Cerbu Sabina
magistru în drept, lector universitar

DATE DE CONTACT Tel: +373 22 515377
E-mail: cerbu@justice.gov.md

 

Studii 

2011-prezent

Doctorand

Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept

2009-2010

Masterat European în Drept şi Economie

Universitatea Erasmus, Facultatea de Drept (Rotterdam, Olanda)

Universitatea din Bologna, Facultatea de Economie (Bologna, Italia)

LLM

2008-2010

Masterat în Drept Civil

Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept

LLM

2004-2008

Licenţă în Drept

Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept

Stagii

10.10.2012-09.11.2012

Stagiul Profesional în cadrul Congresului Statelor Unite ale Americii, Camera Reprezentanţilor

The Legislative Fellows Program, program sponsorizat de către Biroul de afaceri educaţionale şi culturale ale Departamentului de Stat al SUA

Certificat de absolvire al stagiului profesional

10.06.2012-24.06.2012

Stagiu Profesional în domeniul  monitorizării şi evaluării  politicilor, International Profesional Development Training (IPDET), Ottawa

Carleton University, Ottawa şi Banca Mondială

Certificat de participare

19.10.2011-21.10.2011

Raportor în cadrul conferinţei „O mai bună reglementare", Tibilisi, Georgia 

Fundaţia IRZ, GDZ şi Ministerul Justiţiei din Georgia

10.09.2010-11.09.2010

Certificat de participare la seminarul în  domeniul Drepturilor Omului, Nediscriminarii, Confidentialitatii si repararii prejudiciilor morale ale persoanelor care traiesc cu HIV.

Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM)

12.04.2008- 13.04.2008

Certificat de participare, Simularea unui proces de judecată în faţa Curţii Internaţionale de Justiţie

Wus Austria and Austrian Development Cooperation/ Balkan Case Challenge/Moldova

29.07.2007-10.08.2007

Certificat de participare, Rule of Law and Democracy (advanced session)/Grecia

European Public Law Center/Grecia

16.11.2006 - 18.11.2006

Certificat de participare, Simularea unui proces de judecată

American Bar Association Europe and Eurasia Law Initiative/Moldova

Publicaţii

Efectele nulităţii actului juridic civil. Publicat în Culegerea de articoe a Conferinţei ştiinţifice a masteranzilor şi doctoranzilor cu genericul: Cercetare şi inovare- perspective de evoluţie şi integrare europeană, Universitatea de Stat din Moldova (23 septembrie 2009); 

 Interpretarea art.45-47 al Legii cu privire la societăţile cu răspundere limitată. Publicat în Buletinul Curţii de Apel Chişinău (martie 2009);

Nulitatea actelor juridice civile şi alte forme de ineficacitate. Publicat în Culegerea de articole a Conferinţei Studenţeşti Ştiinţifico- Practice, Universitatea de Stat din  Moldova (13-14mai 2008);

Traficul de fiinţe umane şi copii cu scopul prelevării de organe şi ţesuturi. Publicat  în Culegerea de articole din cadrul Conferinţei Studenţeşti Ştiinţifice cu genericul „Problemele Politicii Penale în domeniu Traficului de Fiinţe Umane şi Prevenirea Migraţiei Ilegale", Academia de Poliţie „Ştefan cel Mare"; 

Acţiunea pauliană. Publicat în Culegerea de articole din cadrul Conferinţei Studenţeşti Ştiinţifico-Practice, Universitatea de Stat „Alecu Russo", Bălţi;

Natura juridică a acţiunii oblice. Publicat în culegerea de articole a Conferinţei Studenţeşti Ştiinţifico-Practice, Universitatea de Stat din Moldova (16-17 mai 2007);

Activitate de voluntariat

2007-2008

Membru al Uniunii Juriştilor din Republica Moldova

2006-2007

Voluntar al Clinicii Juridice Chişinău

2004-2005

Voluntar al Centrului de Prevenire a Traficului de Femei

2003-2006

Membru şi Voluntar al Ligii Naţionale de Dezbateri Preuniversitare

Limbi Străine Cunoscute

Engleza - utilizator avansat

Franceza - utilizator avansat

Rusă - utilizator avansat

 


 

Cadre didactice
Departamentul Drept Privat
Ţurcan Daniela
doctor în drept, lector universitar
Bacalu Natalia
magistru în drept, lector universitar
Băieşu Sergiu
doctor în drept, profesor universitar
Bodiul Tatiana
doctor în economie, conferenţiar universitar
Brumă Sorin
doctor în drept, conferenţiar universitar
Calenic Alexandru
doctorand, lector superior universitar
Calmîc Vlada
magistru în drept, lector universitar
Cara-Rusnac Aliona
doctor în drept, conferenţiar universitar
Cazac Octavian
doctor în drept, lector universitar
Cebotari Adriana
magistru în drept, lector universitar
Cebotari Serghei
licențiat în drept, lector superior universitar
Cebotari Valentina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Cerbu Sabina
magistru în drept, lector universitar
Chelaru Oleg
magistru în drept, lector universitar
Chibac Gheorghe
doctor în drept, profesor universitar
Chibac Natalia
magistru în drept, lector universitar
Chiroşca Dorian
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chiroşca Igor
doctor în drept, lector superior universitar
Chisari-Rurak Aliona
doctor în drept, lector superior universitar
Cimil Dorin
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Constantinescu Elena
doctor în drept, conferenţiar universitar
Creţu Ion
magistru în drept, lector superior universitar
Cuzneţov Alexandru
doctor în drept, conferenţiar universitar
Grecu Doina
magistru în drept, lector universitar
Hîncu Victoria
magistru în drept, lector universitar
Josanu Dorin
magistru în drept, lector universitar
Lungu Adrian
magistru în drept, lector universitar
Macovei Tatiana
magistru în drept, lector universitar
Malanciuc Ion
magistru în drept, lector universitar
Martin Cristina
doctor în drept, lector universitar
Mîţu Gheorghe
doctor în drept, Conferențiar universitar
Negru Cristina
Magistru în drept, lector universitar
Păscăluţă Felicia
magistru în drept, lector universitar
Pistriuga Vitalie
magistru în drept, lector universitar
Platon Lilian
doctor în drept, lector universitar
Plotnic Olesea
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Roşca Nicolae
doctor în drept, conferenţiar universitar
Robu Oxana
doctor în drept, lector universitar
Sadovei Nicolae
doctor în drept, conferenţiar universitar
Tabuncic Tatiana
Doctor în drept, conferențiar universitar
Tarlapan Artur
magistru în drept, lector universitar
Tretiacov Olga
magistru în drept, lector universitar
Untila Natalia
magistru în drept, lector universitar
Vasluian Ghenadie
Magistru în drept, lector universitar
Velişco Lilian
Magistru în drept, lector universitar
Volcinschi Victor
doctor în drept, profesor universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
Tel.: + 373 69 38 00 68 E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2018 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.
Total vizitatori: 776589  | Vizitatori ieri: 588 | azi: 54 | Online: 3