Prima   /  Departamente   /  Departamentul Drept Procedural   /  Colectivul departamentului / Vîzdoagă Tatiana
Vîzdoagă Tatiana
Doctor în drept, conferenţiar universitar

DATE DE CONTACT Str. M. Kogălniceanu 65, bloc 2 A, bir. 31, MD-2009, Chişinău
Tel: + 373 22 57 74 56
E-mail: tatianavizdoaga@gmail.com

 

DOMENII DE CERCETARE

Instituţia acuzării în procesul penal

Garanţiile procesual-penale ale drepturilor persoanei în procesul penal

DISCIPLINE PREDATE

Drept procesual penal. Partea Generală (ciclul I - Licenţă)

Drept procesual penal. Partea Specială (ciclul I - Licenţă)

Tactica apărării în cauze penale (master 90 credite)

Drept procesual penal  (master 120 credite)

STUDII 

Doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2002

Tema tezei de doctorat: „Exercitarea acuzării în instanţa de fond: probleme şi perspective" 

jurist, Universitatea de Stat din Moldova, 1992

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 2003 - prezent

Director, lector-tutore, Asociaţia Obştească „Clinica Juridică" din cadrul Universităţii de Stat din Moldova, 2002 - prezent

Conferenţiar universitar interimar, Universitatea de Stat din Moldova, 2002 - 2003

Lector universitar, lector superior Universitatea de Stat din Moldova, 1992 - 2002

PUBLICAŢII

I.Manuale

Organele de Ocrotire a Normelor de Drept. - Chişinău, ed. Cartier, 2001, 280p.(în colab.) 

Organizarea şi activitatea organelor de ocrotire a normelor de drept. - Chişinău:Cartdidact,2004.-219 p. (în colab.)

Drept procesual penal. - Chişinău:Cartier juridic,2005-960 p. (în colab.)

Instruire în Clinica Juridică. - Chişinău, Centrul Editorial-poligrafic al USM, 2004, 293 p. (în colab.)

Drept procesual penal, ed .a 2-a, vol.I. - Chişinău:Cartdidact,2005-368 p. (în colab.)

Drept procesual penal, ed. a 2-a, vol 2. - Chişinău:Cartdidact,2006-335 p. (în colab.)

Drept procesual penal/conducerea  şi efectuarea urmăririi penale de către procuror ,Cartea II. - Chişinău:Elan Poligraf S.R.L,2008-199 p. (în colab.)

Calificarea infracţiunilor/proceduri speciale în procesul penal/administrarea cauzelor de către judecătorul de instrucţie, CarteaVII. - Chişinău:Elan Poligraf S.R.L,2009-264 p. (în colab.)

Participarea procurorului în instanţa de judecată. - Chişinău, 2009, 130 p.  (în colab.)

Drept procesual penal, ed a 3-a,. - Chişinău:Cartea Juridică,2009-784 p. (în colab.)

Manualul judecătorului pentru cauze penale. - Chişinău: Edit.Tipografia Centrală,2013-1191 pag. (în colab.)

II. Monografii

Exercitarea acuzării în instanţa de fond probleme şi perspective /autoreferatul tezei de doctor în drept/. - Chişinău, 2002, 25 p. 

III. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

Unele probleme privind instituţia renunţării procurorului la învinuire// Analele ştiinţifice ale U.S.M.,Facultatea de Drept, Chişinău, 1998, p.76-80.

Unele aspecte psihologice ale susţinerii acuzării de stat// Analele ştiinţifice ale U.S.M., Facultatea de Drept,Chişinău, 1999,p.103-107.

Conceptul funcţiilor procesuale  trecut, prezent şi perspective// Analele ştiinţifice ale U.S.M., Facultatea de Drept, Chişinău, 1999,p.112-116.

Activitatea de acuzare a părţii vătămate, a părţii civile şi a reprezentanţilor lor// Analele ştiinţifice ale U.S.M.,Facultatea de Drept, Chişinău, 2001, p.448-455.

Replica acuzatorului// Analele ştiinţifice ale U.S.M., Facultatea de Drept, Chişinău, 2001,p.455-457.

Reflecţii asupra structurii şi conţinutului discursului de acuzare// Analele ştiinţifice ale U.S.M.,Facultatea de drept,Chişinău,2002,p.328-337.

Esenţa, structura şi importanţa acuzării// Analele ştiinţifice ale U.S.M., Facultatea de Drept,Chişinău,  2002,p. 317-327.

Aspecte teoretice ale protecţiei de stat aplicate persoanelor pe parcursul procesului penal// Analele ştiinţifice ale U.S.M., Facultatea de Drept,Chişinău,  2002,p. 338-344.

IV. Comunicări ştiinţifice

Unele probleme privind asigurarea drepturilor victimei şi a părţii vătămate în procedura penală.// Conferinţa corpului didactico ştiinţific"Bilanţul activităţii ştiinţificeU.S.M.în anii 2000-2002"(30.IX-6X2003).Ştiinţe  Socioumanistice,vol.I,Chişinău 2003, p.11-12.

Controlul financiar exercitat de Curtea de Conturi// Conferinţa internaţională teoretico-practică „Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova la etapa actuală", Bălţi, 2004,p.1262-1268 (coautor Ciprian Valah).

Tipologia activităţii de control  financiar// Conferinţa internaţională teoretico-practică „Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova la etapa actuală", Bălţi, 2004,p.1363-1367(coautor Ciprian Valah).

