Prima   /  Subdiviziuni   /  Departamentul Drept Privat   /  Colectivul departamentului / Calmîc Vlada
Calmîc Vlada
magistru în drept, lector universitar

DATE DE CONTACT Tel: +373 22 57 78 36
E-mail: vlada.co@mail.ru

 

Educație și Formare:

Studii:

 1. 1994-2006 - Liceul Teoretic «A. S. Puşkin» mun. Chișinău
 2. 2006-2012 - Universitatea de Stat al Republicii Moldova, Facultatea Drept.

Gradul ştiinţific: Master în drept (2012)

Specializarea: Drept Civil

Media de Licenţa: 9. 58

Media de Master: 9. 60

 Experiența Profesională:

 1. Jurist în companie «Velesprod» SRL (01.07.2011- 01.09.2011).
 2. Avocat stagiar (25.11.2011- 25.05.2013) - stagierea în cadrul cabinetului de avocat   « Angela Balan».
 3. Jurist în asocația obștească „Pelican" (01.07.2013- pînă în prezent) - organizaţie necomercială care urmăreşte scopul de a susţine profesii liberale în Republica Moldova (notari, traducători, avocaţi, mediatori etc.)
 4. Lector universitar la Universitatea de Stat al RM, Facultatea Drept (01.09.2013- pînă în prezent)

  Apartenenţa la organizaţii profesionale:  

        1. Clinica Juridică Chişinău (servicii juridice gratuite adresate grupurilor social vulnerabile).

        2. Asociația Tinerilor Avocați formată pe lîngă Uniunea Avocatilor din Republica Moldova- Memru al Consiliului Asociației Tinerilor Avocați.

 Publicații:

Ghidul  Avocatului Stagiar- Membru grupului de lucru 

  Conferinţe  ştiinţifice recente:

 1.  Conferința la tema: Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale (Chişinău, iunie 2009), organizată de Clinica Juridică.
 2. Stagiul de formare Drepturile omului și HIV/SIDA, nediscriminarea, confidențialitatea și repararea prejudiciilor morale ale persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA ( Chișinău, 29-31 martie 2012), organizat de Institutul pentru Drepturile Omului.
 3. Discuții Publice pentru avocați stagiari și tinerii avocați cu tema «Nulitatea actului juridic Civil»(Chișinău, 10 octombrie 2012)
 4. Vizita de Studiu la București, România, cu tema «Formarea inițială a avocaților stagiari». (1-3 iulie 2013)
 5. Discuții Publice pentru avocați stagiari și tinerii avocați cu tema «Perspectivele noii legi a insolvabilității și protejarea intereselor creditorilor în cadrul procesului de insolvabilitate». (Chișinău, 10 iulie 2013)
 6. Conținutul și protecția testamentului autentic: aspecte teoretice și practice (Chișinău, 10.08.2013), organizat de Asociația Obștească «Pelican».

 Competenţa lingvistică:

Limba română (scris/vorbit) - foarte bine;

Limba rusă (scris/vorbit) - maternă;

Limba engleză (scris/vorbit) - bine.

  Cunoaşterea computerului:

Microsoft Word, Microsoft Excel,  Microsoft Access,  Microsoft Power Point, Internet  - foarte bine;

Abilităţi: comunicabilă, responsabilă, punctuală, energică, devotată, abilităţi de lucru în colectiv, spirit de iniţiativă, calităţi estetice dezvoltate, creativă.

Interese: limbi străine, psihologia socială, muzică, sport, voyage, voluntariat.

 

 

Cadre didactice
Departamentul Drept Privat
Ţurcan Daniela
doctor în drept, lector universitar
Bacalu Natalia
magistru în drept, lector universitar
Băieşu Sergiu
doctor în drept, profesor universitar
Bodiul Tatiana
doctor în economie, conferenţiar universitar
Brumă Sorin
doctor în drept, conferenţiar universitar
Calenic Alexandru
doctorand, lector superior universitar
Calmîc Vlada
magistru în drept, lector universitar
Cara-Rusnac Aliona
doctor în drept, conferenţiar universitar
Cazac Octavian
doctor în drept, lector universitar
Cebotari Adriana
magistru în drept, lector universitar
Cebotari Serghei
licențiat în drept, lector superior universitar
Cebotari Valentina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Cerbu Sabina
magistru în drept, lector universitar
Chelaru Oleg
magistru în drept, lector universitar
Chibac Gheorghe
doctor în drept, profesor universitar
Chibac Natalia
magistru în drept, lector universitar
Chiroşca Dorian
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chiroşca Igor
doctor în drept, lector superior universitar
Chisari-Rurak Aliona
doctor în drept, lector superior universitar
Cimil Dorin
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Constantinescu Elena
doctor în drept, conferenţiar universitar
Creţu Ion
magistru în drept, lector superior universitar
Cuzneţov Alexandru
doctor în drept, conferenţiar universitar
Grecu Doina
magistru în drept, lector universitar
Hîncu Victoria
magistru în drept, lector universitar
Josanu Dorin
magistru în drept, lector universitar
Lungu Adrian
magistru în drept, lector universitar
Macovei Tatiana
magistru în drept, lector universitar
Malanciuc Ion
magistru în drept, lector universitar
Martin Cristina
doctor în drept, lector universitar
Mîţu Gheorghe
doctor în drept, Conferențiar universitar
Negru Cristina
Magistru în drept, lector universitar
Păscăluţă Felicia
magistru în drept, lector universitar
Pistriuga Vitalie
magistru în drept, lector universitar
Platon Lilian
doctor în drept, lector universitar
Plotnic Olesea
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Roşca Nicolae
doctor în drept, conferenţiar universitar
Robu Oxana
doctor în drept, lector universitar
Sadovei Nicolae
doctor în drept, conferenţiar universitar
Tabuncic Tatiana
Doctor în drept, conferențiar universitar
Tarlapan Artur
magistru în drept, lector universitar
Tretiacov Olga
magistru în drept, lector universitar
Untila Natalia
magistru în drept, lector universitar
Vasluian Ghenadie
Magistru în drept, lector universitar
Velişco Lilian
Magistru în drept, lector universitar
Volcinschi Victor
doctor în drept, profesor universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
Tel.: + 373 69 38 00 68 E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2018 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.
Total vizitatori: 746226  | Vizitatori ieri: 443 | azi: 20 | Online: 6