Prima   /  Departamente   /  Departamentul Drept Privat   /  Colectivul departamentului / Negru Cristina
Negru Cristina
Magistru în drept, lector universitar

DATE DE CONTACT Str. M. Kogălniceanu 65, bloc. 2 A, bir. 21, MD-2009, Chişinău
Tel: + 373 22 57 76 79
E-mail: negrucristina.just@yahoo.com

DOMENII DE CERCETARE

Activitatea ştiinţifică în domeniul dreptului proprietăţii intelectuale

DISCIPLINE PREDATE

Dreptul proprietăţii intelectuale (USM, Facultatea de Drept)

Protecţia proprietăţii intelectuale (USM, Facultatea de Fizică şi Inginerie, Tehnologii Informaţionale)

Protecţia proprietăţii intelectuale (USM, Facultatea de Fizică şi Inginerie, Ingineria şi Managementul Calităţii)

STUDII

Doctorand, Universitatea de Stat din Moldova, 2007- prezent

Tema tezei de doctorat: „Particularităţile reglementării capitalului social în cadrul societăţilor pe acţiuni"

Magistru in drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2006 

Licenţă în drept, Universitatea de Studii Europene din Moldova, 2005  

Coreograf, Universitatea de Stat din Moldova, 2005

STAGII DE PREGĂTIRE ŞI DOCUMENTARE

Consilier în proprietate intelectuală, Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuala, 2008

Stagiere în avocatură, 2010-2011

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 2007 - prezent

PUBLICAŢII

I. Comunicări ştiinţifice

Funcţiile capitalului social în cadrul societăţilor comerciale prin prisma legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova // Materialele Conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Educaţie şi cercetare într-un stat bazat pe drept", USM, 2007

Problemele reglementării juridice privind transmiterea drepturilor patrimoniale asupra obiectelor proprietăţii intelectuale ca aport la capitalul social în cadrul societăţilor pe acţiuni // Materialele Simpozionului ştiintifico-practic anual „Lecturi AGEPI-2010", 24 feb. 2010

Aspecte contradictorii privind condiţiile de validitate a aporturilor la capitalul social în cadrul societăţilor pe acţiuni // Materialele Conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Respectarea drepturilor omului - garanţie a edificării unui stat de drept", 2010

Notiunea de capital social prin prisma legislatiei in vigoare a Republicii Moldova. Corelatia cu alte notiuni similar // Materialele Conferinţei internaţionale anuale a tinerilor cercetatori „Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei în contextul integrării europene", 2011

Regimul juridic al copiei private prin prisma legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova // Materialele Simpozionul stiintifico-practic anual „Lecturi AGEPI-2013", 2013

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Rusa - fluent

Engleza - bine

Spaniola - debutant

Cadre didactice
Departamentul Drept Privat
Ţurcan Daniela
doctor în drept, lector universitar
Bacalu Natalia
magistru în drept, lector universitar
Băieşu Sergiu
doctor în drept, profesor universitar
Bodiul Tatiana
doctor în economie, conferenţiar universitar
Brumă Sorin
doctor în drept, conferenţiar universitar
Calenic Alexandru
doctorand, lector superior universitar
Calmîc Vlada
magistru în drept, lector universitar
Cara-Rusnac Aliona
doctor în drept, conferenţiar universitar
Cazac Octavian
doctor în drept, lector universitar
Cebotari Adriana
magistru în drept, lector universitar
Cebotari Serghei
licențiat în drept, lector superior universitar
Cebotari Valentina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Cerbu Sabina
magistru în drept, lector universitar
Chelaru Oleg
magistru în drept, lector universitar
Chibac Gheorghe
doctor în drept, profesor universitar
Chibac Natalia
magistru în drept, lector universitar
Chiroşca Dorian
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chiroşca Igor
doctor în drept, lector superior universitar
Chisari-Rurak Aliona
doctor în drept, lector superior universitar
Cimil Dorin
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Constantinescu Elena
doctor în drept, conferenţiar universitar
Creţu Ion
magistru în drept, lector superior universitar
Cuzneţov Alexandru
doctor în drept, conferenţiar universitar
Grecu Doina
magistru în drept, lector universitar
Hîncu Victoria
magistru în drept, lector universitar
Josanu Dorin
magistru în drept, lector universitar
Lungu Adrian
magistru în drept, lector universitar
Macovei Tatiana
magistru în drept, lector universitar
Malanciuc Ion
magistru în drept, lector universitar
Martin Cristina
doctor în drept, lector universitar
Mîţu Gheorghe
doctor în drept, Conferențiar universitar
Negru Cristina
Magistru în drept, lector universitar
Păscăluţă Felicia
magistru în drept, lector universitar
Pistriuga Vitalie
magistru în drept, lector universitar
Platon Lilian
doctor în drept, lector universitar
Plotnic Olesea
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Roşca Nicolae
doctor în drept, conferenţiar universitar
Robu Oxana
doctor în drept, lector universitar
Sadovei Nicolae
doctor în drept, conferenţiar universitar
Tabuncic Tatiana
Doctor în drept, conferențiar universitar
Tarlapan Artur
magistru în drept, lector universitar
Tretiacov Olga
magistru în drept, lector universitar
Untila Natalia
magistru în drept, lector universitar
Vasluian Ghenadie
Magistru în drept, lector universitar
Velişco Lilian
Magistru în drept, lector universitar
Volcinschi Victor
doctor în drept, profesor universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
Tel.: + 373 69 38 00 68 E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2018 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.
Total vizitatori: 775235  | Vizitatori ieri: 549 | azi: 268 | Online: 0