Gheorghiţă Mihail
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Gherasim Silvia
Magistru în drept, lector universitar
Golubenco Gheorghe
doctor în drept, profesor universitar
Gurghiş Ana
magistru în drept, lector universitar
Jimbei Ina
magistru în drept, lector universitar
Josanu Ilona
magistru în drept, lector universitar
Macovei Gheorghe
doctor în drept, lector universitar
Novicov Oxana
magistru în drept, lector universitar
Obadă Dumitru
magistru în drept, lector universitar
Pădure Andrei
doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar
Postica Aureliu
magistru în drept, lector universitar
Purici Svetlana
doctor în drept, Lector universitar
Roman Dumitru
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Stratulat Gheorghe
magistru în drept, lector universitar
Vîzdoagă Tatiana
Doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2020 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.