Croitor Elena
doctor în drept, lector universitar

DATE DE CONTACT MD-2009, Chişinău, Moldova, str. Alexe Mateevici 60, bloc 2A, b. 31
Tel: +373 22 57 76 08
E-mail: croitorelena@yahoo.com

DOMENII DE CERCETARE:

Drept procesual penal

Criminalistică

Activitate Specială de Investigații

Etica activității procesual-penale

DISCIPLINE  PREDATE:                        

Drept procesual penal

Criminalistică

Etica activităţii procesual penale

Organele de ocrotire a normelor de drept

STUDII:

Doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2012

Tema tezei de doctorat: „Purtătorii tehnico-electronici de informaţie în calitate de înregistrări în probatoriul penal. Probleme de administrare şi admisibilitate"

Master în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2006

Licenţă în drept, Universitatea de Studii Europene din Moldova, 2005

ACTIVITATE PROFESIONALĂ:           

Lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 2005- prezent;

Expert, Institutul de Reforme Penale, 2009, 2012;

Expert invitat, ABA ROLI, 2008, 2011, 2012.

PUBLICAŢII:                                  

I.     Manuale și Monografii:

Manualul Judecătorului pe cauze penale. Chișinău: 2013. - 1198p. (în colab.)

Justiţia penală şi drepturile omului. Chişinău: Institutul de Reforme Penale: 2010. - 168 p. (în colab.)

Respectarea drepturilor persoanelor aflate în arest preventiv. Chişinău: Institutul de Reforme Penale: 2010. - 91 p. (în colab.)

Regulile și practicile ce reglementează răspunderea și imunitatea generală a procurorilor. Chişinău: Cartea Juridică: 2013. - 138 p. (în colab.)

Criteriile și procedurile de selecție, numire, promovare, transfer și disciplină a procurorilor. Chişinău: Cartea Juridică: 2013. - 142 p. (în colab.)

II.  Articole în revistele de specialitate din Republica Moldova:

Admisibilitatea înregistrărilor audio-video în procedura penală din perspectiva drepturilor fundamentale// Revista Naţională de Drept, 2006, Nr 6, p. 76-81

Administrarea probei electronice prin percheziţia calculatorului în probatoriul procesual penal // Revista de Ştiinţe Penale, 2008, Ediţie Specială, p. 135-138

Categoriile purtător tehnico-electronic de informație şi înregistrări în probatoriul penal // Revista Institutului Naţional al Justiţiei, 2010, nr. 3-4, p. 116-118

Rigorile admisibilităţii purtătorilor tehnico-electronici de informaţie în probatoriul penal. Revista Naţională de Drept, 2012, nr. 4, p. 65-68.

III. Comunicări ştiinţifice:          

Cerinţa de admisibilitate a probei administrate prin interceptarea comunicărilor electronice// Materialele Conferinţei Ştiinţifice Masteranzilor şi Doctoranzilor „Cercetare şi inovare - perspective de evoluţie şi integrare europeană", Chişinău: CEP USM, 2006, p. 156-158.

Asigurarea dreptului fundamental la inviolabilitatea vieţii private// Tezele conferinţei internaţionale „Asigurarea supremaţiei Constituţiei, funcţia de bază a Curţii Constituţionale", Chişinău: Palentis Plus SRL, 2010, p. 271-274.

ALTE RESPONSABILITĂŢI PROFESIONALE:              

Coordonator al cercului ştiinţific al Catedrei Drept Procesual penal şi Criminalistică, 2006-2009;              

Coordonator al activităţilor de pregătire pentru Olimpiada Republicană la Drept, disciplina Drept procesual penal, 2006-2010.

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE:

Engleza (fluent)

Rusa  (fluent)

Italiana (debutant)

Cadre didactice
Departamentul Drept Procedural
Belei Elena
doctor în drept, conferenţiar universitar
Borş Ana
magistru în drept, lector universitar
Botnari Veaceslav
magistru în drept, lector universitar
Bugai Boris
magistru în drept, lector universitar
Ceachir Anatol
magistru în drept, lector universitar
Chifa Felicia
magistru în drept, lector universitar
Chirilă Mihail
magistru în drept, lector universitar
Coban Igor
doctor în drept, lector superior
Cojuhari Alexandru
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Creţu Vasile
doctor în drept, conferenţiar universitar
Croitor Elena
doctor în drept, lector universitar
Demcenco Mihail
doctor în drept, conferenţiar universitar
Dolea Igor
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Eni Artiom
Magistru în drept, lector universitar
Gheorghiţă Mihail
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Gherasim Silvia
Magistru în drept, lector universitar
Golubenco Gheorghe
doctor în drept, profesor universitar
Gribincea Vladislav
magistru în drept, lector universitar
Gurghiş Ana
magistru în drept, lector universitar
Huruba Eugen
doctor în drept, conferenţiar universitar
Ianusevici Vlad
lector universitar
Jimbei Ina
magistru în drept, lector universitar
Josanu Ilona
magistru în drept, lector universitar
Macovei Gheorghe
magistru în drept, lector universitar
Novicov Oxana
magistru în drept, lector universitar
Pădure Andrei
doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar
Purici Svetlana
Magistru în drept, Lector universitar
Roman Dumitru
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Stratulat Gheorghe
magistru în drept, lector universitar
Vîzdoagă Tatiana
Doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2019 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.