Pădure Andrei
doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar

DATE DE CONTACT str. M. Kogălniceanu 65, bloc. 2 B, bir. 12, MD-2009, Chişinău
Tel: + 373 22 57 78 01
E-mail: andrei.padure@usmf.md

 

DOMENII DE CERCETARE

Medicina legală

DISCIPLINE PREDATE

Ciclul II. Masterat

Medicină legală

STUDII

Doctor habilitat în științe medicale, USMF "Nicolae Testemițanu", Chișinău, 2011

Tema tezei "analiza medico-legală a deficienţelor admise în asistenţa medicală de profil chirurgical"

Licență în medicină (1998) / medicină legală (2000), USMF "Nicolae Testemițanu"

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Șef catedră Medicină legală a USMF „Nicolae Testemiţanu", 2008 - prezent

Conferențiar universitar, catedra Medicină legală a USMF „Nicolae Testemiţanu", 2005 - prezent

Asistent universitar, catedra Medicină legală a USMF „Nicolae Testemiţanu", 2000 - 2005

PUBLICAŢII

      I.   Monografii:

-         Plahteanu M., Baciu Gh., Pădure A. Aspecte lezionale în traumatologia mecanică. Iași: Performantica, 2004, 370p.

-         Baciu Gh., Pădure A., Şarpe V. Traumatismele mecanice în aspect medico-legal. Chişinău: CEP Medicina., 2006, 256p.

-         Pădure A. Evaluarea medico-legală a deficiențelor din asistența medicală de profil chirurgical. Chișinău: CEP Medicina, 2011, 141p.

   II.   Îndrumări metodice, ghiduri, suporturi de curs:

-         Tetercev V., Mateicic V., Pădure A. Examinarea medico-legală a cadavrului la faţa locului (material didactic). Chişinău, Elan-Poligraf, 2004, 68p.

-         Baciu Gh., Gavriliuc M., Zapuhlâh Gr., Cuvșinov I., Mutoi Gr., Tetercev V., Pădure A. Aprecierea medico-legală a gravității vătămării corporale în traumele cranio-cerebrale (indicații metodice). Chișinău: CEP Medicina, 2005, 28p.

-         Dolea I., Doraș S., Baciu Gh., Pădure A., Coșciug I., Rîjicova S. Expertiza judiciară în cauzele privind minorii. Chișinău: Combinatul Poligrafic, 2005, 136p.

-         Pădure A., Baciu Gh., Hotineanu Vl. Cerinţele înaintate faţă de perfectarea fişei medicale a bolnavului de staţionar (formularul 003/e): Indicaţii metodice. Chişinău: CEP Medicina, 2009, 18p.

-         Lober J., Stippel J., Eșanu A., Roman D., Pădure A., Gumennaia O., Furtună I., Lupașcu R., Ciubotaru V., Brigai S. Recomandări metodologice pentru investigarea eficientă a infracțiunilor de tortură, tratament inuman sau degradant (de uz intern). Chişinău: Imprint Star, 2014, 150p.

-         Pădure A. Deficiențele asistenței medicale cu profil chirurgical sub aspect medico-legal. Chișinău: CEP Medicina, 2014, 235p.

-         Pădure A., Bondarev A. Infanticide. Neonaticide. Medico-legal examination of newborn cadavers (guidline). Chișinău: CEP Medicina, 2015. 28p.

-         Morari G., Pădure A., Zarbailov N. Ghid pentru specialiștii din sistemul de sănătate privind intervenția eficientă în cazurile de violență împotriva femeilor. Chișinău: Ed. Cartea Juridică, 2016, 160p.

III.    Articole de sinteză:

-         Baciu Gh., Pădure A. Problema de cauzalitate în medicină. În: Anale ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu". Chişinău, 2009, vol.1, ed.X, p. 125-129

-         Pădure A. Responsabilitatea juridică a personalului medical. În: Curierul Medical. Chişinău, 2010, nr.1(313), p.51-55

-         Pădure A. Aspecte etice şi juridice ale consimţământului informat al pacientului. În: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. Chişinău, 2011, nr.1(36), p.57-61

IV.      Articole în reviste de circulație internaţională:

-         Pădure A., Gramma R. Dreptul pacientului la informare și consecințele nerespectării acestuia. În: Revista Română de Bioetică. Iași, 2011, nr.2, vol.IX, p.33-39    revistă cotată ISI

