Prima   /  Cicluri de studii   /  Masterat   /  Programe de Masterat

 

Lista programelor de master
de la Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova

 

Nr.
d/o
Facultatea Denumirea programului MP/MC Nr. de credite Responsabil de program
1 Drept Drept penal MP 90 Gurev Dorina, doctor în drept, lector universitar
2 Drept Drept penal MP 120 Gurev Dorina, doctor în drept, lector universitar
3 Drept Drept civil MP 90 Băieşu Sergiu, doctor în drept, profesor universitar
4 Drept Proceduri judiciare civile MP 90 Belei Elena, doctor în drept, conferenţiar universitar
5 Drept Drept internațional MP 90 Zamfir Natalia, doctor în drept, conferenţiar universitar
6 Drept Proces penal și criminalistică MP 90 Vizdoagă Tatiana, doctor în drept, conferenţiar universitar
7 Drept Dreptul relațiilor de muncă și
comerciale în afaceri
MP 90

Roşca Nicolae, doctor în drept, conferenţiar

Sadovei Nicolae, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

8 Drept Dreptul relațiilor de muncă și
comerciale în afaceri
MP 120

Roşca Nicolae, doctor în drept, conferenţiar

Sadovei Nicolae, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

9 Drept Drept public și guvernare
electronică
MP 90

Negru Andrei, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 

Mocanu Veronica, doctor în drept, conferenţiar universitar
10 Drept Drept fiscal și activitate vamală MP 90 Vlaicu Vlad, doctor în drept, conferenţiar universitar
11 Drept Drept fiscal și activitate vamală MP 120 Vlaicu Vlad, doctor în drept, conferenţiar universitar
12 Drept Drepturile omului MP 90 Violeta Cojocaru, doctor habilitat în drept, profesor universitar
13   Drept      Drepturile omului                      MP      120                     Dorul Olgadoctor habilitat în drept, profesor universitar                    
              

 

Lista programelor de master
de la Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova

 

Nr.
d/o
Facultatea Denumirea programului MP/MC Nr. de credite Responsabil de program
1 Drept Drept penal MP 90 Gurev Dorina, doctor în drept, conferenţiar universitar
2 Drept Drept penal MP 120 Botnarenco Mihaela, doctor în drept, lector universitar
3 Drept Drept civil MP 90 Băieşu Sergiu, doctor în drept, profesor universitar
4 Drept Proceduri judiciare civile MP 90 Belei Elena, doctor în drept, conferenţiar universitar
5 Drept Drept internațional MP 90 Zamfir Natalia, doctor în drept, conferenţiar universitar
6 Drept Proces penal și criminalistică MP 90 Vizdoagă Tatiana, doctor în drept, conferenţiar universitar
7 Drept Dreptul relațiilor de muncă și
comerciale în afaceri
MP 90

Roşca Nicolae, doctor în drept, conferenţiar

Sadovei Nicolae, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

8 Drept Dreptul relațiilor de muncă și
comerciale în afaceri
MP 120

Roşca Nicolae, doctor în drept, conferenţiar

Sadovei Nicolae, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

9 Drept Drept public și guvernare
electronică
MP 90

Negru Andrei, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 

Mocanu Veronica, doctor în drept, conferenţiar universitar
10 Drept Drept fiscal și activitate vamală MP 90 Vlaicu Vlad, doctor în drept, conferenţiar universitar
11 Drept Drept fiscal și activitate vamală MP 120 Vlaicu Vlad, doctor în drept, conferenţiar universitar
12 Drept Drepturile omului MP 90 Violeta Cojocaru, doctor habilitat în drept, profesor universitar
13   Drept      Drepturile omului                      MP      120                     Dorul Olgadoctor habilitat în drept, profesor universitar                    
              

 

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2022 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.