Chelaru Oleg
magistru în drept, lector universitar

DATE DE CONTACT Str. M. Kogălniceanu 65, bloc. 2 B, bir. 26, MD-2009, Chişinău
E-mail: ochelaru@gmail.com

 

DOMENII DE CERCETARE

Drept civil (contracte speciale)

DISCIPLINE PREDATE

Ciclul I. Licenţă

Drept civil. Partea specială

Asigurarea în dreptul civil

STUDII

Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2000

Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 1998

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Lector, Universitatea de Stat din Moldova, 1998 - prezent

PUBLICAŢII

I. Manuale

Drept civil. Partea specială. Scheme, speţe, teste. (Donaţia, Comodatul şi Asigurarea). Chișinău, CEP, USM, 2013. Colectivul Catedrei Drept civil.

II. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

Unele aspecte ale contractului de comodat conform Codului civil al Republicii Moldova, Revista Naţională de Drept, nr.3, 2005, pag 14-22;

Aspecte generale privind contractul de franchising în legislaţia Republicii Moldova, Revista Naţională de Drept, nr.12, 2005 pag.45-51;

Unele aspecte juridice privind dreptul întreprinderilor cu investiţii străine de a procura terenuri agricole, revista „DREPTUL, 12 ianuarie 2006 pag.4; 

Aspecte privind constituţionalitatea modificărilor articolului 6 al Legii privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pământului, DREPTUL, 16 februarie 2007, pag.6;

Analiza  juridică a contractului de înstrăinare a bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă, Revista Naţională de Drept, nr.5, 2007, pag 38-43;

Aspecte juridice legate de noţiunea „consum fraudulos" prevăzută de Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice, DREPTUL, 3 august 2007,pag.5; 

Aspecte cu privire la obiectul şi forma contractului de vînzare-cumpărare a întreprinderii ca un complex patrimonial unic, Revista Naţională de Drept, nr.11, 2007, pag. 60-63;

III. Comunicări ştiinţifice

Formele şi tipurile de bază a raporturilor de franchising, Analele Conferinţei Internaţionale Ştiinţifico-practice „Probleme actuale ale legislaţiei naţionale în contextul procesului integraţionist european" consacrată memoriei ilustrului jurist, savant şi pedagog Constantin Florea, Chisinau, CEP, USEM, 2008; 

Reglementarea juridică a raporturilor de franchising, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Învăţămîntul Superior şi Cercetarea - piloni ai Societăţii Bazate pe Cunoaştere" dedicată Jubileului de 60 de ani ai USM; Profilul: Aspecte Juridice la Etapa contemporană în Republica Moldova; Atelierul 7. Publicat în Rezumatele comunicărilor. Ştiinţe socio-umanistice. Volumul II. Chişinău 2006, pag.157.

PARTICIPARE LA ELABORAREA PROIECTELOR DE LEGI

-Legea cu privire la investiţii în activitatea de întreprinzător;

-Legea cu principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător;

-Legea cu privire la parteneriatul public privat;

-Legii cu privire la reglementare prin autorizare a activităţii de întreprinzător;

-Legii cu privire la controlul de stat a activităţii de întreprinzător.

MEMBRU ÎN ASOCIAŢII PROFESIONALE

Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova, 1999 - prezent.

MEMBRU ÎN INSTITUŢII NAŢIONALE / INTERNAŢIONALE 

Comisia de Stat pentru Reglementarea Activităţii de Întreprinzător 2010 - prezent

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Engleza - bine

Rusa - bine

Franceza - debutant

 

 

Cadre didactice
Departamentul Drept Privat
Ţurcan Daniela
doctor în drept, lector universitar
Bacalu Natalia
magistru în drept, lector universitar
Băieşu Sergiu
doctor în drept, profesor universitar
Bodiul Tatiana
doctor în economie, conferenţiar universitar
Brumă Sorin
doctor în drept, conferenţiar universitar
Calenic Alexandru
doctorand, lector superior universitar
Calmîc Vlada
magistru în drept, lector universitar
Cara-Rusnac Aliona
doctor în drept, conferenţiar universitar
Cazac Octavian
doctor în drept, lector universitar
Cebotari Adriana
magistru în drept, lector universitar
Cebotari Serghei
licențiat în drept, lector superior universitar
Cebotari Valentina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Cerbu Sabina
magistru în drept, lector universitar
Chelaru Oleg
magistru în drept, lector universitar
Chibac Gheorghe
doctor în drept, profesor universitar
Chibac Natalia
magistru în drept, lector universitar
Chiroşca Dorian
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chiroşca Igor
doctor în drept, lector superior universitar
Chisari-Rurak Aliona
doctor în drept, lector superior universitar
Cimil Dorin
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Constantinescu Elena
doctor în drept, conferenţiar universitar
Creţu Ion
magistru în drept, lector superior universitar
Cuzneţov Alexandru
doctor în drept, conferenţiar universitar
Grecu Doina
magistru în drept, lector universitar
Hîncu Victoria
magistru în drept, lector universitar
Josanu Dorin
magistru în drept, lector universitar
Lungu Adrian
magistru în drept, lector universitar
Macovei Tatiana
magistru în drept, lector universitar
Malanciuc Ion
magistru în drept, lector universitar
Martin Cristina
doctor în drept, lector universitar
Mîţu Gheorghe
doctor în drept, Conferențiar universitar
Negru Cristina
Magistru în drept, lector universitar
Păscăluţă Felicia
magistru în drept, lector universitar
Pistriuga Vitalie
magistru în drept, lector universitar
Platon Lilian
doctor în drept, lector universitar
Plotnic Olesea
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Roşca Nicolae
doctor în drept, conferenţiar universitar
Robu Oxana
doctor în drept, lector universitar
Sadovei Nicolae
doctor în drept, conferenţiar universitar
Tabuncic Tatiana
Doctor în drept, conferențiar universitar
Tarlapan Artur
magistru în drept, lector universitar
Tretiacov Olga
magistru în drept, lector universitar
Untila Natalia
magistru în drept, lector universitar
Vasluian Ghenadie
Magistru în drept, lector universitar
Velişco Lilian
Magistru în drept, lector universitar
Volcinschi Victor
doctor în drept, profesor universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
Tel.: + 373 69 38 00 68 E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2018 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.
Total vizitatori: 776589  | Vizitatori ieri: 588 | azi: 54 | Online: 3