Prima   /  Subdiviziuni   /  Departamentul Drept Privat   /  Colectivul departamentului / Triboi Natalia
Triboi Natalia
Magistru în drept, lector universitar

DATE DE CONTACT Str. M. Kogălniceanu 65, bloc. 2 A, bir. 13, MD-2009, Chişinău
Tel: + 373 22 57 78 36
E-mail: nculea@yahoo.com

DOMENII DE CERCETARE

Drept civil

Dreptul familiei

DISCIPLINE PREDATE

Drept civil. Partea generală

Drepturile reale

Teoria generală a obligaţiilor

Dreptul familiei

STUDII

Licenţă în economie, Academia de Studii Economice din Moldova, 2006

Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2005

Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2004

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 2004 - prezent

Avocat, Triboi Natalia, 2010 - prezent

PUBLICAŢII

I. Manuale

Drept civil. Partea general. Persoana fizică. Persoana Juridică: Schema, speţe, teste, Chişinău: Tipografia Centrală, 2012, p. 148- 168 (în colab.)

Drept civil. Drepturile reale. Teoria generală a obligaţiilor: Schema, speţe, teste, Chişinău: Tipografia Centrală, 2013, p. 78- 93 (în colab.)

IV. Comunicări ştiinţifice

Natura juridică şi delimitarea prescripţiei extinctive de alte instituţii ale dreptului civil // Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale anuale a doctoranzilor şi tinerilor cercetători „Tendinţe contemporane în evoluţia patrimoniului istoric şi juridic al Republicii Moldova", 12 apr. 2012, Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM, Universitatea AŞM, 2012, p. 382- 395

Aplicarea prescripţiei extinctive în drepturile reale // Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Codul Civil al Republicii Moldova: 10 ani - realizări, reserve şi perspective", 19-20 sept. 2013

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Rusa - fluent

Franceza - fluent

Engleza - fluent

Cadre didactice
Departamentul Drept Privat
Ţurcan Daniela
doctor în drept, lector universitar
Bacalu Natalia
magistru în drept, lector universitar
Băieşu Sergiu
doctor în drept, profesor universitar
Bodiul Tatiana
doctor în economie, conferenţiar universitar
Brumă Sorin
doctor în drept, conferenţiar universitar
Calenic Alexandru
doctorand, lector superior universitar
Calmîc Vlada
magistru în drept, lector universitar
Cara-Rusnac Aliona
doctor în drept, conferenţiar universitar
Cazac Octavian
doctor în drept, lector universitar
Cebotari Adriana
magistru în drept, lector universitar
Cebotari Serghei
licențiat în drept, lector superior universitar
Cebotari Valentina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Cerbu Sabina
magistru în drept, lector universitar
Chelaru Oleg
magistru în drept, lector universitar
Chibac Gheorghe
doctor în drept, profesor universitar
Chibac Natalia
magistru în drept, lector universitar
Chiroşca Dorian
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chiroşca Igor
doctor în drept, lector superior universitar
Chisari-Rurak Aliona
doctor în drept, lector superior universitar
Cimil Dorin
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Constantinescu Elena
doctor în drept, conferenţiar universitar
Creţu Ion
magistru în drept, lector superior universitar
Cuzneţov Alexandru
doctor în drept, conferenţiar universitar
Grecu Doina
magistru în drept, lector universitar
Hîncu Victoria
magistru în drept, lector universitar
Josanu Dorin
magistru în drept, lector universitar
Lungu Adrian
magistru în drept, lector universitar
Macovei Tatiana
magistru în drept, lector universitar
Malanciuc Ion
magistru în drept, lector universitar
Martin Cristina
doctor în drept, lector universitar
Mîţu Gheorghe
doctor în drept, Conferențiar universitar
Negru Cristina
Magistru în drept, lector universitar
Păscăluţă Felicia
magistru în drept, lector universitar
Pistriuga Vitalie
magistru în drept, lector universitar
Platon Lilian
doctor în drept, lector universitar
Plotnic Olesea
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Roşca Nicolae
doctor în drept, conferenţiar universitar
Robu Oxana
doctor în drept, lector universitar
Sadovei Nicolae
doctor în drept, conferenţiar universitar
Tabuncic Tatiana
Doctor în drept, conferențiar universitar
Tarlapan Artur
magistru în drept, lector universitar
Tretiacov Olga
magistru în drept, lector universitar
Untila Natalia
magistru în drept, lector universitar
Vasluian Ghenadie
Magistru în drept, lector universitar
Velişco Lilian
Magistru în drept, lector universitar
Volcinschi Victor
doctor în drept, profesor universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
Tel.: + 373 22 57 78 01 Fax: + 373 22 57 78 53 E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2018 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.
Total vizitatori: 680746  | Vizitatori ieri: 454 | azi: 398 | Online: 3