Prima   /  Departamente   /  Departamentul Drept Privat   /  Colectivul departamentului / Platon Lilian
Platon Lilian
doctor în drept, lector universitar

DATE DE CONTACT bd. Ștefan cel Mare 134, bir. 406, MD-2012, Chişinău
Tel: + 373 22 25 13 30
E-mail: lilian.platon@anrceti.md

 

DOMENII DE CERCETARE

Dreptul telecomunicațiilor                                                   

DISCIPLINE PREDATE

Ciclul II. Masterat.

Dreptul telecomunicațiilor

Migrația forței de muncă

STUDII

Doctor în drept, Academia de Științe din Moldova, 2008

Tema tezei de doctorat: „Garanțiile realizării dreptului fundamental la muncă în Republica Moldova"

Conducător ştiinţific: Prof., dr. hab. Ion Guceac

Licenţă în drept, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, 2000

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 2010 - prezent

Șef Direcția juridică, ANRCETI, 2013 - prezent

Șef Serviciul asistența legală, S.A. "Moldtelecom", 2008 - 2013

Lector universitar, Institutul de Instruire Continuă, 2007 - 2009

Șef Secția juridică și resurse umane, CRCT, Ministerul Educației, 2008

Director adjunct, Compania juridică "ILP - Lex" S.R.L., 2007 - 2008

Șef Secția juridică și resurse umane, S.A."Sauron", 2005 - 2006

Lector univeritar, Institutul Internațional de Management, 2002 - 2005

Lector universitar, Catedra Drept, UCCM, 2000 - 2007

PUBLICAŢII

Monografii

Dreptul telecomunicațiilor, Editura Foxtrot, Chişinău, 2015 - 184 p.

Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

1. Cambia ca remediu contra bolilor economiei, Conferinţa a X-a, 26 aprilie 2002, MoldCoop, Chişinău, 2003, p. 177-180.

2. Principiul separaţiei puterilor în stat, Totalurile activităţii ştiinţifice a corpului profesoral - didactic, anii 2002 - 2004, Chişinău, 2005, p. 108-110.

3. Statul ca expresie a ordinii juridice, Totalurile activităţii ştiinţifice a corpului profesoral - didactic, anii 2002 - 2004, Chişinău, 2005, p. 100-112.

4. Avantajele includerii Republicii Moldova în UE prin prisma dezvoltării politicii de antreprenoriat, Conferinţa de totalizare a activităţii ştiinţifice şi ştiinţifico-metodică a cadrelor didactice din cadrul IMI, în Analele IMI, Chişinău, 2004, p. 30-33.

5. Respectarea drepturilor omului - o condiţie majoră în activitatea administraţiei publice, Conferinţa ştiinţifică internaţională din 11 decembrie 2003, Academia de Administraţie Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, Chişinău, 2003, p. 218-233.

6. Prevederile constituţionale cu privire la dreptul la muncă în Republica Moldova, Conferinţa ştiinţifică internaţională în numele V.A.Zolotarevski, Chişinău, septembrie 2006, UCCM, www.uccm.md.

7. Unele reglementări cu privire la dreptul la muncă, Revista Naţională de Drept, nr. 3, Chişinău, 2007, p.66-69.

8. Tendinţe în evoluţia dreptului fundamental la muncă în cadrul internaţional, Revista Naţională de Drept, nr.3, Chişinău, 2008, p.75-79.

9. Coordonarea şi uniformizarea dreptului fundamental la muncă conform normelor Consiliului Europei, Revista Naţională de Drept, nr.5, Chişinău, 2008, p. 56-60.

10. Tendinţe de a reglementa garanţiile de protecţie a muncii migranţilor (aspect naţional şi internaţional), Conferinţa internaţională din 27 decembrie 2008, USM.

11. Libertatea muncii - component esenţial al dreptului la muncă, Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică din 21mai 2009, Academia de Administraţie Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, Chişinău, p.100-103.

12. Reglementarea relațiilor de muncă al funcționarilor publici prin prisma legislației europene, Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică din 19 mai 2011, Academia de Administraţie Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova, Chişinău, p. 97-99.

13. Dreptul la muncă - obiectiv consfințit în actele internaționale, Conferința Internațională științifico-practică cu genericul "Societatea civilă în realizarea Strategiei de reformare a sectorului justiției 2011-2016", Revista Națională de Drept, Ediție specială, nr. 10-11, Chișinău, 2011, p. 120-123.

14. Unele aspecte ale clasificărilor drepturilor omului, Materiale ale conferinței internaționale științifico-practice 22 mai 2012, Academia de Administraţie Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, Chişinău, 2012, p. 206-208.

