Prima   /  Departamente   /  Departamentul Drept Privat   /  Colectivul departamentului / Velişco Lilian
Velişco Lilian
Magistru în drept, lector universitar

DATE DE CONTACT Str. M. Kogălniceanu 65, bloc 2 A, bir. 13, MD-2009, Chişinău
Tel: + 373 22 57 78 36
E-mail: lilian.velisco@mail.ru

DOMENII DE CERCETARE

Dreptul civil - drepturile reale, teoria generală a obligaţiilor, contractele civile

DISCIPLINE PREDATE

Dreptul civil - drepturile reale, teoria generală a obligaţiilor, contractele civile

STUDII

Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2001

Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 1998

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 2000 - prezent

PUBLICAŢII

I. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

Natura juridică, particularităţile şi importanţa contractului de magazinaj // Revista Naţională de Drept, 2012

Natura juridică a recipisei de magazinaj // Revista Naţională de Drept, 2009, nr. 10-12 (109-111), p. 152 

II. Comunicări ştiinţifice

Particularităţile relaţiilor de arendă la etapa actuală // Materialele conferinţei corpului didactico-ştiinţific „Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM pe anii 1994-1995", 20-27 martie 1995, Chişinău, USM, 1995

Natura juridică a certificatului de depozit // Materialele Conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Cod civil al Republicii Moldova: 5 ani de aplicare - probleme, realizări şi perspective", Chişinău, 18-19 septembrie 2008

III. Alte publicaţii:

Depozitarea prestată de lombarduri // Studii juridice în onoarea prof. univ. dr. Gheorghe Chibac, Chişinău: CEP USM, 2013, p. 447-466

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Rusa - foarte bine

Franceza - bine

Cadre didactice
Departamentul Drept Privat
Ţurcan Daniela
doctor în drept, lector universitar
Bacalu Natalia
magistru în drept, lector universitar
Băieşu Sergiu
doctor în drept, profesor universitar
Bodiul Tatiana
doctor în economie, conferenţiar universitar
Brumă Sorin
doctor în drept, conferenţiar universitar
Calenic Alexandru
doctorand, lector superior universitar
Calmîc Vlada
magistru în drept, lector universitar
Cara-Rusnac Aliona
doctor în drept, conferenţiar universitar
Cazac Octavian
doctor în drept, lector universitar
Cebotari Adriana
magistru în drept, lector universitar
Cebotari Serghei
licențiat în drept, lector superior universitar
Cebotari Valentina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Cerbu Sabina
magistru în drept, lector universitar
Chelaru Oleg
magistru în drept, lector universitar
Chibac Gheorghe
doctor în drept, profesor universitar
Chibac Natalia
magistru în drept, lector universitar
Chiroşca Dorian
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chiroşca Igor
doctor în drept, lector superior universitar
Chisari-Rurak Aliona
doctor în drept, lector superior universitar
Cimil Dorin
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Constantinescu Elena
doctor în drept, conferenţiar universitar
Creţu Ion
magistru în drept, lector superior universitar
Cuzneţov Alexandru
doctor în drept, conferenţiar universitar
Grecu Doina
magistru în drept, lector universitar
Hîncu Victoria
magistru în drept, lector universitar
Josanu Dorin
magistru în drept, lector universitar
Lungu Adrian
magistru în drept, lector universitar
Macovei Tatiana
magistru în drept, lector universitar
Malanciuc Ion
magistru în drept, lector universitar
Martin Cristina
doctor în drept, lector universitar
Mîţu Gheorghe
doctor în drept, Conferențiar universitar
Negru Cristina
Magistru în drept, lector universitar
Păscăluţă Felicia
magistru în drept, lector universitar
Pistriuga Vitalie
magistru în drept, lector universitar
Platon Lilian
doctor în drept, lector universitar
Plotnic Olesea
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Roşca Nicolae
doctor în drept, conferenţiar universitar
Robu Oxana
doctor în drept, lector universitar
Sadovei Nicolae
doctor în drept, conferenţiar universitar
Tabuncic Tatiana
Doctor în drept, conferențiar universitar
Tarlapan Artur
magistru în drept, lector universitar
Tretiacov Olga
magistru în drept, lector universitar
Untila Natalia
magistru în drept, lector universitar
Vasluian Ghenadie
Magistru în drept, lector universitar
Velişco Lilian
Magistru în drept, lector universitar
Volcinschi Victor
doctor în drept, profesor universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
Tel.: + 373 69 38 00 68 E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2018 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.
Total vizitatori: 775235  | Vizitatori ieri: 549 | azi: 268 | Online: 0