Robu Oxana
doctor în drept, lector universitar

Studii  

Școala medie nr.1, mun.Chișinău (liceul „Gh.Asachi"), 1980-1990;

Academia de Studii Economice, facultatea de menagement, cu frecvență, 1990-1992;

Universitatea de Stat din Moldova, facultatea de drept, 1992-1996, cu frecvență, diploma AL 01202 eliberată la 05.07.1996; 

Activitate Profesională

Stagiar la Judecătoria sect.Rîșcani, mun.Chișinău, str.Kiev, 3, 1996-1997;

Conultant juridic la Judecătoria sect.Rîșcani,mun.Chișinău, str.Kiev, 3, 1997-2004;

Judecător la judecătoria sect.Ciocana, mun.Chișinău, prin decretul Președintelui RM din 13.05.2004 nr.1810-II, mun.Chișinău, str.Mihai Sadoveanu 24/1; 2004 - 2014;

Judecător la Curtea de Apel Chișinău, prin decretul Președintelui RM nr.1074-XII din 01.04.2014;

mun.Chișinău, str.Teilor 4; 2014 - prezent;

Lector la USM, facultatea de drept, catedra drept civil, 1997- 2004; 2010 - prezent;

Doctor în drept, diploma nr.DR 1058, eliberată la 15.10.2009, nr.0108;

Formator la INJ al RM din 2013-prezent.

Publicaţii. Monografii

1.  Comorienţii. Legea şi viaţa, 2000, nr.2, p.33-36;

2.  Nedemnitatea succesorală. Legea şi viaţa, 2000, nr.4, p. 30-35;

3. Data deschiderii succesiunii. Importanţa ei. Revista Naţională de Drept, 2001, nr.2, p.41-43;

4.Locul şi importanţa deschiderii succesiunii. Revista Naţională de Drept, 2001, nr.4, p.56-58;

5. Drept succesoral al soţului supravieţuitor. Revista Naţională de Drept, 2002, nr.10, p.55-60.

6.  Clasele de succesori legali ( Comentariul la noul Cod civil al Republicii Moldova). Revista Naţională de Drept, 2005, nr.9, p.51-57;

7. Caracterele juridice ale transmiterii moştenirii. Probleme şi sugestii. Revista Naţională de Drept, 2009, nr.3, p.54-58;

8. Dreptul statului la moştenire. Revista Naţională de Drept, 2009, nr.6, p.52-57;  

9.Forul ştiinţific internaţional de specialitate ( Rudenia - baza devoluţiunii legale. Conferinţa internaţională „ Codul civil. Cinci ani de aplicare. Probleme, realizări şi sugestii.18-19.09.2008" ), 0,8 c.a.;

10. Pascari Anastasia, Robu Oxana. Litigii succesoarale, Manualul Judecătorului pentru cauze civile, ediția II, p.524-564;

11. Conferinţa internaţională „ Codul civil. 10 ani de aplicare. Probleme, realizări şi sugestii.19-20.10.2013. Aspecte teoretice și practice privind acceptarea și renunțarea la succesiune;

12. Drept civil. Contracte și succesiuni. Curs universitar, Ediția II, Chișinău, 2014;

13. Drept civil. Teoria generală a obligațiilor, Chișinău, 2015;

Evoluţie Profesională

1.Seminarul de instruire „Traficul de fiinţe umane ca infracţiune şi drepturile victimei" organizat de Institutul Naţional al Justiţiei şi Misiunea OSCE în Moldova, 29-30 mai 2008;

2.Seminarul cu privire la Convenţia Europeană a                                      Drepturilor Omului, Consiliul Europei şi ONG "Jurişti pentru drepturile omului", 26 mai - 11 iunie 2006;

3.Seminarul de Instruire organizat de Misiunea Norvegiană de Experți pentru Promovarea Supremației legii în Republica Moldova, 13.09.2010;

4.Seminarul cu genericul „Procedura de contencios administrativ ", 24.05.2012;

5.Seminarul cu genericul „Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și metoda juridică conform tradiției precedentului judecătoresc", 12-13 martie 2013;

6.Seminarul cu genericul „Dreptul de proprietate și buna credință, dreptul de superficie, servitute și vecinătate", 23.04.2013;

