Prima   /  Departamente   /  Departamentul Drept Privat   /  Colectivul departamentului / Tarlapan Artur
Tarlapan Artur
magistru în drept, lector universitar

DATE DE CONTACT str. Mitropolit Varlaam, 65, bir. 314, mun. Chișinău
Tel: 079599526
E-mail: a.tarlapan@dartax.md

DOMENII DE CERCETARE

Drept privat roman, Drept civil, Dreptul proprietăţii intelectuale

DISCIPLINE PREDATE

Drept privat roman

Dreptul proprietăţii intelectuale

STUDII

Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2008

Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2007

STAGII DE PREGĂTIRE ŞI DOCUMENTARE

Cursuri de pregătire „Protecţia proprietăţii intelectuale" pentru obţinerea calificării „Consilier în proprietate intelectuală", Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală, oct. 2008 - ian. 2009

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

avocat-stagiar, Biroul Asociat de Avocaţi „Facultatea de Drept", noiem. 2011 - prezent

lector universitar, Facultatea de Drept a USM, Catedra Drept al Antreprenoriatului - sep. 2009 - prezent

jurist, compania „DARTAX Consulting", noiem. 2006 - aug. 2011

asistent jurist, compania „Brodsky Uscov Looper Reed & Partners", ian. 2006 - iun. 2006

PUBLICAŢII

I. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

Mărimea creanţei a cărei satisfacere este garantată cu un drept subiectiv de ipotecă // Revista Naţională de Drept, 2012, nr. 6

Cesiunea dreptului subiectiv de ipotecă // Revista Naţională de Drept, 2012, nr. 1

Condiţiile exercitării dreptului subiectiv de ipotecă (coautor Victor Volcinschi V., dr. în drept, prof. univ.) // Revista Naţională de Drept, 2011, nr. 8

Situaţia juridică a garantului ipotecar în raportul juridic de ipotecă // în Revista Naţională de Drept, 2011, nr. 6-7

II. Comunicări ştiinţifice

Prescripţia extinctivă în materia dreptului de ipotecă // Materialele conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională "Interferenţe universitare - integrare prin cercetare şi inovare". Chişinău, 2012.

Dreptul de prioritate a creditorului ipotecar (coautor Victor Volcinschi V., dr. în drept, prof. univ.) // Materialele conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională "Interferenţe universitare - integrare prin cercetare şi inovare". Chişinău, 2012.

Forma contractului de ipotecă // Materialele conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională "Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare". Ştiinţe sociale. Volumul I", Chişinău, 2011.

Actele de dispoziţie ale debitorului ipotecar privind bunul imobil ipotecat (coautor Victor Volcinschi V., dr. în drept, prof. univ.) // Materialele conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională "Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare". Ştiinţe sociale. Volumul I", Chişinău, 2011

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Rusa - fluent

Engleza - bine

Cadre didactice
Departamentul Drept Privat
Ţurcan Daniela
doctor în drept, lector universitar
Bacalu Natalia
magistru în drept, lector universitar
Băieşu Sergiu
doctor în drept, profesor universitar
Bodiul Tatiana
doctor în economie, conferenţiar universitar
Brumă Sorin
doctor în drept, conferenţiar universitar
Calenic Alexandru
doctorand, lector superior universitar
Calmîc Vlada
magistru în drept, lector universitar
Cara-Rusnac Aliona
doctor în drept, conferenţiar universitar
Cazac Octavian
doctor în drept, lector universitar
Cebotari Adriana
magistru în drept, lector universitar
Cebotari Serghei
licențiat în drept, lector superior universitar
Cebotari Valentina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Cerbu Sabina
magistru în drept, lector universitar
Chelaru Oleg
magistru în drept, lector universitar
Chibac Gheorghe
doctor în drept, profesor universitar
Chibac Natalia
magistru în drept, lector universitar
Chiroşca Dorian
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chiroşca Igor
doctor în drept, lector superior universitar
Chisari-Rurak Aliona
doctor în drept, lector superior universitar
Cimil Dorin
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Constantinescu Elena
doctor în drept, conferenţiar universitar
Creţu Ion
magistru în drept, lector superior universitar
Cuzneţov Alexandru
doctor în drept, conferenţiar universitar
Grecu Doina
magistru în drept, lector universitar
Hîncu Victoria
magistru în drept, lector universitar
Josanu Dorin
magistru în drept, lector universitar
Lungu Adrian
magistru în drept, lector universitar
Macovei Tatiana
magistru în drept, lector universitar
Malanciuc Ion
magistru în drept, lector universitar
Martin Cristina
doctor în drept, lector universitar
Mîţu Gheorghe
doctor în drept, Conferențiar universitar
Negru Cristina
Magistru în drept, lector universitar
Păscăluţă Felicia
magistru în drept, lector universitar
Pistriuga Vitalie
magistru în drept, lector universitar
Platon Lilian
doctor în drept, lector universitar
Plotnic Olesea
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Roşca Nicolae
doctor în drept, conferenţiar universitar
Robu Oxana
doctor în drept, lector universitar
Sadovei Nicolae
doctor în drept, conferenţiar universitar
Tabuncic Tatiana
Doctor în drept, conferențiar universitar
Tarlapan Artur
magistru în drept, lector universitar
Tretiacov Olga
magistru în drept, lector universitar
Untila Natalia
magistru în drept, lector universitar
Vasluian Ghenadie
Magistru în drept, lector universitar
Velişco Lilian
Magistru în drept, lector universitar
Volcinschi Victor
doctor în drept, profesor universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
Tel.: + 373 69 38 00 68 E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2018 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.
Total vizitatori: 775242  | Vizitatori ieri: 549 | azi: 274 | Online: 6