Cuvântul decanului
Serghei Brînza, doctor habilitat în drept, profesor universitar

Îmbinând armonios tradiția - novația  - performanța, Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova cultivă excelența în educație și cercetare, fiind cunoscută ca cel mai important formator din țară a specialiștilor de înaltă calificare din domeniul dreptului.

Poziția și imaginea de care se bucură astăzi Facultatea de Drept are la temelie eforturile continue ale comunităţii academice care a clădit şi consolidat această facultate în decursul celor peste 60 de ani ce au trecut de la fondarea sa în 1959. Această muncă a fost tradusă prin vocație, profesionalism, competență, dedicație, perseverență.

Facultatea de Drept oferă un program de licență în domeniul dreptului (învățământ cu frecvență și învățământ cu frecvență redusă), precum și programe de masterat și de doctorat.

Pentru a ține pasul cu cerințele pieței forței de muncă, oferta educațională a facultății este permanent adaptată necesităților societății, fiind revizuită periodic la cele trei paliere - licență, masterat și doctorat, urmare a colaborării cu comunitatea de alumni a facultății noastre, precum și cu practicienii din domeniu.
Continuă ]

 

 

ADMITEREA 2022
Admiterea 2022

Noutăți și evenimente
La data de 30 noiembrie 2022, Facultatea de Drept a fost vizitată din partea Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Chișinău de doamna Mel FLANAGAN  
La data de 30  noiembrie 2022, Facultatea de Drept a fost vizitată din partea Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Chișinău de doamna Mel FLANAGAN, trainer în domeniul jurisprudenței, cu o experiență de peste 30 de ani ca judecător și

02.12.2022             
PROTOCOL DE COLABORARE SEMNAT CU FACULTATEA DE DREPT A UNIVERSITĂȚII „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA, ROMÂNIA  
Ieri, 01.12.2022, de ziua României, Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova a semnat un Protocol de colaborare cu Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia. Protocolul a fost semnat cu o durată de 5 ani de zile, cu

02.12.2022             
Lecția Publică cu genericul „Violența în mediul educațional"
La data de 25 noiembrie 2022, la Facultatea de Drept a Universității de Stat s-a desfășurat Lecția Publică cu genericul „Violența în mediul educațional".  Evenimentul a fost organizat de către Gurev Dorina, doctor în drept, conferențiar universitar și Botnarenco Mihaela,

28.11.2022             
Conducerea Facultății de Drept a USM a vizitat instituții de drept din Polonia
În perioada 23-26 noiembrie curent, decanul Facultății de Drept, dr. hab. prof. univ. S. Brînza, însoțit de prodecanii S. Botnaru, O. Pantea, dr. conf. univ. au efectuat o vizită de studiu în orașul Varșovia, Polonia. Scopul deplasării a fost participarea la

28.11.2022             
Departamentul Drept Internațional și European a organizat Masa rotundă cu genericul „Rolul conceptului privind dezvoltarea durabilă în consolidarea cooperării interguvernamentale privind protecția mediului ambiant” - eveniment organizat în contextul aniversării a 76 de ani de la fondarea Universității de Stat din Moldova.
La data de 27 octombrie 2022, Departamentul Drept Internațional și European a organizat masa rotundă cu genericul „Rolul conceptului privind dezvoltarea durabilă în consolidarea cooperării interguvernamentale privind protecția mediului ambiant". Scopul primordial al evenimentului a constat în implicarea activă a studenților

07.11.2022             
Dl. Christian BURSTALL, Ofițer Politic, Consilier pentru Drepturile Omului în vizită la Facultatea de Drept a USM
            La data de 02 noiembrie 2022, Facultatea de Drept a fost vizitată din partea Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Chișinău de Dl. Christian BURSTALL, Ofițer Politic, Consilier pentru Drepturile Omului. Evenimentul a fost

07.11.2022             
Liceeni de la Soroca, Șoldănești, Florești și Rîșcani au vizitat Facultatea de Drept
La 2 noiembrie curent, un grup de liceeni din raioanele de nord ale republicii au vizitat Facultatea de Drept a USM. Scopul întâlnirii rezidă în familiarizarea potențialelor studenți cu specificul facultății, oportunitățile care pot fi livrate, perspectivele de instruire la drept. În

03.11.2022             
Instruirea cu genericul „Influența integrării în UE asupra sistemului de drept intonațional privat al Poloniei” susținute de către Mateusz PILICH, doctor habilitat, Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității din Varșovia
În perioada 27-29 octombrie 2022 la USM au fost organizate instruiri din domeniul Dreptului internațional privat. Genericul activităților de instruire fiind „Influența integrării UE asupra sistemului de drept intonațional privat al Poloniei", susținute de către Mateusz PILICH, doctor habilitat, Facultatea

31.10.2022             
VIZITA STUDENȚILOR LA PENITENCIARELE nr. 15 și nr. 4 – CRICOVA
Astăzi, 31 octombrie 2022, un grup de studenți - membri ai Cercului științifico-practic de Drept penal și Criminologie din cadrul Departamentului Drept penal al Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova, însoțiți de dna Mariana GRAMA, dr. în

31.10.2022             
O oră informativă cu genericul „Aspecte generale privind criminalitatea minorilor în Republica Moldova"
Prevenirea conduitelor deviante în rândul minorilor și tinerilor, cât și prevenirea victimizării acestora, formarea unei generații care să respingă activitățile ilicite și anturajele delincvente constituie priorități ale societății contemporane. În acest context, la data de 14 octombrie 2022, ȚURCAN Ana, studenta anului

21.10.2022             
Detalii: Evenimente

Subdiviziuni
Departamentul Drept Internațional și European
Filiera anglofonă
Filiera francofonă

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2022 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.