Gherasim Silvia
Magistru în drept, lector universitar

DATE DE CONTACT Str. M. Kogălniceanu 65, bloc. 2 B, MD-2009, Chişinău
E-mail: silgera@yahoo.com

DOMENII DE CERCETARE

Managementul în Sănătate, Psihiatria Judiciară

DISCIPLINE PREDATE

Ciclul II. Masterat.

Psihiatria judiciară

STUDII

Masterat: Managementul în Sănătatea publică,

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "N. Testemiţanu"

Tema tezei: Aspectele clinico-epidemiologice în standardizarea serviciilor de expertiză psihiatrico-legală

Conducătorul științific: D.h.m., profesor universitar Larisa Spinei

Postuniversitar: Specializare - psihiatrie, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "N. Testemiţanu" -

Licența: Medicină generală, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "N. Testemiţanu"  

ACTIVITATE PROFESIONALĂ 

Consultant, Direcția asistență medical primară, urgentă și comunitară al Ministerului Sănătății RM, 2016 - prezent

Lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova, facultatea de Drept, catedra Drept penal, 2013 - prezent

Șef Serviciului expertiză psihiatrico-legală, IMSP SCP, 2012 - 2016

Șef secție expertiză psihiatrico-legală ambulatorie, IMSP SCP, 2011 - 2012

Psihiatru expert judiciar, Secția expertiză psihiatrico-legală ambulatorie, IMSP SCP, 1995 - 2011

PUBLICAŢII

I.   Manuale

II.  Monografii

III. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova 

 1. Aspectele privind efectuare expertizei medico-legale psihiatrice a militarilor.- „Clinica, patogeneza şi tratamentul maladiilor psihice" Chişinău 2001, pagina 225;
 2. Aspecte psihiatrico-legale în expertiza minorilor cu organicitate cerebrală. -„Clinica, patogeneza şi tratamentul maladiilor psihice" Chişinău 2001, pagina 228
 3. Halucinaţiile. -„Psihicul uman - suferinţe şi speranţe" Chişinău 2002, pag. 5.
 4. Aspectele medico-legale în probleme de sexualitate şi gen. Exhibiţionismul. - „Actualităţi în psihiatrie", Chişinău 2004, pagina 464.
 5. Repere istorice, factori favorizanţi şi de declanşare factologică în suicidologie -  „Actualităţi în psihiatrie", Chişinău 2004, pagina 115.
 6. Iniţiere în HIV/SIDA şi sănătatea mintală -Curicula  seminarelor modulului I" Ministerul Sănătăţii RM,  Centrul de experţi în sănătatea mintală şi HIV/SIDA, OO „Somato", Chişinău 2006.
 7. Suportul psihosocial persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA cu necesităţi speciale - „Curicula  seminarelor modulului II" Ministerul Sănătăţii RM,  Centrul de experţi în sănătatea mintală şi HIV/SIDA, OO „Somato", Chişinău 2007.
 8. Problema stigmei şi discriminării duble faţă de persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA (PTHS) şi suferă de probleme de sănătate mintală.  Buletinul informativ Centrului comunitar de sănătate mintală „Somato", Bălţi, 2007.
 9. Expertiza psihologică judiciară a victimelor torturii în Republica Moldova. Studiul. Editura: Cartea Juridică, Chișinău 2015 http://irp.md/news/650-expertiza-psihologic-judiciar-a-victimelor-torturii-n-republica-moldova.html

IV.  Articole în reviste de specialitate străine

 1. Concepțiile contemporane cu privire la managementul serviciilor de expertiză psihiatrico-legale.  Buletin de Psihiatrie Integrativă, Iași, România, 2013 nr. 4 (59) http://www.buletindepsihiatrie.ro/h_Revista.aspx?id=93
 2. Aspectele clinico-epidemiologice în standardizarea serviciilor de expertiză psihiatrico-legală. Buletin de Psihiatrie Integrativă, Iași, România, 2013 nr. 4 (59) http://www.buletindepsihiatrie.ro/h_Revista.aspx?id=93 

V. Comunicări ştiinţifice

Managementul serviciilor de expertiză psihiatrico-legală Conferința "Managementul în Sănătatea Publică" în cadrul Expoziției Internaționale "MoldMedicine", Chișinău 12 Septembrie 2013

Aspectele psihiatrico-legale în probleme de sexualitate şi gen. Congresul internațional "Actualități în sexopatologie judiciară, rolul expertului sexopatolog în procese contradictorii" Societatea Sexopatologilor, departamentul de Sexopatologie judiciară și Centrul expertal "MEDISON", Polonia 22-24 mai 2015

Prezentarea studiului: Aspectele clinice și psihiatrico-psihologice judiciare a unui eșantion de expertizați, efectuat în cadrul proiectului Expertiza psihologică judiciară a victimelor torturii în Republica Moldova, Masa rotundă organizată de Institutul de Reforme Penale, UNDP 18 septembrie 2015

VI. Comentarii de legi şi alte acte normative 

VII. Alte publicaţii  

PARTICIPARE LA ELABORAREA PROIECTELOR DE LEGI

- Legea cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar;

MEMBRU ÎN ASOCIAŢII PROFESIONALE

Asociația Psihiatrilor și Narcologilor din Republica Moldova 1995 - prezent

ALTE RESPONSABILITĂŢI PROFESIONALE

Membrul Comisiei de atestare a medicilor legişti şi psihiatrilor judiciari al Ministerului Sănătății, 2012-2016

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Rusa - foarte bine

Engleza - bine

Ucraineana - bine

 

 

Cadre didactice
Departamentul Drept Procedural
Ababei Eduard
doctor în drept, lector universitar
Belei Elena
doctor în drept, conferenţiar universitar
Bodean Valeriu
magistru în drept, lector universitar
Botnari Veaceslav
magistru în drept, lector universitar
Bugai Boris
magistru în drept, lector universitar
Ceachir Anatolie
magistru în drept, lector universitar
Chifa Felicia
magistru în drept, lector universitar
Clima Vladislav
magistru în drept, lector unioversitar
Coban Igor
doctor în drept, conferențiar universitar
Creţu Vasile
doctor în drept, conferenţiar universitar
Demcenco Mihail
doctor în drept, conferenţiar universitar
Dolea Igor
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Eni Artiom
Magistru în drept, lector universitar
Țoncu Sanda
doctor în drept, lector universitar
Gheorghiţă Mihail
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Gherasim Silvia
Magistru în drept, lector universitar
Golubenco Gheorghe
doctor în drept, profesor universitar
Gurghiş Ana
magistru în drept, lector universitar
Jimbei Ina
magistru în drept, lector universitar
Josanu Ilona
magistru în drept, lector universitar
Macovei Gheorghe
doctor în drept, lector universitar
Novicov Oxana
magistru în drept, lector universitar
Obadă Dumitru
magistru în drept, lector universitar
Pădure Andrei
doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar
Postica Aureliu
magistru în drept, lector universitar
Purici Svetlana
doctor în drept, Lector universitar
Roman Dumitru
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Stratulat Gheorghe
magistru în drept, lector universitar
Vîzdoagă Tatiana
Doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2020 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.