Dreptul la un proces echitabil şi accesul la justiţie// Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică Strategiile de fortificare a sistemului judiciar 10-11 iunie 2005,Chişinău//Revista naţională de drept, ediţie specială, 2005, p.28-30.

Взаимодействие адвоката с подзащитным и выработка позиции по делу// Revista Naţională de Drept, 2009, nr.10-12. Ediţie specială. Rezumatele comunicărilor Conferinţei  internaţionale ştiinţifico-practice cu genericul „Educaţie şi cercetare într-un stat bazat pe drept", 16 octombrie 2009, p.107-108.

Problema accesului liber la justiţie prin prisma atribuţiilor ofiţerului de urmărire penală// Conferinţa Ştiinţifico-practică Internaţională „Evaluarea şi prevenirea riscurilor la care sunt supuşi colaboratorii organelor afacerilor interne şi a altor organe de drept", Academia Ştefan cel Mare, Chişinău, 26-27 octombrie 2010, p. 121-125 (coautor Ciprian Valah).

Probleme teroretico-practice ale apărării bănuitului şi învinuitului în procedura penală a Republicii Moldova// Conferinţa Internaţională Bienală / Ediţia a VIII-a, Timişoara, 28-30 octombrie 2010, p.438-449 (coautor Ciprian Valah).

Modificarea învinuirii în faza judecării cauzei penale// Conferinţa Internaţională Bienală / Ediţia a VIII-a, Timişoara, 28-30 octombrie 2010, p. 431-437.

VI. Comentarii de legi şi alte acte normative

Codul de procedură  penală.Comentariu , ed. a 2-a. - Chişinău:Cartier juridic,2005-768 p. (în colab.)

V. Alte publicaţii

Modele de acte procedurale penale. Vol. I. - Chişinău,  2007, 231 p. (în colab.)

Instruirea clinică juridică - imperativ al timpului// Asociaţia Publică CLINICA JURIDICĂ// Buletin informativ, 2003, nr.1, p.3-4.

Garanţiile drepturilor persoanei reţinute în procesul penal// Asociaţia Publică CLINICA JURIDICĂ// Buletin informativ, 2003, nr.2, p.9-11.

Clinica Juridică: realizări şi perspective// Revista CLINICA JURIDICĂ, 2003, nr.1, p. 2-3.

Pledoaria judiciară// Asociaţia  Publică CLINICA JURIDICĂ// Buletin informativ, 2005, nr.3, p.8-12.

Instruirea clinica juridica. Argumente pro// Revista CLINICA JURIDICĂ, 2005,nr.2, p.6-7.

Repere teoretico-practice privind audierea judiciara// Revista CLINICA JURIDICĂ, 2005,nr.2, p.14-18.

MEMBRU ÎN INSTITUŢII NAŢIONALE / INTERNAŢIONALE 

Secretarul Consiliului Ştiinţific Specializat din cadrul

Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, 2007-2008;

Seminarul Ştiinţific de Profil de pe lângă

Academia de Ştiinţe din Moldova şi

Universitatea de Stat din Moldova, 2007-2012;

Secretar Ştiinţific al Seminarului Ştiinţific de Profil de pe lângă

Academia de Ştiinţe din Moldova şi

Universitatea de Stat din Moldova, 2012-prezent;

Colegiul de Calificare şi Atestare a

judecătorilor de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii,

2007-2009;

Vicepreşedintele  Colegiului de Calificare şi Atestare a

judecătorilor de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii,

2010-2012;

Colegiul pentru selecţie şi carieră a judecătorilor

de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii,

2012- prezent;

Consiliul Ştiinţific Consultativ de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, 2013 - prezent

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Rusa - fluent

PREMII / DISTINCŢII / DECORAŢII

Diploma de onoare a USM, 2000;

Diploma USM, 2006;

Diploma Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova  nr.698 din 28 octombrie 2004;

Diploma Guvernului Republicii Moldova de gradul întîi, 2009;

Diploma de onoare a Consiliului Superior al Magistraturii din 10 februarie 2012

 

 

 

 

Cadre didactice
Departamentul Drept Procedural
Ababei Eduard
doctor în drept, lector universitar
Belei Elena
doctor în drept, conferenţiar universitar
Bodean Valeriu
magistru în drept, lector universitar
Botnari Veaceslav
magistru în drept, lector universitar
Bugai Boris
magistru în drept, lector universitar
Ceachir Anatolie
magistru în drept, lector universitar
Chifa Felicia
magistru în drept, lector universitar
Clima Vladislav
magistru în drept, lector unioversitar
Coban Igor
doctor în drept, conferențiar universitar
Creţu Vasile
doctor în drept, conferenţiar universitar
Demcenco Mihail
doctor în drept, conferenţiar universitar
Dolea Igor
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Eni Artiom
Magistru în drept, lector universitar
Țoncu Sanda
doctor în drept, lector universitar
Gheorghiţă Mihail
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Gherasim Silvia
Magistru în drept, lector universitar
Golubenco Gheorghe
doctor în drept, profesor universitar
Gurghiş Ana
magistru în drept, lector universitar
Jimbei Ina
magistru în drept, lector universitar
Josanu Ilona
magistru în drept, lector universitar
Macovei Gheorghe
doctor în drept, lector universitar
Novicov Oxana
magistru în drept, lector universitar
Obadă Dumitru
magistru în drept, lector universitar
Pădure Andrei
doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar
Postica Aureliu
magistru în drept, lector universitar
Purici Svetlana
doctor în drept, Lector universitar
Roman Dumitru
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Stratulat Gheorghe
magistru în drept, lector universitar
Vîzdoagă Tatiana
Doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2020 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.