Chirilă Mihail
magistru în drept, lector universitar

DATE DE CONTACT M. Kogălniceanu 65, bloc. 2 B, bir. 116, MD-2009, Chişinău
Tel: + 373 22 57 77 90
E-mail: chirila_mihail@yahoo.com

 

DOMENII DE CERCETARE

Criminalistica în combaterea fenomenului infracţional - aspecte tehnice, tactice şi metodice, versiunile criminalistice, discursul judiciar 

DISCIPLINE PREDATE

Ciclul I. Licenţă

          - citirea cursului „Criminalistica", seminarii, lecţii de laborator, USM, USEM, UȘAM, IFC;

               IȘPCA.

          - citirea cursului „ Organele de ocrotire a normelor de drept ", USM;

          - citirea cursului „ Acte procedurale în procesul penal ", USM;

          - citirea cursului „ Retorica judiciară ", USM,USEM;

          - citirea cursului „ Psihologie judiciară şi etica profesională ", IFC;

          - citirea cursului „ Criminalistică şi Criminologie ", IFC;

          - citirea cursului „ Expertiza judiciară ", „ Expertiza contabilă ", USAM.

          - citirea cursului „ Formarea experților la identificarea automobilelor ", CRIS Registru

STUDII

2006 - 2009  doctorand, USM, Facultatea Drept, Catedra  Drept procesual penal şi  Criminalistică

                           2000 - 2001 obţinerea diplomei de Magistru în Drept, Facultatea Drept, Chişinău

                           1983 - 1989  obţinerea diplomei de jurist, Facultatea Drept, USM, Chişinău

                           1963 - 1973  şcoala medie de cultură generală s.Marinici, r-nul Nisporeni                                  

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

  2013 - 2015  lector CRIS Registru

  2009 - 2013  membru al Consiliului Superior al Procurorilor

  2008 - 2013  lector superior (prin cumul) al Institutului de  Formare    Continuă, Chişinău

  2007 - 2011  consilier în com. Marinici, r-nul Nisporeni

  2007 - 2009  lector superior al Universităţii de Studii Aplicate din Moldova,   Chişinău

  2001 - 2006  lector al Universităţii de Studii Europene din  Moldova, Chişinău

  1998  (până în prezent) lector al Facultății Drept, USM, Chişinău

  1992   participant la conflictul militar din Transnistria

  1977-1997  colaborator al MAI, Serviciul urmărire penală   

  1975-1977  serviciul militar în rândurile armatei sovietice

PUBLICAŢII

autor a 21  publicaţii ştiinţifice şi metodico-didactice (articole  ştiinţifice, prezentări la conferinţe

şi seminare naţionale şi internaţionale, lucrări metodico-didactice)

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

româna,

rusa,

franceza,

engleza

 

 

Cadre didactice
Departamentul Drept Procedural
Belei Elena
doctor în drept, conferenţiar universitar
Borş Ana
magistru în drept, lector universitar
Botnari Veaceslav
magistru în drept, lector universitar
Bugai Boris
magistru în drept, lector universitar
Ceachir Anatol
magistru în drept, lector universitar
Chifa Felicia
magistru în drept, lector universitar
Chirilă Mihail
magistru în drept, lector universitar
Coban Igor
doctor în drept, lector superior
Cojuhari Alexandru
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Creţu Vasile
doctor în drept, conferenţiar universitar
Croitor Elena
doctor în drept, lector universitar
Demcenco Mihail
doctor în drept, conferenţiar universitar
Dolea Igor
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Eni Artiom
Magistru în drept, lector universitar
Gheorghiţă Mihail
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Gherasim Silvia
Magistru în drept, lector universitar
Golubenco Gheorghe
doctor în drept, profesor universitar
Gribincea Vladislav
magistru în drept, lector universitar
Gurghiş Ana
magistru în drept, lector universitar
Huruba Eugen
doctor în drept, conferenţiar universitar
Ianusevici Vlad
lector universitar
Jimbei Ina
magistru în drept, lector universitar
Josanu Ilona
magistru în drept, lector universitar
Macovei Gheorghe
magistru în drept, lector universitar
Novicov Oxana
magistru în drept, lector universitar
Pădure Andrei
doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar
Purici Svetlana
Magistru în drept, Lector universitar
Roman Dumitru
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Stratulat Gheorghe
magistru în drept, lector universitar
Vîzdoagă Tatiana
Doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2019 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.