Roman Dumitru
Doctor în drept, conferenţiar universitar

DATE DE CONTACT Str. M. Kogălniceanu 65, bloc. 2 A, bir. 34, MD-2009, Chişinău
Tel: + 373 69 24 65 50
E-mail: roman1dumitru@gmail.com

DOMENII DE CERCETARE

Aplicarea măsurilor procesuale de constîngere; Activitatea specială de investigaţie; Investigarea infracţiunilor traficului de fiinţe umane şi traficului de organe; Investigarea infracţiunilor de tortură, tratament inuman sau degradant

DISCIPLINE PREDATE

Drept procesual penal. Partea generală

Drept procesual penal. Partea specială

Controlul activităţii speciale de investigaţie

STUDII

Doctor în drept, Universitatea din Bucureşti, 1998

Tema tezei de doctorat: ,,Sistemul măsurilor de prevenţie procesual-penale reglementate în Romania şi în Republica Moldova" 

Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 1991

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 2000 - present

Lector superior, Universitatea de Stat din Moldova, 1994 - 2000

Lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 1991 - 1994

PUBLICAŢII

I. Manuale

Organizarea şi activitatea organelor de ocrotire a normelor de drept, Chişinău: Cartdidact, 2004. -219 p. (în colab.)

Drept procesual penal, Chişinău: Cartier juridic, 2005. - 960 p. (în colab.)

Drept procesual penal, ed .a 2-a, vol.I, Chişinău: Cartdidact, 2005. - 368 p. (în colab.)

Drept procesual penal, ed. a 2-a, vol. II, Chişinău: Cartdidact, 2006. - 335 p. (în colab.)

Drept procesual penal / conducerea  şi efectuarea urmăririi penale de către procuror, Cartea II, Chişinău: Elan Poligraf S.R.L, 2008. - 199 p. (în colab.)

Calificarea infracţiunilor/proceduri speciale în procesul penal/administrarea cauzelor de către judecătorul de instrucţie, CarteaVII, Chişinău: Elan Poligraf S.R.L, 2009. -264 p. (în colab.)

Drept procesual penal, ed a 3-a, Chişinău: Cartea Juridică, 2009. -784 p. (în colab.)

Manualul judecătorului pentru cauze penale, Chişinău: Tipografia Centrală, 2013. -1191 p. (în colab.)

II. Monografii

Inviolabilitatea persoanei în Republica Moldova, Chişinău: Editura ,,Bons Offices", 2006. - 104 p. (în colab.)

Ghid privind procedurile prietenoase copiilor la faza de urmărire penală: Ghid practic pentru procurori, Chişinău: Editura.,,Bons Offices", 2011. - 120 p. (coautor: Igor Dolea)

Ghid praactic pentru investigarea infracţiunilor de trafic de persoane, Chişinău: Editura Foxtrot, 2013. - 140 p. (în colab.)

 Studiu analitic privind investigarea şi judecarea cauzelor de trafic de persoane şi a infracţiunilor conexe, Chişinău: Editura Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie (OIM), 2013. - 133 p. (în colab.)

III. Comentarii de legi şi alte acte normative

Codul de procedură  penală. Comentariu, ed. a 2-a, Chişinău: Cartier juridic, 2005. - 768 p. (în colab.)

PARTICIPARE LA ELABORAREA PROIECTELOR DE LEGI

Perfecţionarea proiectului Codului de procedură penală, 2001-2003

Perfecţionarea Codului penal (privind infracţiunile: traficul de fiinţe umane, traficul de organe, organizarea migraţiei ilegale) şi Codului de procedură penală, 2011-2013

Perfecţionarea Codului de procedură penală, 2013 - prezent

MEMBRU ÎN ASOCIAŢII PROFESIONALE

Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova, 1993-2003

ALTE RESPONSABILITĂŢI PROFESIONALE

Formator, Institutul Naţional al Justiţiei, 2007 - prezent

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Rusa - bine

Franceza - debutant

Cadre didactice
Departamentul Drept Procedural
Ababei Eduard
doctor în drept, lector universitar
Belei Elena
doctor în drept, conferenţiar universitar
Bodean Valeriu
magistru în drept, lector universitar
Botnari Veaceslav
magistru în drept, lector universitar
Bugai Boris
magistru în drept, lector universitar
Ceachir Anatolie
magistru în drept, lector universitar
Chifa Felicia
magistru în drept, lector universitar
Clima Vladislav
magistru în drept, lector unioversitar
Coban Igor
doctor în drept, conferențiar universitar
Creţu Vasile
doctor în drept, conferenţiar universitar
Demcenco Mihail
doctor în drept, conferenţiar universitar
Dolea Igor
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Eni Artiom
Magistru în drept, lector universitar
Țoncu Sanda
doctor în drept, lector universitar
Gheorghiţă Mihail
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Gherasim Silvia
Magistru în drept, lector universitar
Golubenco Gheorghe
doctor în drept, profesor universitar
Gurghiş Ana
magistru în drept, lector universitar
Jimbei Ina
magistru în drept, lector universitar
Josanu Ilona
magistru în drept, lector universitar
Macovei Gheorghe
doctor în drept, lector universitar
Novicov Oxana
magistru în drept, lector universitar
Obadă Dumitru
magistru în drept, lector universitar
Pădure Andrei
doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar
Postica Aureliu
magistru în drept, lector universitar
Purici Svetlana
doctor în drept, Lector universitar
Roman Dumitru
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Stratulat Gheorghe
magistru în drept, lector universitar
Vîzdoagă Tatiana
Doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2020 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.