Prima   /  Departamente   /  Departamentul Drept Procedural   /  Colectivul departamentului / Botnari Veaceslav
Botnari Veaceslav
magistru în drept, lector universitar

DATE DE CONTACT str. M. Kogălniceanu, 65, bloc 2 B, bir. 17, MD-2009, Chişinău
Tel: +373 22 57 77 90
E-mail: vbotnari@mail.ru

 

DOMENII DE CERCETARE:

Drept Procesual civil - specializare generală;

Drept Procesual civil - Asigurarea acțiunii civile.

DISCIPLINE PREDATE:

Drept procesual civil - partea generală, partea specială

STUDII:

Magistru în drept - Universitatea de Stat din Moldova 2014

Licență în drept - Universitatea de Stat din Moldova 2012

Licență în științe economice - Academia de Studii Economice 2012

ACTIVITATEA PROFESIONALĂ

Lector, Universitatea de Stat din Moldova, 2015 - prezent

Avocat, CA "Veaceslav Botnari" - 2015 - prezent

Asistent universitar - Academia de Studii Economice - 2013 - 2016

PUBLICAȚII

I.      Articole în reviste de specialitate

Varietăţile măsurilor de asigurare a acţiunii civile şi efectele acestora // Studia Universitatis Moldaviae, Seria Ştiinţe Sociale, nr.8 (88), CEP USM, Chişinău, 2015

Insolvabilitatea întreprinderii: implicaţii economice și juridice (coautor) //Economie şi sociologie nr.4/2014, INCE, 2014

Asigurarea acţiunii civile - instrument esenţial în apărarea drepturilor civile // Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, vol. II, CEP USM, 2014

Consideraţii asupra acţiunii în revendicare // Revista Naţională de Drept nr.6-7, 2011 

II.    Comunicări științifice

Executarea măsurilor de asigurarea a acțiunii civile // "Procesul Civil și executarea silită - Teorie și practică" Conferință internațională. - Tîrgu Mureș 2016

Asigurarea acțiunii civile în cauzele de contencios administrativ // „Integrare prin cercetare și inovare" - rezumatele lucrărilor,CEP, USM, Chișinău 2016

Procedura de asigurare a acțiunii civile // Материалы Международной молодежной научно-практической конференции НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (Science in the modern world) - Chișinău, Ed. Liceul 2015

Repararea prejudiciului cauzat pârâtului prin asigurarea acţiunii // "Integrare prin cercetare şi inovare", conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională, CEP USM, Chişinău 2015

Aprecierea termenului rezonabil - RM vs CtEDO // Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti, CEP USM, 2013

MEMBRU ÎN ASOCIAȚII PROFESIONALE

Uniunea Avocaților din Republica Moldova, 2015 - prezent

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Rusa - fluent;

Engleza  - excelent.

 

 

Cadre didactice
Departamentul Drept Procedural
Ababei Eduard
doctor în drept, lector universitar
Belei Elena
doctor în drept, conferenţiar universitar
Bodean Valeriu
magistru în drept, lector universitar
Botnari Veaceslav
magistru în drept, lector universitar
Bugai Boris
magistru în drept, lector universitar
Ceachir Anatolie
magistru în drept, lector universitar
Chifa Felicia
magistru în drept, lector universitar
Clima Vladislav
magistru în drept, lector unioversitar
Coban Igor
doctor în drept, conferențiar universitar
Creţu Vasile
doctor în drept, conferenţiar universitar
Demcenco Mihail
doctor în drept, conferenţiar universitar
Dolea Igor
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Eni Artiom
Magistru în drept, lector universitar
Țoncu Sanda
doctor în drept, lector universitar
Gheorghiţă Mihail
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Gherasim Silvia
Magistru în drept, lector universitar
Golubenco Gheorghe
doctor în drept, profesor universitar
Gurghiş Ana
magistru în drept, lector universitar
Jimbei Ina
magistru în drept, lector universitar
Josanu Ilona
magistru în drept, lector universitar
Macovei Gheorghe
doctor în drept, lector universitar
Novicov Oxana
magistru în drept, lector universitar
Obadă Dumitru
magistru în drept, lector universitar
Pădure Andrei
doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar
Postica Aureliu
magistru în drept, lector universitar
Purici Svetlana
doctor în drept, Lector universitar
Roman Dumitru
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Stratulat Gheorghe
magistru în drept, lector universitar
Vîzdoagă Tatiana
Doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2020 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.