Prima   /  Cicluri de studii   /  Licență   /  Subiecte pentru Examenul integrat pentru studenții absolvenți cu frecvență la zi

 

 

1.    Subiectele raportului juridic civil.

2.    Actul juridic civil

3.    Termenele de prescripție

4.    Dreptul de proprietate

5.    Teoria generală a contractului civil

6.    Mijloacele de garantare a executării obligațiilor

7.    Răspunderea civilă.

8.    Contractele translative de proprietate.

9.    Contractele de prestări servicii.

10.  Succesiunea.

 

 

 

 

1.     Principiile dreptului procesual civil

2.     Participanții la proces și reprezentanții acestora

3.     Competența generală și jurisdicțională în procesul civil

4.     Acţiunea civilă şi dreptul  la acţiune

5.     Probaţiunea şi probele judiciare în procesul civil

6.     Intentarea, pregătirea cauzei civile pentru dezbateri judiciare și dezbaterile judiciare

7.     Dispoziţiile primei instanţe de judecată

8.     Procedura contenciosului administrativ

9.     Procedura în ordonanță și procedura specială

10.  Căile de atac în procesul civil

 

 

 

 

 

Temele pentru examenul integrat de licență:

1.    Aplicarea legii penale în timp.

2.    Componența de infracțiune.

3.    Concursul de infracțiuni.

4.    Tentativa de infracțiune.

5.    Aplicarea pedepsei în cazul unui concurs de infracțiuni sau cumul de sentințe.

6.    Omorul intenționat.

7.    Violul.

8.    Tâlhăria.

9.    Circulația ilegală de droguri, etnobotanice sau analogilor acestora în scop de înstrăinare.

10. Încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei sau de exploatare  a mijloacelor de transport de către persoana care conduce mijlocul de transport.

 

Lista actelor normative pentru examenul integrat de licență:

1.    Codul Penal al Republicii Moldova (adoptat la 18.04.2002) // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72-74.

2.    Legea cu privire la circulaţia substanţelor stupefiante, psihotrope şi a precursorilor, nr.382 din 06.05.1999 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.73-77.

3.    Legea Republicii Moldova privind siguranţa traficului rutier, nr.131 din la 07.06.2007 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.103-106.

4.    Hotărârea Guvernului Republicii Moldova privind aprobarea Listei substanţelor stupefiante, psihotrope şi a plantelor care conţin astfel de substanţe depistate în trafic ilicit, precum şi cantităţile acestora, nr.79 din 23.01.2006 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.16-19.

5.    Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de testare alcoolscopică şi examinare medicală pentru stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei, nr.296 din 16.04.2009 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.80-81.

6.    Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Regulamentului circulaţiei rutiere, nr.357 din 13.05.2009 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.92-93.

 

 

 

 

1.     Principiile fundamentale ale procesului penal

2.     Subiecţii procesului penal

3.     Probele şi mijloacele de probă în procesul penal

4.     Măsurile procesuale de constrângere

5.     Chestiuni patrimoniale în procesul penal

6.     Urmărirea penală, controlul procurorului şi controlul judiciar al procedurii prejudiciare

7.     Judecata în primă instanță

8.     Căile ordinare de atac

9.     Căile extraordinare de atac

10.  Procedurile speciale

 

 

 

 

1.    Realizarea dreptului;

2.    Noțiuni generale despre stat

3.    Interpretarea dreptului;

4.    Procesul de creare a dreptului;

5.    Sistemul dreptului;

6.    Norma juridică. Acțiunea normei juridice;

7.    Cultura și conștiința juridică;

8.    Raportul juridic;

9.    Răspunderea juridică;

10.             Izvoarele dreptului.

 

 

 

 

 

 • 1.    Drept constitutional ca ramură de drept;
 • 2.    Teoria constituției;
 • 3.    Organizarea societății în stat;
 • 4.    Sistemul electoral;
 • 5.    Statutul juridic al persoanei (cetățenia);
 • 6.    Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale omului în Republica Moldova;
 • 7.    Parlamentul Republicii Moldova;
 • 8.    Autoritățile executive ale statului;
 • 9.    Autoritatea judecătorească;
 • 10.  Curtea Constituțională.

 

 

 

 

 • 1. Legea aplicabilă statutului personal al persoanei fizice
 • 2. Legea aplicabilă statutului organic al persoanei juridice
 • 3. Legea aplicabilă bunurilor
 • 4. Legea aplicabilă actelor juridice
 • 5. Legea aplicabilă obligaţiilor contractuale
 • 6. Legea aplicabilă obligaţiilor necontractuale
 • 7. Legea aplicabilă succesiunii
 • 8. Determinarea competenţei jurisdicţionale și legea aplicabilă procedurii de judecată în procesele de drept internaţional privat
 • 9. Recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti şi arbitrale străine în Republica Moldova
 • 10. Stabilirea conținutului legii străine în soluționarea litigiilor de drept internațional privat

 

 

 

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2020 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.