Rogac Andrei
Magistru în drept, lector universitar

DATE DE CONTACT mun. Chişinău, bul. Dacia 80/3 (Hotel Aeroport)
Tel: + 373 22 52 40 52
E-mail: andreirogac@gmail.com

DOMENII DE CERCETARE

Dreptul civil. Partea generală (persoana fizică, persoana juridică), Drepturile reale, Teoria generală a obligaţiilor

DISCIPLINE PREDATE

Drept civil. Partea generală (persoana fizică, persoana juridică)

Drept civil. Drepturile reale

Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor

STUDII

Doctorand, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, Catedra drept civil, începînd cu 2013

Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2012

Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2010

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 2012 - prezent

Avocat, 2011 - prezent

Avocat stagiar, 2010 - 2011

PUBLICAŢII

I. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

Garanţia bancară // Analele Ştiinţifice Studenţeşti ale USM, 2008

Contractul de factoring // Analele Ştiinţifice Studenţeşti ale USM, 2010

Răspunderea contabilului în exercitarea atribuţiilor de srviciu // Monitorul Contabil, 2012, nr. 3

Unele aspecte ale contractului de servicii turistice // Monitorul Contabil, 2012, nr. 4

Legalitatea nulităţii actului juridic subsecvent ca urmare a nulităţii actului juridic iniţial // Revista Naţională de Drept, 2012, nr. 10

II. Articole în reviste de specilitate străine

Cesiunea creanţei viitoare // Jurnalul de Studii Juridice, 2011, nr. 1-2

III. Comunicări ştiinţifice

Aspecte conceptuale ale acţiunii legii civile în timp // Materialele conferinţei internaţionale ştiinţifico - practice „Codul civil al Republicii Moldova: 10 ani - realizări, rezerve şi perspective", 19 - 20 sept. 2013

MEMBRU ÎN ASOCIAŢII PROFESIONALE

Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova, 2011 - prezent

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Rusa - fluent

Engleza - fluent

Italiana - mediu

PREMII / DISTINCŢII / DECORAŢII

Locul III, Conferinţa ştiinţifică studenţească (ediţia 2008), Tema: Garanţia bancară

Locul II, Conferinţa ştiinţifică studenţească (ediţia 2009), Tema: Bunurile viitoare ca obiect al contractului

Locul III, Olimpiada republicana la drept civil (ediţia 2010), Partea specială. Contracte

Cadre didactice
Departamentul Drept Privat
Ţurcan Daniela
doctor în drept, lector universitar
Bacalu Natalia
magistru în drept, lector universitar
Băieşu Sergiu
doctor în drept, profesor universitar
Bodiul Tatiana
doctor în economie, conferenţiar universitar
Brumă Sorin
doctor în drept, conferenţiar universitar
Calenic Alexandru
doctorand, lector superior universitar
Calmîc Vlada
magistru în drept, lector universitar
Cara-Rusnac Aliona
doctor în drept, conferenţiar universitar
Cazac Octavian
doctor în drept, lector universitar
Cebotari Adriana
magistru în drept, lector universitar
Cebotari Serghei
licențiat în drept, lector superior universitar
Cebotari Valentina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Cerbu Sabina
magistru în drept, lector universitar
Chelaru Oleg
magistru în drept, lector universitar
Chibac Gheorghe
doctor în drept, profesor universitar
Chibac Natalia
magistru în drept, lector universitar
Chiroşca Dorian
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chiroşca Igor
doctor în drept, lector superior universitar
Chisari-Rurak Aliona
doctor în drept, lector superior universitar
Cimil Dorin
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Constantinescu Elena
doctor în drept, conferenţiar universitar
Creţu Ion
magistru în drept, lector superior universitar
Cuzneţov Alexandru
doctor în drept, conferenţiar universitar
Grecu Doina
magistru în drept, lector universitar
Hîncu Victoria
magistru în drept, lector universitar
Josanu Dorin
magistru în drept, lector universitar
Lungu Adrian
magistru în drept, lector universitar
Macovei Tatiana
magistru în drept, lector universitar
Malanciuc Ion
magistru în drept, lector universitar
Martin Cristina
doctor în drept, lector universitar
Mîţu Gheorghe
doctor în drept, Conferențiar universitar
Negru Cristina
Magistru în drept, lector universitar
Păscăluţă Felicia
magistru în drept, lector universitar
Pistriuga Vitalie
magistru în drept, lector universitar
Platon Lilian
doctor în drept, lector universitar
Plotnic Olesea
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Roşca Nicolae
doctor în drept, conferenţiar universitar
Robu Oxana
doctor în drept, lector universitar
Sadovei Nicolae
doctor în drept, conferenţiar universitar
Tabuncic Tatiana
Doctor în drept, conferențiar universitar
Tarlapan Artur
magistru în drept, lector universitar
Tretiacov Olga
magistru în drept, lector universitar
Untila Natalia
magistru în drept, lector universitar
Vasluian Ghenadie
Magistru în drept, lector universitar
Velişco Lilian
Magistru în drept, lector universitar
Volcinschi Victor
doctor în drept, profesor universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
Tel.: + 373 22 57 78 01 Fax: + 373 22 57 78 53 E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2018 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.
Total vizitatori: 679328  | Vizitatori ieri: 504 | azi: 102 | Online: 13