-         Pădure A., Baciu Gh., Bondarev A. Level of surgeon's knowledge of the patient's rights in the Republic of Moldova. In: Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae. Bratislava, 2011, vol.1, nr.II, p.32-36

-         Пэдуре А.М. Права пациента в Республике Молдова. В: Клiнiчна та експериментальна патологiя. Чернiвцi, 2011, nr.2(36), T.10, c.142-145

-         Fulga Iu., Prodan I.C., Perju-Dumbrava D., Chitescu C.L., Tutuaru D., Georgescu C., Debita M., Ardeleanu V., Pădure A. Analyzes of carbamazepine levels in postmortem blood and tissues by high-performance liquid chromatography. In: Analele Universității Dunărea de Jos. Fascicula XVII. Galați, 2013, nr.1, p.17-21 Revistă indexată de Baze de Date Internaționale

-         Pădure A., Baciu Gh., Bondarev A. Diagnostic mistakes in surgery and their impact. In: Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae. Bratislava, 2015, vol.5, nr.1, p.34-38

-         Бачинський В.Т., Падуре А.М., Ванчуляк О.Я., Сивокоровська А.-В.С. Лікарська таємниця: поняття та медико-правове забезпечення в україні. В: Вісник ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія». Полтава, 2015, Том 15, Випуск 4(52), с.293-297

-         Пэдуре А. Организация судебно-медицинской службы Республики Молдова. В: Судово-медична экспертиза. Кiiв, 2015, №2, c.9-15

   V.     Articole în reviste de circulaţie naţională - 46

VI.       Articole în culegeri naţionale - 30

VII.      Teze (rezumate) ale comunicărilor ştiinţifice internaţionale - 39

PARTICIPARE LA ELABORAREA PROIECTELOR DE LEGI

Legea cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar

Legea cu privire la înregistrarea genetică judiciară

MEMBRU ÎN ASOCIAŢII PROFESIONALE

Membru al asociației de medicină legală Osteuropaverein

ALTE RESPONSABILITĂŢI PROFESIONALE

-         Vicedirector al Centrului de Medicină Legală, 2010 - prezent

-         Membru al Senatului USMF "Nicolae Testemițanu", 2012 - prezent

-         Președinte al Comisie de specialitate a Ministerului Sănătății în probleme de medicină legală, 2010 - prezent

-         membru al Comisiei de experţi în medicina fundamentală, preventivă şi farmacie a Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare din RM, 2012 - prezent

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Rusa, Italiana, Engleza, Franceza

 

 

 

Cadre didactice
Departamentul Drept Procedural
Ababei Eduard
doctor în drept, lector universitar
Belei Elena
doctor în drept, conferenţiar universitar
Bodean Valeriu
magistru în drept, lector universitar
Botnari Veaceslav
magistru în drept, lector universitar
Bugai Boris
magistru în drept, lector universitar
Ceachir Anatolie
magistru în drept, lector universitar
Chifa Felicia
magistru în drept, lector universitar
Clima Vladislav
magistru în drept, lector unioversitar
Coban Igor
doctor în drept, conferențiar universitar
Creţu Vasile
doctor în drept, conferenţiar universitar
Demcenco Mihail
doctor în drept, conferenţiar universitar
Dolea Igor
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Eni Artiom
Magistru în drept, lector universitar
Țoncu Sanda
doctor în drept, lector universitar
Gheorghiţă Mihail
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Gherasim Silvia
Magistru în drept, lector universitar
Golubenco Gheorghe
doctor în drept, profesor universitar
Gurghiş Ana
magistru în drept, lector universitar
Jimbei Ina
magistru în drept, lector universitar
Josanu Ilona
magistru în drept, lector universitar
Macovei Gheorghe
doctor în drept, lector universitar
Novicov Oxana
magistru în drept, lector universitar
Obadă Dumitru
magistru în drept, lector universitar
Pădure Andrei
doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar
Postica Aureliu
magistru în drept, lector universitar
Purici Svetlana
doctor în drept, Lector universitar
Roman Dumitru
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Stratulat Gheorghe
magistru în drept, lector universitar
Vîzdoagă Tatiana
Doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2020 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.