7.Seminarul cu genericul „Particularitățile aplicării legislației vamale ", 24.04.2013;

8.Seminarul cu genericul „Nulitatea actelor juridice", 26.04.2013;

9.Seminarul cu genericul „Uniformizarea practicii judiciare pe cauzele de corupție. Instrumentarea și judecarea cauzelor de corupție și celor conexe", 20.06.2013;

10. Seminarul cu genericul „Particularitățile soluționării litigiilor ce țin de partajarea bunurilor proprietății în devălmășie", 19.03.2014;

11. Curs de formare formatori cu genericul „Standardele Curții Europene pentru drepturile omului și aplicarea lor la nivel național", Proiectul Consiliului Europei „Suport pentru Implementarea Coerentă la Nivel Național a Convenției Europene a Drepturilor Omului în Republica Moldova"; 09.09.-28.11.2014;

12. Programul de formare a formatorilor cu genericul „Managementul timpului", organizat de către INJ în parteneriat cu Programul USAID de Consolidare a Instituțiilor Statului de Drept; 12-13.02.2015;

13. Seminarul cu genericul „Individualizarea și aplicarea pedepselor penale", 07.05.2015;

14. Conferința Internațională cu genericul „Codul Contenciosului Administrativ" organizată de către INJ, Asociația Judecătorilor în parteneriat Fundația Germană IRZ; 25-26.06.2015;

 

 

 

 

 

 

Cadre didactice
Departamentul Drept Privat
Ţurcan Daniela
doctor în drept, lector universitar
Bacalu Natalia
magistru în drept, lector universitar
Băieşu Sergiu
doctor în drept, profesor universitar
Bodiul Tatiana
doctor în economie, conferenţiar universitar
Brumă Sorin
doctor în drept, conferenţiar universitar
Calenic Alexandru
doctorand, lector superior universitar
Calmîc Vlada
magistru în drept, lector universitar
Cara-Rusnac Aliona
doctor în drept, conferenţiar universitar
Cazac Octavian
doctor în drept, lector universitar
Cebotari Adriana
magistru în drept, lector universitar
Cebotari Serghei
licențiat în drept, lector superior universitar
Cebotari Valentina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Cerbu Sabina
magistru în drept, lector universitar
Chelaru Oleg
magistru în drept, lector universitar
Chibac Gheorghe
doctor în drept, profesor universitar
Chibac Natalia
magistru în drept, lector universitar
Chiroşca Dorian
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chiroşca Igor
doctor în drept, lector superior universitar
Chisari-Rurak Aliona
doctor în drept, lector superior universitar
Cimil Dorin
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Constantinescu Elena
doctor în drept, conferenţiar universitar
Creţu Ion
magistru în drept, lector superior universitar
Cuzneţov Alexandru
doctor în drept, conferenţiar universitar
Grecu Doina
magistru în drept, lector universitar
Hîncu Victoria
magistru în drept, lector universitar
Josanu Dorin
magistru în drept, lector universitar
Lungu Adrian
magistru în drept, lector universitar
Macovei Tatiana
magistru în drept, lector universitar
Malanciuc Ion
magistru în drept, lector universitar
Martin Cristina
doctor în drept, lector universitar
Mîţu Gheorghe
doctor în drept, Conferențiar universitar
Negru Cristina
Magistru în drept, lector universitar
Păscăluţă Felicia
magistru în drept, lector universitar
Pistriuga Vitalie
magistru în drept, lector universitar
Platon Lilian
doctor în drept, lector universitar
Plotnic Olesea
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Roşca Nicolae
doctor în drept, conferenţiar universitar
Robu Oxana
doctor în drept, lector universitar
Sadovei Nicolae
doctor în drept, conferenţiar universitar
Tabuncic Tatiana
Doctor în drept, conferențiar universitar
Tarlapan Artur
magistru în drept, lector universitar
Tretiacov Olga
magistru în drept, lector universitar
Untila Natalia
magistru în drept, lector universitar
Vasluian Ghenadie
Magistru în drept, lector universitar
Velişco Lilian
Magistru în drept, lector universitar
Volcinschi Victor
doctor în drept, profesor universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
Tel.: + 373 69 38 00 68 E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2018 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.
Total vizitatori: 775347  | Vizitatori ieri: 549 | azi: 375 | Online: 8