Creţu Ion
magistru în drept, lector superior universitar

 

Studii: 1982-1990 - Şcoala medie incompletă Lopatnic;

            1990-1992 - Şcoala medie Feteşti;

            1992-1994 - Universitatea "Babeş-Bolyai" (Cluj-Napoca, România);

            1994-1998 - Universitatea de Stat din Moldova.

Titlu ştiinţific: magistru în drept.         

Activitatea profesională:

 • 1998-2013 (pînă în prezent) - lector superior la Catedra Drept civil, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova;
 • Formator la disciplina Drept Civil, Institutul Național al Justiției (2009-2013);
 • Avocat, Cabinetul Avocatului „Ion Crețu";
 • Arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lîngă Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova;
 • Arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lîngă Camera de Comerţ şi Industrie din Vilnius;
 • Arbitru la Curtea de Arbitraj Sportiv de pe lîngă FMF;
 • Membru al Comisiei de Licențiere a profesiei de Avocat;

Alte activități practicate:

 • Membru al grupului de elaborare al Codului civil al Republicii Moldova (1999-2002);
 • Președinte al Consiliului electoral de circumscripție mun. Chișinău (2007);
 • Președinte al Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești (2012).

Publicaţii:

 • S. Baieş, V. Volcinschi, A. Băieşu, V. Cebotari, I. Creţu, Drept civil. Drepturile reale. Teoria generală a obligaţiilor, vol.II, Chişinău, 2005. 
 • Comentariul Codului Civil al Republicii Moldova, vol.II, Chişinău, 2006: 

-         art. 572-592 Dispoziții generale cu privire la executarea obligațiilor; 

-         art. 598-601 Protecția dreptului la executarea obligațiilor; 

-         art. 624-630 Clauza penală; 

-         art. 631-633 Arvuna; 

-         art. 634-636 Garanția debitorului;

-         art. 637-641 Retenția;

-         art. 660-665 Alte temeiuri de stingere a obligațiilor.

 • V. Rotaru, I. Dolea, I. Crețu, Studiu privind analiza complexă a cauzelor legislativ-instituționale de condamnare a Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Chișinău, 2009.

Regimul juridic al nulității absolute. În: Studii juridice în onoarea prof. univ dr. Gheorghe CHIBAC. Chişinău : CEP USM, pag. 286-308. 

 

Cadre didactice
Departamentul Drept Privat
Ţurcan Daniela
doctor în drept, lector universitar
Bacalu Natalia
magistru în drept, lector universitar
Băieşu Sergiu
doctor în drept, profesor universitar
Bodiul Tatiana
doctor în economie, conferenţiar universitar
Brumă Sorin
doctor în drept, conferenţiar universitar
Calenic Alexandru
doctorand, lector superior universitar
Calmîc Vlada
magistru în drept, lector universitar
Cara-Rusnac Aliona
doctor în drept, conferenţiar universitar
Cazac Octavian
doctor în drept, lector universitar
Cebotari Adriana
magistru în drept, lector universitar
Cebotari Serghei
licențiat în drept, lector superior universitar
Cebotari Valentina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Cerbu Sabina
magistru în drept, lector universitar
Chelaru Oleg
magistru în drept, lector universitar
Chibac Gheorghe
doctor în drept, profesor universitar
Chibac Natalia
magistru în drept, lector universitar
Chiroşca Dorian
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chiroşca Igor
doctor în drept, lector superior universitar
Chisari-Rurak Aliona
doctor în drept, lector superior universitar
Cimil Dorin
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Constantinescu Elena
doctor în drept, conferenţiar universitar
Creţu Ion
magistru în drept, lector superior universitar
Cuzneţov Alexandru
doctor în drept, conferenţiar universitar
Grecu Doina
magistru în drept, lector universitar
Hîncu Victoria
magistru în drept, lector universitar
Josanu Dorin
magistru în drept, lector universitar
Lungu Adrian
magistru în drept, lector universitar
Macovei Tatiana
magistru în drept, lector universitar
Malanciuc Ion
magistru în drept, lector universitar
Martin Cristina
doctor în drept, lector universitar
Mîţu Gheorghe
doctor în drept, Conferențiar universitar
Negru Cristina
Magistru în drept, lector universitar
Păscăluţă Felicia
magistru în drept, lector universitar
Pistriuga Vitalie
magistru în drept, lector universitar
Platon Lilian
doctor în drept, lector universitar
Plotnic Olesea
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Roşca Nicolae
doctor în drept, conferenţiar universitar
Robu Oxana
doctor în drept, lector universitar
Sadovei Nicolae
doctor în drept, conferenţiar universitar
Tabuncic Tatiana
Doctor în drept, conferențiar universitar
Tarlapan Artur
magistru în drept, lector universitar
Tretiacov Olga
magistru în drept, lector universitar
Untila Natalia
magistru în drept, lector universitar
Vasluian Ghenadie
Magistru în drept, lector universitar
Velişco Lilian
Magistru în drept, lector universitar
Volcinschi Victor
doctor în drept, profesor universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
Tel.: + 373 69 38 00 68 E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2018 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.
Total vizitatori: 776588  | Vizitatori ieri: 588 | azi: 53 | Online: 2