Eni Artiom
Magistru în drept, lector universitar

DATE DE CONTACT Str. M. Kogălniceanu 65, bloc. 2, bir. 116, MD-2009, Chişinău
Tel: + 373 696 80 762
E-mail: artiomeni@yahoo.com

 

DOMENII DE CERCETARE

Instituția agentului sub acoperire în procesul penal

DISCIPLINE PREDATE

Ciclul I. Licenţă

Dreptul procesual penal. Partea generală

Dreptul procesual penal. Partea specială

Criminalistica

STUDII

Doctorand, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, 2015

Tema tezei de doctorat: „Statutul și atribuțiile agentului sub acoperire în cadrul activității speciale de investigație"

Conducător ştiinţific: Roman Dumitru, doctor în drept, conferențiar universitar,

Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, 2014

Licenţiat în drept, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, 2012

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Avocat, 2014- prezent

Lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 2014- prezent

Lector- tutore, Asociația Obștească „ Clinica Juridică" din cadrul USM, 2014- prezent 

PUBLICAŢII

I.  Comunicări ştiinţifice

Rolul agentului sub acoperire în activitatea de prevenire și combatere a criminalității. În materialele Conferinţei Știinţifice Naţionale cu participare internaţională "Integrare prin cercetare şi inovare", CEP USM, Chişinău- 2016, p. 227-230, ISBN 978-9975-71-815-8 Coli de autor

MEMBRU ÎN ASOCIAŢII PROFESIONALE

Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova, 2014 - prezent

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Rusa - fluent

Engleza- bine

 

 

Cadre didactice
Departamentul Drept Procedural
Ababei Eduard
doctor în drept, lector universitar
Belei Elena
doctor în drept, conferenţiar universitar
Bodean Valeriu
magistru în drept, lector universitar
Botnari Veaceslav
magistru în drept, lector universitar
Bugai Boris
magistru în drept, lector universitar
Ceachir Anatolie
magistru în drept, lector universitar
Chifa Felicia
magistru în drept, lector universitar
Clima Vladislav
magistru în drept, lector unioversitar
Coban Igor
doctor în drept, conferențiar universitar
Creţu Vasile
doctor în drept, conferenţiar universitar
Demcenco Mihail
doctor în drept, conferenţiar universitar
Dolea Igor
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Eni Artiom
Magistru în drept, lector universitar
Țoncu Sanda
doctor în drept, lector universitar
Gheorghiţă Mihail
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Gherasim Silvia
Magistru în drept, lector universitar
Golubenco Gheorghe
doctor în drept, profesor universitar
Gurghiş Ana
magistru în drept, lector universitar
Jimbei Ina
magistru în drept, lector universitar
Josanu Ilona
magistru în drept, lector universitar
Macovei Gheorghe
doctor în drept, lector universitar
Novicov Oxana
magistru în drept, lector universitar
Obadă Dumitru
magistru în drept, lector universitar
Pădure Andrei
doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar
Postica Aureliu
magistru în drept, lector universitar
Purici Svetlana
doctor în drept, Lector universitar
Roman Dumitru
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Stratulat Gheorghe
magistru în drept, lector universitar
Vîzdoagă Tatiana
Doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2020 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.