15. Apărarea dreptului de autor și a drepturilor conexe, AGEPI, Revista Intellectus nr. 1-2/2012, p. 22-26, 14-17.

16. Locul dreptului la muncă în cadrul drepturilor fundamentale ale omului, Protecția drepturilor omului: Mecanisme naționale și internaționale, 11 decembrie 2012, Academia de Administraţie Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, Chişinău, 2013, p. 318-324.

17. Eforturile Consiliului Europei în garantarea drepturilor omului, Materiale ale conferinței internaționale științifico-practice 20 mai 2013, Academia de Administraţie Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, Chişinău, 2013, p. 259-261.

18. Protecția datelor personale și a vieții private în condițiile noilor generații de tehnologii informatice și de comunicații, AGEPI, Revista Intellectus nr. 3/2014, p. 19-24.

19. Caracteristica componentelor dreptului la muncă, Conferința Științifică Internațională "Interacțiunea dreptului intern cu dreptul internațional: provocări și soluții", Volumul III, Chișinău, Palatul Republicii 14.11.2014, p. 138-146.

20. Protecția datelor personale și a vieții private în condițiile noilor generațiide tehnologii informatice și de comunicații,  Revista Legitimus nr. 3, AGEPI, 2014, pag. 19-25.

21. Rolul metadatelor în tehnologia informației, Revista Legitimus nr. 2, AGEPI, 2016, pag. 104-109.

PARTICIPARE LA ELABORAREA PROIECTELOR DE LEGI

- Legea privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice;

- Legea comunicațiilor poștale;

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Engleza - bine, Franceza - bine, Rusa - bine.

 

 

Cadre didactice
Departamentul Drept Privat
Ţurcan Daniela
doctor în drept, lector universitar
Bacalu Natalia
magistru în drept, lector universitar
Băieşu Sergiu
doctor în drept, profesor universitar
Bodiul Tatiana
doctor în economie, conferenţiar universitar
Brumă Sorin
doctor în drept, conferenţiar universitar
Calenic Alexandru
doctorand, lector superior universitar
Calmîc Vlada
magistru în drept, lector universitar
Cara-Rusnac Aliona
doctor în drept, conferenţiar universitar
Cazac Octavian
doctor în drept, lector universitar
Cebotari Adriana
magistru în drept, lector universitar
Cebotari Serghei
licențiat în drept, lector superior universitar
Cebotari Valentina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Cerbu Sabina
magistru în drept, lector universitar
Chelaru Oleg
magistru în drept, lector universitar
Chibac Gheorghe
doctor în drept, profesor universitar
Chibac Natalia
magistru în drept, lector universitar
Chiroşca Dorian
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chiroşca Igor
doctor în drept, lector superior universitar
Chisari-Rurak Aliona
doctor în drept, lector superior universitar
Cimil Dorin
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Constantinescu Elena
doctor în drept, conferenţiar universitar
Creţu Ion
magistru în drept, lector superior universitar
Cuzneţov Alexandru
doctor în drept, conferenţiar universitar
Grecu Doina
magistru în drept, lector universitar
Hîncu Victoria
magistru în drept, lector universitar
Josanu Dorin
magistru în drept, lector universitar
Lungu Adrian
magistru în drept, lector universitar
Macovei Tatiana
magistru în drept, lector universitar
Malanciuc Ion
magistru în drept, lector universitar
Martin Cristina
doctor în drept, lector universitar
Mîţu Gheorghe
doctor în drept, Conferențiar universitar
Negru Cristina
Magistru în drept, lector universitar
Păscăluţă Felicia
magistru în drept, lector universitar
Pistriuga Vitalie
magistru în drept, lector universitar
Platon Lilian
doctor în drept, lector universitar
Plotnic Olesea
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Roşca Nicolae
doctor în drept, conferenţiar universitar
Robu Oxana
doctor în drept, lector universitar
Sadovei Nicolae
doctor în drept, conferenţiar universitar
Tabuncic Tatiana
Doctor în drept, conferențiar universitar
Tarlapan Artur
magistru în drept, lector universitar
Tretiacov Olga
magistru în drept, lector universitar
Untila Natalia
magistru în drept, lector universitar
Vasluian Ghenadie
Magistru în drept, lector universitar
Velişco Lilian
Magistru în drept, lector universitar
Volcinschi Victor
doctor în drept, profesor universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
Tel.: + 373 69 38 00 68 E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2018 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.
Total vizitatori: 775235  | Vizitatori ieri: 549 | azi: 268 | Online: 27